Vest: Vreme je za mirenje i oprost grehova. Danas slavimo Svetih sedam apostola u Efesu

Vreme je za mirenje i oprost grehova. Danas slavimo Svetih sedam apostola u Efesu

Vreme je za mirenje i oprost grehova. Danas slavimo Svetih sedam apostola u Efesu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetih sedam mučenika u Efesu.

Vreme je za mirenje i oprost grehova. Danas slavimo Svetih sedam apostola u Efesu-0Svetih sedam Otroka u Efesu

Veliko gonjenje hrišćana beše za vreme cara Dekija. Sam car dođe u Efes, i tu priredi hučno i bučno praznovanje u čast mrtvih idola ali i grozan pokolj hrišćana. Sedam mladića, vojnika, uzdržaše se od skvernog žrtvoprinošenja, i usrdno se moljahu Bogu jedinome da spase rod hrišćanski. Oni behu sinovi najuglednijih starešina Efeskih, i njihova imena behu: Maksimilijan Jamvlih, Martinijan, Jovan, Dionisije, Ekzakustodijan i Antonin. Kada i oni behu optuženi kod cara, oni se skloniše na jedno brdo iza Efesa, zv. Ohlon, i tu se skriše u nekoj pećini. Kad to car sazna, naredi, da se pećina zazida. Bog pak po dalekosežnom promislu Svome pusti na mladiće jedan čudnovat i dugotrajan san. Carski dvorjani, Teodor i Rufin, potajni hrišćani, dadoše uzidati i jedan kovčežić od bakra sa olovnim pločama, na kojima behu ispisana imena ovih mladića i njihova mučenička smrt u vreme cara Dekija. Prošlo je od tada preko 200 godina. U vreme cara Teodosija Mlađeg (408 - 450) nasta veliki spor oko vaskrsenja mrtvih. Jer behu neki što posumnjaše u vaskrsenje. I car Teodosije beše u velikoj žalosti zbog toga spora među vernim; i moljaše se Bogu car, da bi Bog nekim načinom objavio istinu ljudima. U to vreme bure u crkvi čobani nekog Adolija, koji posedovaše brdo Ohlon, počeše praviti torove za ovce, i uzimahu kamen po kamen od one pećine. Tada se otroci probudiše odsna, mladi i zdravi kakvi su i zaspali. I to se čudo razglasi na sve strane, te i sam Teodosije dođe sa velikom svitom i s umilenjem razgovaraše s mladićima. Posle nedelju dana oni ponovo zasnuše snom mrtvim, da čekaju opšte vaskrsenje. Car htede da položi tela njihova u zlatne kovčege, ali mu se oni na snu javiše i rekoše mu, da ih ostavi na zemlji kako su bili i polegali.

Vreme je za mirenje i oprost grehova. Danas slavimo Svetih sedam apostola u Efesu-1Sveštenomučenik Kozma ravnoapostolni

Rodom od Etolije, iz sela Megadendron (Veliko Drvo). Kao mladić otišao u Sv. Goru, gde u Filotejskom manastiru bude postrižen za inoka. No gonjen svagdašnjom željom da propoveda Jevanđelje narodu on ode u Carigrad, gde isprosi za to blagoslov od patrijarha Serafima II. I obiđe sve pridunavske krajeve propovedajući Jevanđelje, no najviše se zadrža u Albaniji, gde i postrada od nekog Kurt paše, koga Jevreji razdražiše protiv Kozme. Kozma bude udavljen od Turaka, pa onda bačen u reku 1779 god. Čudotvorne mošti počivaju mu u selu Kolkoidas u hramu Sv. Bogorodice nedaleko od grada Fieri. Postradao za Gospoda svoga u 65 god. života.

Beseda

o bolesti bogoodstupništva

Sva je glava bolesna

i sve je srce iznemoglo (Is. 1, 5).

Bog je istočnik zdravlja, braćo, Bog Savaot. Izađite na visinu Božju vi, kojima se glava muti od izlišnih poslova i još izlišnijih briga, i nadahnite se zdravljem, koje od Boga, samo od Boga dolazi. Glava bolesna - to su vođe i starešine narodne, srce iznemoglo - to je narod. Prorok predstavlja ceo jedan narod kao jedno telo, i pokazuje kako i sa telom narodnim biva onako isto kao i sa telom čovečjim, naime: kad je jedan organ tela bolestan, to je samo taj organ bolestan, ali od bolesti toga jednog organa oseća iznemoglost celo telo. Takoje bilo i u narodu Izrailjskom: glava je obolela, i od glavobolje srce je iznemoglo. Vođe i starešine Izrailjske odustale su od zakona Božjeg i pošle za čulima svojim kao putovođama. Čulni razum svoj, šaren prešaren od raznovrsnih svetskih utisaka, uzeli su oni za putokaz ka pravom životu mesto zakona Božjeg. I zapali su u bezizlazni mrak idolopokloničkih zabluda. A od ludosti glave srce je iznemoglo. Srce se teže odvaja od Boga nego glava, narod se teže odvaja od Boga nego njegove starešine, ali kad glava dugo boluje, onda i srce iznemogne i popusti. Od krivih vođa i narod najzad skrene s puta.

To je viđenje Isaije, sina Amosova, proroka istinitog. Zaista, istinito viđenje i za onda i za sada, i za narod Izrailjski i za sadašnje narode. Pogledajte, braćo, u onaj narod koji najbolje poznajete, i sami prosudite, da li je glava bolesna i srce iznemoglo? O Gospode, istiniti i pravedni, prosvetli svetlošću Tvojom glavu svakoga naroda i ukrepi krepošću Tvojom srce svakoga naroda. Da se ne poraduju neprijatelji naši i ne kažu, da si nas ostavio. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar