Vest: Dijalog predsednika SO Osečina sa načelnicima odeljena opštine Osečina

Dijalog predsednika SO Osečina sa načelnicima odeljena opštine Osečina

Dijalog predsednika SO Osečina sa načelnicima odeljena opštine Osečina

U okviru planiranih aktivnosti, predsednik SO Svetozar Gačić i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti, Zorica Pavlović,  organizovali su radne  sastanke sa načelnicima odeljenja i saradnicima. 

Tema sastanaka bile su redovne aktivnosti iz oblasti poljoprivrede i poreske administracije. 

Na sastanku sa Draganom Andrićem, načelnikom odeljenja za poljoprivredu, društvene delatnosti i lokalno-ekonomski razvoj i saradnikom Dušanom Vučićevićem, i odbornikom aktuelnog saziva a predsednikom opštine u periodu 2008-2016.godine Nenadom Stevanovićem razgovarano je o aktivnostima koje se sprovode s ciljem podrške i podsticaja poljoprivrede i politike ruralnog razvoja. Takođe, analizirani su i načini obaveštavanja poljoprivrednika o raspisanim konkursima i subvencijama koje se realizuju. Više reči bilo je o Pravilniku podrške za unapređenje konkurentne poljoprivrede, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede Srbije u saradnji sa Svetskom bankom, koji predviđa da 50% sredstava korisnici dobijaju bespovratno, 10% učešće korisnika, a 40% kredit poslovnih banaka. 

Zaključeno je da su mere podrške koje sprovodi opština Osečina, od značaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i subvencija dohotka u ruralnim područjima. 

Na sastanku sa Biljanom Nedeljković, šefom odseka za poresku administraciju i Bojanom  Simić saradnikom, razgovarano je o obimnosti i složenosti upravnih radnji koje svakodnevno realizuju. Zaključeno je da su fizička lica, penzioneri i strani državljani, najredovniji u izmirivanju dospelih obaveza, kao i aktivna pravna lica. 

Polazeći od činjenice da je lokalna samouprava „živ organizam“ u kome su česte reforme, cilj sastanaka je obostrana zainteresovanost i ostvarivanje dijaloga izabranih i postavljnjenih lica sa predstavnicima odeljenja.


(Izvor: Opština Osečina)Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar