Vest: EPS gradi branu i retenziju zbog eksploatacije uglja iz Kolubare

EPS gradi branu i retenziju zbog eksploatacije uglja iz Kolubare

EPS gradi branu i retenziju zbog eksploatacije uglja iz Kolubare

Elektroprivreda Srbije AD, ogranak RB Kolubara, raspisala je tender za izgradnju brane i retenzije Kruševica u selu Kruševica u beogradskoj opštini Lazarevac.

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji tendera, razvoj eksploatacije uglja u kolubarskom ugljonosnom basenu zahteva proširenje eksploatacionih kapaciteta i otvaranje novih površinskih kopova, a reka Peštan protiče preko planiranih eksploatacionih polja Polje E i pri ušću u Kolubaru preko Južnog polja, što predstavlja opasnost za plavljenje budućeg kopa.

Za regulaciju Peštana predviđena je Sistem koga čine objekti koji obezbeđuju aktivne i pasivne mere zaštite od poplava. Aktivne mere čine pet retenzija: dve na Peštanu - Rudovci i Kruševica i po jedna na pritokama Trbušnici, Bistrici i Darosavici, a pasivne mere zaštite predstavlja južni obodni kanal - izmešteno i regulisano korito reke Peštan u zoni južne granice površinskog kopa Polje E u dužini od 7.866 m.

Budući sistem zaštite Polja E od velikih voda reke Peštan biće realizovan u dva koraka. Prvi podrazumeva izgradnju by-pass-a korita reke u dužini od 3.683 metara, čime će se stvoriti uslovi za početak rudarskih radova na Polju E. Korito by-pass-a reke Peštan je dimenzionisano da prihvati neredukovane stogodišnje velike vode reke, pri čemu je predviđeno da linija krune odbrambenog desnoobalnog nasipa bude iznad hiljadugodišnjih velikih voda.

Drugi korak podrazumeva izgradnju 5 retenzija na reci Peštan i pritokama i preostalog dela Južnog obodnog kanala u dužni od 4.183 m, što se odnosi na branu i retenziju Trbušnica, branu i retenziju Bistrica, branu i retenziju Rudovci, branu i retenziju Kruševicu, branu i retenziju Darosavicu, južni obodni kanal. Uz izgradnju brane i retenzije Rudovci, predviđeno je i izmeštanje dela trase lokalne saobraćajnice (ranije državni put II B reda br 363) na potezu od Rudovaca do Kruševice, a uz izgradnju južnog obodnog kanala izmeštanje dela trase lokalne saobraćajnice (ranije državni put II B reda br 363) na potezu od Vreoca do Zeoka, a za ove dve saobraćajnice se radi tehnička dokumentacija.

Vrednost posla izgradnje brane i retenzije Kruševica procenjena je na približno 1,1 milijardu dinara (oko 9,4 mil EUR).

Tender je otvoren do 28. juna.

Izvor: EkapijaPodeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar