Vest: Javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu nagrada opštine Osečina u 2021. godini.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu nagrada opštine Osečina u 2021. godini.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu nagrada opštine Osečina u 2021. godini.

    Nagrada Opštine se dodeljuje svake godine povodom proslave Dana opštine Osečina – 16. aprila za najvrednija dostignuća u Opštini u kalendarskoj 2020. godini ili za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti: privrede; poljoprivrede i ruralnog razvoja; vaspitno-obrazovnog rada; stvaralaštva učenika i studenata; medicine i socijalne zaštite; urbanizma, arhitekture i zaštite životne sredine; nauke, inovacija i pronalazaštva; umetnosti; sporta; kulture; informisanja.

Specijalna nagrada se dodeljuje za: životno delo; humanitarni rad; humanost, plemenitost i hrabrost; poseban doprinos razvoju i afirmaciji Opštine.

Nagrada se može dodeliti fizičkom licu koje je državljanin Republike Srbije i koje ima, ili koje je imalo prebivalište na teritoriji Opštine duže od 10 godina i/ili pravnom licu koje na teritoriji Opštine ima sedište najmanje 5 godina, a izuzetno i pravnom ili fizičkom licu koje nema prebivalište ili sedište na teritoriji Opštine ako je svojim radom doprinelo razvoju ili afirmaciji Opštine u zemlji i/ili inostranstvu.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju sva pravna i fizička lica.

Predlog sa obrazloženjem se podnosi u pisanoj formi i obavezno sadrži podatke o delu i/ili rezultatu i naznaku oblasti za koju se kandidat za nagradu predlaže, kao i podatke o kandidatu – za fizička lica: ime, očevo ime i prezime, godinu i mesto rođenja, zanimanje, adresu i kratku radnu biografiju, a za pravna lica: naziv, sedište, delatnost i poslovne uspehe. Uz predlog za fizička lica, potrebno je priložiti fotokopiju dokumenta kojim se dokazuje identitet tog lica.

Predlozi kandidata za nagrade se podnose Odboru za društvene delatnosti, saradnju, nagrade i priznanja Skupštine opštine Osečina, ul. Karađorđeva 114., najkasnije do 19.02.2021. godine.

U Osečini, 26.01.2021.g.

Posl.br: 17-1/2021

Predsednik Odbora za društvene delatnosti, saradnju, nagrade i priznanja

Jelena Čkojić Ikonić, s.r.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar