Vest: Za bolju signalizaciju i bezbednije saobraćajnice

Za bolju signalizaciju i bezbednije saobraćajnice

Za bolju signalizaciju i bezbednije saobraćajnice

Na osnovu analize bezbednosti saobraćaja koju je uradilo odeljenje za privredu, poljoprivredu i turizam opštinske uprave Koceljeva zaključeno je da je stanje vertikalne signalizacije u relativno dobrom stanju.

Naime, prema tvrdnjama nadležnih prosečan broj znakova po kilometru ulične mreže je zadovoljavajući, ali je njihov broj na lokalnim i ostalim nekategorisanim putevima ispod maksimuma potrebnog za bezbedno funkcionisanje saobraćaja.                                                             

U ovoj analizi se ističe da je putokazna signalizacija zapostavljena te da najčešće ne odgovara standardima kao i da su najveći nedostaci uočeni na opštinskim saobraćajnicama gde takve signalizacije uglavnom  ni nema.                                                                                               

Finansiranje saobraćaja u segmentu bezbednosti vrši se iz sredstava lokalnih finansija u skladu sa godišnjim programom postavljanja, zamenjivanja, dopunjavanja i obnavljanja saobraćajne signalizacije. Ovim dokumentom je u prošloj godini realizovana ugradnja vertikalne i horizontalne signalizacije i zaštitne opreme na opštinskim, nekategorisanim putevima u ulicama u iznosu od oko tri miliona dinara.                                               

U ovogodišnjem programu planirano je oko 3,5 miliona od čega je predviđeno da najveći deo, nešto više do dva miliona, bude utrošeno za signalizaciju i zaštitnu opremu na uličnom sistemu.                                                                                                                                                                          
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar