Vest: Svetac koji je slepima vraćao vid. Danas je Prepodobni David Solunski

Svetac koji je slepima vraćao vid. Danas je Prepodobni David Solunski

Svetac koji je slepima vraćao vid. Danas je Prepodobni David Solunski

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobnog Davida Solunskog.

Svetac koji je slepima vraćao vid. Danas je Prepodobni David Solunski-0Prepodobni David Solunski

Prepodobni David rodom Solunjanin. Najpre se podvizavao blizu So1luna u jednoj kolibi, napravljenoj pod bademovim drvetom. Docnije produžio podvig svoj u Tesaliji. Toliko se očistio postom, molitvom i bdenjem, da se udostojio primiti veliku blagodat od Boga. Jednom je uzeo žara na ruku, metnuo tamjan, i okadio cara, bez ikakve povrede ruke svoje. Videći to, car mu se pokloni do zemlje. Mnogobrojnim čudesima svojim zadivio je ljude. Upokojio se mirno, i preselio u blaženu večnost 540. godine.

Svetac koji je slepima vraćao vid. Danas je Prepodobni David Solunski-1Praznik ikone Tihfinske

Ova ikona Presvete Bogorodice bila je najpre u Carigradu, no na sedamdeset godina pred pad Carigrada, 1383. godine, ona se iznenadno pojavi na vazduhu blizu grada Tihfina u severnoj Rusiji. Tu gde se spustila na zemlju, bude postrojena crkva i obitelj. A po gradu Tihfinu prozove se Tihfinska. Bezbrojna čudesa desila su se od ove čudotvorne ikone; naročito mnogi bolesnici dobili su od nje isceljenje.


Svetac koji je slepima vraćao vid. Danas je Prepodobni David Solunski-2Praznik ikone Odigitrije

Praznik ikone Odigitrije. Ovu je ikonu radio na drvetu sam jevanđelist Luka. Nju je videla Presveta Bogorodica i blagoslovila je. Tu ikonu sveti Luka podario je deržavnom Teofilu, za koga je pisao Dela svetih apostola. Iz Antiohije ikona se docnije prenese u Jerusalim, a iz Jerusalima uzme je carica Evdokija i pošalje u Carigrad carevoj sestri, pobožnoj Pulheriji, na dar. Pulherija je položi u Vlahernu crkvu, svoju sopstvenu zadužbinu. Jedanput se javi Presveta Bogorodica dvojici slepaca i dovede ih u crkvu Vlahernu, pred Svoju ikonu, i tu im obojici povrati vid. Zbog toga tu ikonu prozvaše Odigitrija - Putevođa. Kada vojske persijskog cara Hozroja i skitskog Kagana udariše na Carigrad, patrijarh Sergije iznese ovu ikonu na bedeme gradske, i nošaše je po bedemu. I Presveta Bogorodica tada spase hrišćane od nehrišćana. Zbuniše se vojske neprijateljske, more se uskoleba, lađe se potopiše, preostali u životu neprijatelji dadoše se u bekstvo. Od tada je ustanovljen spomen ovoga čuda Presvete Bogorodice u subotu pete nedelje Časnog Posta sa čitanjem Akatista. U vreme ikonoborstva ova ikona bi preneta u obitelj Pantokratora i tamo zazidana u zid, i bi ostavljeno kandilo pred njom da gori. Kako je zazidana, onako je posle i nađena.

Svetac koji je slepima vraćao vid. Danas je Prepodobni David Solunski-3Praznik Bogorodičine ikone Lidske, ili Rimljanke

Patrijarh Genadije pošalje ovu ikonu u Rim za vreme ikonoborstva. Ona doplovi tu sama brže od bilo kod broda, i kad se ikonoborci umoriše od svog progona ona doplovi nazad u Carigrad istim putem.
Beseda

o strahu bezbožnika

Bježe bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha (Priče Sol. 28, 1)

I senke se boje bezbožnici; senke od drveća čine im se kao vojske. Gde god šta šušne, bezbožnik misli: osvetnik.dolazi! Treperenje lišća on čuje kao zveku sindžira; glasove ptica on prima kao poklič lovaca koji jure divljač; travu on gleda kao špijuna svoga zločina; vodu kao svedoka protiv sebe; sunce kao sudiju; zvezde kao podsmevače. O braćo moja, koliko se laži rađaju iz straha! Jer i strah je od greha, greh od đavola, a đavo je otac svake laži.

Strah je prvi plod greha. Kad Adam sagreši, on se sakri ispred lica Božjeg. I kad ga Bog viknu, on reče: čuh glas tvoj, pa se poplaših (Post. 3, 10). Pre greha Adam nije znao za strah; niti se skrivao ispred lica Božjeg, no, naprotiv, jurio je vazda u susret Bogu. A čim zgreši, poplaši se!

A pravednici su kao lavići bez straha. Bez greha, bez straha. Bez greha, bez nemoći. Bezgrešni su moćni vrlo moćni, i hrabri vrlo hrabri. Pravednici su snažni i neustrašivi. Takvi su pravednici, samo pravednici.

O Gospode bezgrešni, spasi nas od praznoga straha, no pre toga sačuvaj nas od greha, strahu roditelja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar