Vest: Svetac koji najavljivao bitne događaje za hrišćanstvo. Danas je Sabor svetog arhangela Gavrila

Svetac koji najavljivao bitne događaje za hrišćanstvo. Danas je Sabor svetog arhangela Gavrila

Svetac koji najavljivao bitne događaje za hrišćanstvo. Danas je Sabor svetog arhangela Gavrila

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sabor Svetog arhangela Gavrila.

Svetac koji najavljivao bitne događaje za hrišćanstvo. Danas je Sabor svetog arhangela Gavrila-0Sabor svetog arhangela Gavrila

Arhanđelu Gavrilu uznosimo hvalu u pesmama, priređujući mu praznični sabor po dva puta godišnje. Njegov prvi sabor praznujemo sutradan po Blagovestima Presvetoj Bogorodici, 8 aprila (26 marta po starom kalendaru). Ovaj Arhanđel Božji naučio je Mojsija pisanju knjiga, ispriča mu sve o postanku sveta, stvaranju prvog čoveka Adama, o potopu i razdeljenju naroda, objasni mu položaj planeta nebeskih, nauči ga aritmetici, geometriji i svakoj drugoj mudrosti.

On proroku Danilu protumači viđenja o carevima i carstvima, koja su imala kasnije nastati, obavesti ga o vremenu oslobođenja ljudi Božijih iz vavilonskog ropstva i o vremenu prvog dolaska Hrista u svet, ovaploćenog od Prečiste Deve Marije.

On se javi pravednoj i svetoj Ani i reče joj da će zatrudneti i roditi preblagoslovenu kćer koja će se zvati Marija.

On se javio i svetom svešteniku Zahariji, stojeći sa desne strane kadionog oltara i blagovestio mu da će njegova žena Jelisaveta roditi svetog Jovana Preteču Gospodnjeg.

Ovaj prvak Božiji, poslat od Boga u Nazaret da javi Prečistoj Devi Mariji, obručenoj za pravednog Josifa o njenom začeću Sina Božjeg osenjenjen i dejstvom Svetog Duha u njoj. On isti javi se i Josifu u snu, uverivši ga u devstvenost svete Deve Marije. A kad se Gospod naš rodi u Vitlejemu, ovaj Anđeo Gospodnji javi se pastirima koji su čuvali noćnu stražu kod stada svog i reče im: "Javljam vam veliku radost, danas nam se rodio Spasitelj!" Smatra se da je ovaj anđeo javio sa neba Hristu pred njegovo dobrovoljno stradanje, krepeći ga dok se podvizavao u usrdnoj molitvi. Ovaj anđeo Gospodnji javio se Mironosicama sedeći na kamenu groba i objavljujući im Hristovo Vaskrsenje iz Groba. On, koji je bio Blagovesnik začeća i rođenja Gospodnjeg, pokazuje se blagovesnikom i Vaskrsenja Njegova.

Sećajući se ovih javljanja njegovih u Starom i Novom Zavetu i znajući njegovo neprestano posredovanje pred Bogom za hrišćanski rod, sveta Crkva mu priređuje Saborno praznovanje, da bi ljudi pribegavali kž zaštiti i pomoći ovog zastupnika i dobrotvora roda ljudskog i njegovim molitvama dobijali otpuštenje grehova od Hrista Gospoda Spasa našeg.

Sveti Julijan episkop Kenomanski u Galiji

Neki misle, da ovaj svetitelj niko drugi nije do Simon prokaženi, isceljeni od Gospoda. Apostol Petar postavi ga za episkopa i posla u neznabožačku Galiju, gde sv. Julijan pretrpe velike bede no uspe da obrati u veru Hristovu mnogi narod. Kada krsti kneza Defensona, tada se i mnogi podanici ovoga kneza privoleše veri pravoj. Po blagodati Božjoj činjaše velika čudesa: bolne isceljivaše, demone izgonjaše i mrtve vaskrsavaše. Skonča svoj život mirno, i u vreme svoje smrti javi se usred dana knezu Defensonu, kada ovaj beše za ručkom.

Prepodobni Stefan Savait

Bratučed sv. Jovana Damaskina. Podvizavao se u manastiru sv. Save Osveštenog, po čemu je i prozvan Savait. Veliki podražatelj života sv. Save i sjajna zvezda među monasima Palestinskim. Upokojio se u Gospodu 794 god. u 69 godini svoga života.

Prepodobna Sara Misirska

Kao devica otišla na podvig i 60 godina podvizavala se na obali reke Nila, nedaleko od Aleksandrije. Svojim primerom privukla mnoge ženske k monaškom životu. Upokojila se u Gospodu 370 god.

Beseda

o neophodnoj trezvenosti u borbi protiv đavola
Budite trijezni i pazite, jer
suparnik vaš, đavo, kao lav ričući
hodi i traži koga da proždere (I Pet. 5, 8).
Pravoslavni monasi uzdigli su trezvenje i pažnju - trezvenіe i vnimanіe - do podviga. Trezven duh mora biti da bi osetio opasnost, i pažljiv da bi raspoznao s koje strane opasnost dolazi i od koga.
Pazi, dete, da na zmiju ne staneš, da u jamu ne padneš, da se s vukom ne sretneš, da u duboku vodu ne zagaziš, da s puta u šumu ne zalutaš! Tako majka savetuje dete svoje bojeći se za njegovo telo. Ne s manjom ljubavlju crkva savetuje čoveka bojeći se za njegovu dušu. Budite, deco, trijezni i pazite! Stari vam suparnik, đavo, ne odmara se i ne spava, nego slično gladnom lavu hodi i traži koga da proždere. Trijeznite se i pazite, jer vi ste kao ovce a on je kao lav. Kad ovce osete smradni miris vuka, one beže svome čobaninu. Treznite se i vi i osetite smrad đavola kad vam se približuje i bežite odmah pod okrilje pastira svoga Hrista Gospoda. A smrad đavola osetićete kroz pomisli svoje, kroz osećanje svoje, kroz namere svoje, kroz pohote telesne. Sve što budete pomišljali, uobražavali, osećali, nameravali, želeli na suprot Hrista i zakona Hristova, znajte, da je to zamka đavolska, smrad đavolski, - znajte, i bežite svome Pastiru upravljajući k Njemu sav um i sve srce i svu dušu i telo svoje.
Gospode Isuse, Pastiru naš trezveni i pažljivi, učini nas u svakom času trezvenim i pažljivim, da nas neprijatelj naš ne iznenadi i ne proždere. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar