Vest: Zaštitnik lova i lovaca. Danas je Sveti velikomučenik Jevstatije

Zaštitnik lova i lovaca. Danas je Sveti velikomučenik Jevstatije

Zaštitnik lova i lovaca. Danas je Sveti velikomučenik Jevstatije
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti velikomučenik Jevstatije.

Zaštitnik lova i lovaca. Danas je Sveti velikomučenik Jevstatije-0Sveti velikomučenik Jevstatije

Sveti velikomučenik Jevstatije, veliki vojskovođa rimski u vreme cara Tita i Trajana. Iako neznabožac, Plakida (tako mu beše ime neznabožačko) beše čovek pravedan i milostiv, sličan kapetanu Korniliju, koga krsti apostol Petar (Dap 10). Hodeći jednom u lov, on pogna jednog jelena. Božjim Promislom javi se krst svetao među rogovima jelena, i dođe glas Gospodnji Plakidi, koji ovoga upućivaše, da ide svešteniku hrišćanskom i krsti se. Na krštenju on dobi ime Evstatije, njegova žena - Teopistija (Bogoverna), a njihovi sinovi - Agapije i Teopist. Po krštenju Evstatije ode na ono isto mesto, gde se preko jelena javilo otkrovenje, i kleknuvši zablagodari Bogu što ga je priveo istini. U tom mu se opet javi glas Gospodnji i predreče mu stradanje za ime Njegovo, i ukrepi ga. Tada Evstatije tajno napusti Rim sa svojom porodicom s namerom, da se povuče među prost narod, i da u nepoznatoj i skromnoj sredini posluži Bogu. Čim prispe u Egipat, odmah navališe na njega iskušenja. Neki zli varvarin ote mu ženu, a oba sina uhvatiše mu zverovi i odneše. No ubrzo taj varvarin pogibe, a decu mu od zverova spasoše čobani. Evstatije se nastani u nekom selu egipatskom, Vadisis, i tu kao najamnik seoski proživi petnaest godina. Posle toga napadoše varvari na Rimsko carstvo, i car Trajan žaljaše, što mu nema hrabrog vojvode Plakide, koji je, gde god je ratovao, pobedu odnosio. I posla car dva svoja oficira da po celom carstvu traže velikog vojvodu. Po Božjem Promislu ti oficiri, negdašnji drugovi Evstatijevi, dođu u ono selo Vadisis, nađu Evstatija i dovedu ga caru. Evstatije skupi vojsku i pobedi varvare. Na putu natrag za Rim Evstatije pronađe i svoju ženu i oba sina. Kada stiže u Rim, car Trajan beše umro, i car Adrijan beše na prestolu. Kad Adrijan pozva vojvodu Evstatija da prinesu žrtve bogovima, Evstatije mu reče, da je on hrišćanin. Car ga baci na muke zajedno sa ženom i sinovima. No kako im zverovi ne naškodiše ništa, baciše ih u usijanog metalnog vola. Trećeg dana izvadiše njihova tela mrtva, ali od ognja nepovređena. Tako ovaj slavni vojvoda dade i "Ćesaru ćesarevo i Bogu Božje”, i preseli se u večno Carstvo Hrista Boga našega.

Sveti Mihail knez i Teodor boljarin

Knez Černigovski Mihail ode u hordu tatarsku sa svojim boljarinom Teodorom po pozivu Bati–a cara. Pa kako ne hteše, po običaju tatarskom, proći kroz oganj i pokloniti se idolima pri ulasku k caru, biše posečeni 1244. god. Mošti njihove, svedoci njihove mučeničke smrti za Hrista Gospoda, počivaju u Arhangelskom hramu u Moskvi.

Prepodobni mučenik Ilarion

Monah Svetogorski, dragovoljno postradao za veru Hristovu od Turaka u Carigradu 20. sept. 1804. g. Mošti njegove čudotvorne počivaju u crkvi sv. Preobraženja na ostrvu Protu.

Beseda

o jednom Putu, Istini i Životu

Ja sam put i istina i život:

niko neće doći k ocu do kroza me (Jov. 14, 6).

Ove reči, braćo, nisu samo rečene. nego i krvlju zalivene, vaskrsenjem potvrđene, Duhom Svetim u srca vernih usađene, i crkvom kroz vekove i vekove dokazane i – dokazane. Od sviju blaga na svetu ljudi najviše vole život. I više vole ljudi život nego li i istinu, iako nema života bez istine. Vrhovno je blago, dakle, život, a istina je temelj života. Ko ljubi život, mora ljubiti i istinu. No gde je put ka istini? Ja sam put, veli Gospod. On ne veli: i ja sam put, da ne bi neko pomislio, kao da ima i neki drugi put ka istini izvan Gospoda Isusa. No On nije samo put nego i istina i život, da niko ne pomisli kao da ima i neka druga istina i neki drugi život izvan Gospoda Isusa. On se zato rodio kao čovek, da ljudima put pokaže; zato se i raspeo, da krvlju Svojom obeleži put. Niko ne će doći k ocu do kroza me. Ovo treba da razumeju oni koji se zavaravaju pomišlju, da mogu poznati Boga i zadobiti carstvo Božje i mimo Gospoda Isusa Hrista. Tu lažnu nadu, tu očajnu samoobmanu, Gospod im je sasvim presekao gornjim rečima. I apostol, koji je te reči čuo i zapisao u Jevanđelju, iskazuje ih u poslanici svojoj još i ovako: koji se god odriče sina ni oca nema (I Jov. 2, 23).

O Gospode Isuse, blagosloveni i izvore blagoslova, vaistinu Ti si nam jedini put, jedino videlo, jedina istina, jedini život i životodavac. Tebe priznajemo pred ljudima i angelima kao jednog Boga i Spasa našega. Pomiluj nas i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar