Vest: Danas je Aranđelovdan! Jedan od najvećih crkvenih praznika

Danas je Aranđelovdan! Jedan od najvećih crkvenih praznika

Danas je Aranđelovdan! Jedan od najvećih crkvenih praznika

Aranđelovdan je dan koji je crkva posvetila u slavu svih anđela i prvog među njima, svetog arhangela Mihaila.
Anđeli (anđeo je  grčka reč i znači vesnik) su duhovna, bestelesna bića, izvršavaju Božji promisao, ima ih veoma mnogo i, prema hijerarhiji, podeljeni su u devet rangova ili činova. Anđeli se na ikonama uvek  slikaju  u ljudskom obliku kao mladi ljudi. Oni nemaju telesnih želja i briga kao ljudi pa večno ostaju mladi i lepi, a pošto lete gde ih Bog pošalje, na ikoni im se slikaju i krila. Svaki čovek  na dan krštenja dobije svog anđela, koji se naziva anđeo mirni, verni učitelj, čuvar duša i tela. Ti anđeli čuvaju čoveku život i zdravlje i paze da čovek, zbog svog neznanja i  nesmotrenosti ne napravi kakvu pogrešku. Obučeni su u belu odeću, plaštove, u znak čistote i  nevinosti. Najviši među anđelima su sedmorica arhanđela, među kojima je Mihailo, koji ima još i titulu arhistratiga, a po kojem je ovaj praznik dobio ime.

Prema Svetom Pismu:

Angeli Božji bili su praznovani od ljudi još iz duboke starine. No to praznovanje često se izmetalo u obožavanje angela (IV Car. 23, 5). Jeretici su svašta basnoslovili o angelima. Neki su od tih gledali u angelima bogove; drugi i ako ih ne smatrahu bogovima nazivahu stvoriteljima vascelog vidljivog sveta. Laodikajski pomesni sabor koji beše na 4 ili 5 godina pre I Vaselj. Sabora, svojim 35. pravilom odbaci poklonjenje angelima kao bogovima i ustanovi pravilno poštovanje angela. U vreme pak Silvestra pape rimskog i Aleksandra patrijarha aleksandrijskog (iz IV v.) bi ustanovljen ovaj praznik Arhistratiga Mihaila i pročih Sila nebesnih u mesecu Novembru. Zašto baš u Novembru? zato što Novembar predstavlja deveti mesec posle meseca Marta. U mesecu Martu smatra se da je bilo stvorenje sveta. A deveti mesec posle Marta uzet je zbog 9 činova angelskih, koji su najpre stvoreni. Sv. Dionisije Areopagit, učenik apostola Pavla, onoga apostola, koji se uzdigao do u treće nebo, opisao je ovih 9 činova u knjizi "O nebesnoj Jerarhiji”. Ti činovi su sledeći: šestokrili Serafimi, mnogoočiti Heruvimi i bogonosni Prestoli, Gospodstva, Sile i Vlasti, Načala, Arhangeli i Angeli. Vojvoda cele vojske angelske jeste arhistratig Mihail. Kada je satana, Lucifer, otpao od Boga, i povukao sobom u propast jedan deo angela, tada je Mihail ustao i uzviknuo pred neotpalim angelima: vonmemъ! stanemъ dobrэ, stanemъ so strahomъ! I sve nebesne vojske vernih angela gromovito su zapojale: svjat, svjat, svjat Gospod Savaotъ ispolnъ nebo i zemlя slavы tvojeja!! (Vidi o arhangelu Mihailu Is. Navina 5, 13–15; sv. Jude 9.) Među angelima vlada savršeno jednomislije, jednodušnost i ljubav, a uz to još i potpuna poslušnost nižih činova višim činovima, i svih ukupno svetoj volji Božjoj. Svaki narod ima svoga angela hranitelja, a osim toga i svaki hrišćanin ima svoga angela hranitelja. Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga angela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se sve ogromno mnoštvo angela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka. Neka bi nas Bog pomilovao i spasao molitvama sv. arhistratiga Mihaila i pročih nebesnih sila beztelesnih. Amin.


Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar