Vest: Zaštitnik srpskog naroda. Danas je Sveti Stefan Štiljanović

Zaštitnik srpskog naroda. Danas je Sveti Stefan Štiljanović

Zaštitnik srpskog naroda. Danas je Sveti Stefan Štiljanović

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti Stefan i Prepodobna Jelena - Jelisaveta (Štiljanović).

Svešteno mučenik Jerotej

Bio drug sv. Dionisiju Areopagitu, i nešto posle Dionisija primio veru Hristovu od apostola Pavla. Docnije ga ovaj apostol postavi za episkopa Atinskog. U vreme Uspenija Presvete Bogorodice i Jerotej se javio u Jerusalimu i učestvovao u pogrebu. Svojim božanstvenim pojanjem privede mnoge k srdačnom umilenju i pokaza sebe kao muža nadahnuta sviše. Mnogo se potrudi na delu Jevanđelskom, mnoge neznabošce obrati k istini, dobro upravi stado svoje slovesno, i najzad mučenički skonča za Hrista, koji mu dade dvojak venac u carstvu Svom nebeskom: venac jerarha i venac mučenika.

Sveti Stefan i Jelena (Štiljanović)

Ovaj blaženi knez Stefan Štiljanović, poreklom iz srpskog plemena Paštrovića, južno od Huma, sa crnogorskog primorja, rođen je od pravoslavnih i blagočestivih roditelja i odgajen u svakoj dobroj nauci Gospodnjoj. Još kao mlad pokazao se kao veoma bogoljubiv i čovekoljubiv i starao se da srce svoje svagda ima upravljeno ka Gospodu. Kada je pak odrastao on je usrdno revnovao u delatnom ispunjavanju volje Božje, kojoj se učio iz Svetog Pisma. Stefan takođe beše vešt i u vojnoj veštini i srcem beše veoma hrabar, kao što se to docnije pokaza u borbama sa bezbožnim Agarjanima, to jest Turcima. Otišavši iz svog rodnog kraja u Srem (krajem 15. ili početkom 16. veka), on postade despot Srpski i dobi na upravu mesto Morović u Sremu, gde od tada beše njegovo sedište. Pravedni Stefan se i ovde, kao i svuda do sada, uklanjaše od svakoga zla i činjaše svome narodu mnoga dobra. On sebe svagda ograđivaše strahom Božjim i bogoljubivim čovekoljubljem. Beše izobilan verom pravoslavnom, molitvom i milostinjama, kako prema ljudima, tako i prema crkvama i manastirima. Iako beše opasan vlašću, on nikada ne zaboravljaše činiti pravdu. No vremena u kojima on upravljaše behu vrlo teška, i neprilike pritiskivahu njega i njegov narod sa svake strane. Pravedni Božji rodoljub, ovaj divni knez i despot Srpski može se zaista usporediti sa svetim Aleksandrom Nevskim ili sa svetim Jovanom Vladimirom. Upokojio se početkom XVI veka (po nekima 1515. god.). Na grobu njegovom pojavljivala se noću svetlost, prema kojoj su i pronađene njegove svete mošti, koje su dugo počivale u fruškogorskom manastiru Šišatovcu, pa su za vreme drugog svetskog rata prenete u Beograd i položene u Sabornu crkvu pored tela kneza Lazara. Njegova žena Jelena videći netljene mošti Stefanove i čudesa od istih zamonaši se i predade podvigu do smrti.

Prepodobni Amon

Misirac rodom, i po zanimanju vinogradar. Njegovi srodnici i preko njegove volje oženiše ga, no on ne hte sa ženom živeti, nego je od prvoga dana nazva sestrom i usavetova je, da zajedno sa njim čuva devstvenost svoju radi višeg blaga na nebesima. I tako bi sa ženom 18 punih godina. Posle, po dogovoru, žena osnova ženski manastir u domu njihovom, a Amon ode u Nitrijsku pustinju, gde se preda podvigu otšelničkom. Velike darove prozorljivosti i čudotvorstva primi od Boga zbog čistote srca svoga. Neki muž i žena dovedoše mu pobesnela sina da bi ga izlečio molitvom. A Amon ne hte nikako. No posle dugog navaljivanja roditelja, reče Amon: "u vašim je rukama i bolest i zdravlje deteta vašeg. Vratite onoj udovici (i reče joj ime) vola ukrađena, i ozdraviće sin vaš." Užasnuti roditelji ovakvom prozorljivošću svetitelja priznaše svoj greh i obećaše čim dođu doma vratiti ukrađenog vola. Tada se Amon sveti pomoli Bogu, i ozdravi dete. Amon je bio prisni drug sv. Antonija Velikog. Kada Amon skonča u Nitriji oko 350. god. vide sv. Antonije iz svoje kelije dušu Amonovu u visinama i reče bratiji: "danas se predstavi avva Amon, evo vidim dušu njegovu svetu kako je angeli nose na nebo"

Prepodobni Pavle Preprosti

Do svoje 60. godine živeo u svetu kao ženjen čovek. Zatekavši svoju ženu u grehu, on ostavi sve, ode u pustinju sv. Antoniju, i primi monaštvo od ovoga. I ako je bio prost i neknjiževan, dospeo je do takvog duhovnog savršenstva, da je u svakome čoveku video dušu kakva je kao što obični ljudi vide telo jedan drugoga. I čudotvorac beše veliki, i u nekim slučajevima prevaziđe i sv. Antonija. Skončao u dubokoj starosti, 340. god., i preselio se u radost angelsku.

Beseda

o korisnom gnjevu

Gnjevite se i ne griješite (Ps. 4, 4).

Gnjevite se, braćo, na sebe, i ne grešite više. Gnjevite se na grehe svoje, po mislima i delimo, i ne grešite više. Gnjevite se na satanu, oca laži, i ne činite više volju njegovu. Gnjevite se na greh u svetu i na popiranje crkve Božje svete od ljudi bezbožnih, no čuvajte se da grehom greh ne lečite. Gnjevite se i na prijatelje vaše kad greše, no gnjevite se s namerom da ih popravite a ne da ih većma ozlobite.. Gnev prijatelja na prijatelja, i roditelja na decu svoju - šta govorim? i Boga na ljude - nije bura koja čupa drvo iz korena nego vetar koji ukrepljuje drvo i obara s njega gnile plodove, da bi zdravi plodovi bili što bolji i lepši. No neka gnev tvoj ima meru, da bi bio lekovit a ne otrovan. A da bi imao meru, drži Boga pred sobom i u gnevu svom. Gnev ne može imati jaču ustavu i branu od Boga. U ostalom svaki gnev, koji nije u ime Boga i Božje pravde greh je. Ne gnevi se za besposlice, nego se gnevi za ono za što se i Bog gnevi. Ako je tvoja volja utvrđena u zakonu Božjem, ti ćeš se uvek umeti gneviti gde treba i koliko treba. Jer to se ne može sve ni rečima iskazati, ni neukom objasniti. Gnev pa svom mestu dejstvuje kao i milost na svom. O braćo moja, vidite li, kako su u duši našoj položene razne moći, koje čovek može po slobodnoj volji upotrebiti na živog ili smrt? Gnev na samoga sebe nikad se ne može dovoljno preporučiti. Gle, divnoga prizora: što god se čovek nauči više gneviti na sebe, to se manje gnevi na druge. Jer zanet svojim slabostima on tuđe ili ne gleda, ili nad ih vidi blago ih sudi.

O Gospode Bože, jedini pravedni, usadi u nas sećanje na Dan pravednoga gneva Tvoga, da bi se sačuvali od greha duševnog. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar