Vest: Simbol pravednog vladara i vođe. Danas slavimo Svetog mučenika Areta

Simbol pravednog vladara i vođe. Danas slavimo Svetog mučenika Areta

Simbol pravednog vladara i vođe. Danas slavimo Svetog mučenika Areta

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti mučenik Areta - Mitrovske (zatvorene) zadušnice.

Sveti mučenik Areta 

Simbol pravednog vladara i vođe. Danas slavimo Svetog mučenika Areta-0Ovaj sveti mučenik postrada za veru Hristovu sa još preko 4000 hrišćana, sveštenika, inoka i inokinja, građana, žena i dece. Beše Areta gradoupravitelj u gradu Negranu u zemlji Omiritskoj (južna Arabija), i beše mu 95 godina kada postrada. Omiritskom zemljom vladaše tada neki Jevrejin Dunaan, opaki gonitelj hrišćana. Rešen da istrebi potpuno hrišćane iz svoje zemlje on opkoli hrišćanski grad Negran, i najpre poruči građanima, da ako se ne odreknu Hrista, on će ih sve smrću umoriti. Građani zatvoriše kapije, te Dunaan dugo i bezuspešno napadaše na zidine gradske. Tada se bezakoni knez zakle građanima, da im ništa neće učiniti, samo neka mu otvore kapije gradske, da uđe i uzme danak, koji mu oni duguju, pa će se po tom odmah udaljiti. Hrišćani poverovaše, i otvoriše kapije. Tada krivokleti Jevrejin pozva k sebi starca Aretu sa svima kliricima i drugim uglednim građanima, i sve ih poseče mačem. I učini potom strahoviti pokolj po gradu. Čuvši za ovo Vizantijski car Justin vrlo se ožalosti i napisa pismo Etiopskom caru Elezvoju, da ide na Dunaana s vojskom i osveti nevinu krv hrišćansku. Elezvoj posluša Justina, udari s vojskom na kneza Omiritskog, pobedi ga, svu mu vojsku pogubi a njega mačem poseče. Za kneza Omiritskog, po Božjem otkrovenju, bi postavljen neki pobožni čovek Avramije, a za arhiepiskopa Omiritskog, opet po Božjem otkrovenju sv. Grigorije (v. 19. decembar). U Negranu hrišćani obnoviše hram sv. Trojici, koji Dunaan beše sagoreo, i podigoše hram sv. muč. Areti i ostalim mučenicima Negranskim. Postradaše i venac mučenički od Gospoda primiše 523. god.

Sveti Elezvoj car Etiopski

Raspaljen revnošću za veru Hristovu ovaj blagočestivi car diže vojsku protiv kneza Dunaana, opakog mučitelja hrišćana u zemlji Omiritskoj. No u početku rata nemaše uspeha, i mnoga njegova vojska propade u bezvodnoj pustinji. Tada on gorko plakaše pred Bogom, i obeća zamonašiti se, ako mu Bog pomogne pobediti krvnika hrišćanskog. Pobedivši Dunaana Elezvoj se vrati u Etiopiju, i odmah napusti carski dvor i stupi u manastir, u kome se strogo podvizavaše kao istiniti monah punih 15 godina. Bog mu darova blagodat čudotvorstva pre i posle smrti. Upokoji se 555. god.

"Svih žalosnih radost"

Tako se naziva jedna čudotvorna ikona Presvete Bogorodice. Praznuje se naročito povodom čudesnog iscelenja Efimije, sestre patrijarha Joakima, 1688. god. u Moskvi. Imala Efimija tešku ranu na boku, pa kako je lekari bezuspešno lečiše, ona s plačem pripadne moliti se Presvetoj Bogorodici. I ču glas: "Efimija, idi u hram Preobraženja Sina moga; tamo je ikona "Svih žalosnih radost": neka se pomoli sveštenik pred tom ikonom, i ozdravićeš". Efimija učini tako, i odmah posta potpuno zdrava.

Prepodobni Areta Pečerski

Prepodobni Areta Pečerski. Predstavio se 1190. god.

Beseda

o javnom dolasku Boga.

Bog će javno doći i neće prećutati (Ps. 49, 3).

Drugčije je zvanje vojvode od zvanja sudije. Vojvoda se pred neprijateljem ne objavljuje odmah, nego ostavlja neprijatelju, da sudi o njemu kako hoće; jer vojvodi je glavno da pobedi. Sudija se pak odmah javlja onima kojima ima da sudi. Drugčije je i zvanje učitelja od zvanja sudije. Učitelju je glavno da nauči vaspitanike svoje; zato se on često puta spušta na stupanj vaspitanika svojih, i govori im kao drug njihov. Sudija pak od početka pa do kraja mora biti javljen suđenima kao sudija, i ništa drugo. Drugčije je i zvanje lekara od zvanja sudije: i razlika se u ta dva zvanja tako da uočiti kao i u prva dva slučaja. Bog se, braćo, javio svetu u telu čovečjem: javio se kao vojvoda, kao učitelj, kao lekar. No nije se još javio kao sudija. U prvom slučaju On je prećutao da izrekne javno Svoje najviše dostojanstvo, nego je ostavio neprijateljima, vaspitanicima i bolesnicima da sude o Njemu kako znaju. Ko je imao zdravo suđenje, taj je mogao poznati Ga kao Boga, skrivenog u telu, i po rečima, i po delima, i po čovekoljublju, i po znacima nebeskim pri Njegovom rođenju, pri raspeću, pri vaskrsenju i vaznesenju. Kome je pak um bio pomračen kakvom zlobnom strašću, taj Ga nije mogao poznati niti za Boga priznati. Ali kada bude On došao kao Sudija, tada Ga niko više neće pitati ni jesi li Ti? ni ko si Ti? nego će svi u trenutku znati, da je to zaista On. Angeli će pred Njim trubiti: na nebesima će blistati krst Njegov, ispred Njega će se oganj razgoreti, i oko Njega bura velika videće se. Tada će i veran i neveran, i pravedan i nepravedan, pogledati i poznati - Sudiju. Tada će se radovati samo oni, koji su Ga pre poznali kao Boga, u pećini, i na krstu. Oni će se vaistinu radovati, jer će u Sudiji poznati Onoga, s kojim su vojevali, od koga su se naučili, i kojim su se izlečili.

O Spasitelju preslavni, pomiluj nas i ispravi nas pre drugog dolaska Tvoga. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar