Vest: Znanje o drogama spavaša život. Živi zdravo - Bez droge.

Znanje o drogama spavaša život. Živi zdravo - Bez droge.

Znanje o drogama spavaša život. Živi zdravo - Bez droge.

Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama.

Znanje o drogama spavaša život. Živi zdravo - Bez droge. -0

U 2021. godini, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se pod sloganom „Širimo znanje o drogama. Sačuvajmo živote“, sa ciljem da se naglasi koliko je važno podizati svest o činjenicama koje se tiču konzumiranja droga, posledicama po zdravlje pojedinca i po društvo u celini koje to sa sobom nosi, ali i o prevenciji zasnovanoj na dokazima i naučno utemeljenim metodama lečenja zavisnosti.

Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju. Upravo zato, neophodan je balansiran pristup za smanjenje posledica upotreba droga koji fokusira i smanjenje ponude i smanjenje potražnje. Preduslov za efektivno delovanje društva u borbi protiv droga je koordinacija svih odgovarajućih službi, institucija i organizacija kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar