Vest: Usled pojačanih podavina, novo RHMZ upozorenje!!!

Usled pojačanih podavina, novo RHMZ upozorenje!!!

Usled pojačanih podavina, novo RHMZ upozorenje!!!

Usled pojačanih podavani, koje su blagovremeno najavljene, Hidrometerološki zavod izdao je novo upozorenje hidrološko upozorenje.

Na slivovima Jadra, Kolubare, Uba, Tamnave, Ljiga Ljuboviđe, Drine i Lima sa pritokama vodostaji će biti u umerenom porastu do 06. novembra i kretaće se ispod upozoravajućih nivoa.

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar