Vest: Danas je svetski dan divljih vrsta

Danas je svetski dan divljih vrsta

Danas je svetski dan divljih vrsta

Šume i divlje vrste biljaka i životinja, koje žive u njima se trenutno nalaze u velikoj opasnosti zbog negativnih uticaja čoveka, krčenja i prevođenja u poljoprivredno zemljište, klimatskih promena, i drugih negativnih aktivnosti.


Svetski dan divljih vrsta koji se svuda u svetu obeležava 3. marta, Generalna skupština Ujedinjenih Nacija ustanovila je 2013. godine, sa ciljem da se ukaže na posledice krivolova, krijumčarenja i nekontrolisanog sakupljanja iz prirode ugroženih divljih vrsta, kao i na uništavanje staništa i neodrživog korišćenja prirodnih resursa.

Ovaj datum se podudara sa datumom stvaranja Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 1973. godine. CITES Konvencija štiti Ugrožene vrste putem regulisanja međunarodnog prometa i trgovine preko 35 000 vrsta životinja i biljaka. Ovaj međunarodni ugovor ima 183 potpisnice, uključujući i Republiku Srbiju od 2001. godine.

Rezultati sprovođenja CITES konvencije se najbolje prikazuju sprečavanjem pokušaja krijumčarenja i drugih nezakonitih radnji sa zaštićenim divljim vrstama i uz izricanje odgovarajućih presuda za sankcionisanje prestupa.

O divljim vrstama treba brinuti tokom cele godine, a na ovaj dan nadležni i aktivisti posebno ukazuju na to koliko je neophodno da sačuvamo divlje životinje koje su često meta krivolovaca i krijumčara. Takođe, neophodno je sačuvati njihova prirodna staništa i odmah treba prestati sa neodrživim korišćenjem prirodnih resursa.

Kazne za zlostavljanje životinja u Srbiji se kreću od 5.000 do 500.000 hiljada dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja, međutim, problem je što se ti propisi ne primenjuju u praksi. Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar