Vest: Valjevu 80 miliona za prelazak na gas

Valjevu 80 miliona za prelazak na gas

Valjevu 80 miliona za prelazak na gas

Valjevo je na javnom konkursu Ministarstva za zaštitu životne sredine dobilo skoro 80 miliona dinara za rekonstrukciju merno-regulacione stanice sa izgradnjom prateće opreme za prelazak na gas. Naš grad je na ovom javnom konkrusu dobio najviše sredstava od ukupno 130 miliona dinara, koliko je odvojeno za sufinansiranje nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2021. godini.

Ministarka Irena Vujović je juče u Beogradu potpisala prve ugovore sa predstavnicima 31 lokalne samouprave, na osnovu kojih će im resorno ministarstvo dodeliti 200 miliona dinara za projekte pošumljavanja, kao i zamenu dotrajalih kotlarnica i ložišta u domaćinstvima kotlovima na ekološki prihvatljivije energente.

„Projekat rekonstrukcije merno-regulacione stanice sa izgradnjom prateće opreme za prelazak na gas kotla od 50 MW u Toplani Valjevo i izgradnja primarnog priključnog vrelovoda  „Železnička“ sa ugradnjom toplotnih podstanica za priključenje objekata „Zavoda za javno zdravlje“, “Nacionalne službe za zapošljavanje“ i „Istorijskog arhiva““ je naziv valjevskog projekta, vrednosti 103.600.000,00 dinara sa PDV-om.  Od toga Ministarstvo zaštite životne sredine je izdvojilo 79.999.920,00 dinara (77,22%), a grad Valjevo 23.600.080,00  dinara (22,78%).

Obaveze permanentnog, pouzdanog, kvalitetnog i ekonomski najisplativijeg snabdevanja toplotnom energijom stambenih i poslovnih objekata u Valjevu sa jedne strane i potreba za smanjenjem emisije produkata sagorevanja, a samim tim i povećanom zaštitom životne sredine nametnuli su zahtev da se u okviru postojećeg objekta toplane izvrši gasifikacija komprimovanim prirodnim gasom (KPG). Uvođenje KPG-a će omogućiti rad kotla snage 50MW sa gasovitim gorivom kao glavnim gorivom, a rekonstrukcija gorionika sa rekonstrukcijom dimnog kanala i napajanja kotla u cilju povećanja njegove energetske efikasnosti doprineće ispunjenju prethodno postavljenog cilja – što jeftinija proizvodnja i što niži stepen zagađenja životne sredine. Rezervno gorivo ovog kotla i toplane ostaje i dalje mazut.

Razvoj sistema daljinskog grejanja – priključivanje objekata na sistem daljinskog grejanja i gašenje postojećih kotlarnica, a u cilju smanjenja aerozagađenja u gradu Valjevu jeste prioritet grada Valjeva. Objekti na trasi vrelovoda „Železnička“ prepoznati su od strane gradske komisije za smanjenje aerozagađenja kao objekti koji su značajni izvori aerozagađenja jer koriste neadekvatno gorivo za grejanje, te je stoga predlog komisije bio da se ovi objekti priključe na vrelovodnu mrežu gradske toplane kao najadekvatniji način da se ovaj problem reši. Ovim projektom planirana je i izgradnja primarnog priključnog vrelovoda  „Železnička“ i ugradnja toplotnih podstanica za priključenje objekata Zavoda za javno zdravlje , Nacionalne službe za zapošljavanje i Istorijskog arhiva. Izgradnjom primarnog vrelovoda izgradiće se i priključni vrelovodi za objekte koji su u izgradnji tako da će se postići još bolji efekti smanjenja aerozagađenja u ovom delu grada Valjeva.

Grad Valjevo je aplicirao kod Ministarstva zaštite životne sredine sa dokumentacijom koju je pripremila Gradska uprava grada Valjeva uz saradnju sa JKP „Toplana Valjevo“.(Izvor: Opština Valjevo)Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar