Vest: Sednica Gradskog veća Valjeva održana 17. marta

Sednica Gradskog veća Valjeva održana 17. marta

Sednica Gradskog veća Valjeva održana 17. marta

Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za selo Popučke prihvaćena je na današnjem zasedanju Gradskog veća. Razlozi za donošenje izrade izmena i dopuna plana su usklađivanje planske dokumentacije iz nadležnosti lokalne samuoprave sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Prostornim planom područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac i prostornim planom grada Valjeva. Izmene i dopune plana odnose se na deo obuhvata planskog područja, teritorije katastarske opštine Popučke, ukupne površine 1.576,53 hektara. Cilj izmena i dopuna plana je da se kroz sagledavanje prostornih mogućnosti same lokacije, njenog neposrednog i šireg okruženja, optimalno iskoriste mogućnosti ovog prostora, odnosno definisanje javnog interesa, stvaranje planske mogućnosti za srovođenje detaljne regulacije priključka na državni put i nove trase saobraćajnice, kao i trasa za infrastrukturne koridore. Sredstva za izradu plana su obezbeđena u budžetu grada Valjeva, a nosilac plana je Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine. Rok za izradu Nacrta izmena i dopuna plana je tri meseca od dana dodele ugovora obrađivaču u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Nacrt će biti izložen na javni uvid u vremenskom trajanju od 15 dana. U okviru javnog uvida održaće se javna prezentacija.


Članovi Gradskog veća utvrdili su i Odluku o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za lokalitet površinskog kopa „Kozličić“. Ovim planom se definiše trajno lociranje asfaltne baze u zoni industrije i proizvodnje kao namene površina, odnosno dalje planiranje površine za eksploataciju mineralnih sirovina. Predmet plana je definisanje i utvrđivanje namene zemljišta ( površina za javnu i ostalu namenu, saobraćajna i komunalna ifrastruktura ), kao i pravila uređenja i građenja i stvaranje planskog osnova za formiranje zone za industriju, proizvodnju i eksploataciju mineralnih sirovina. Izradu plana finansiraće podnosilac inicijative za izradu plana, „Ingrap – Omni“, koji će sa nadležnim organom jedinice lokane samouprave zaključiti ugovor o finansiranju ovog plana. U prvoj fazi izradiće se konceptualna razvojna rešenja – elaborat za rani javni uvid, koji će biti izložen nakon obavljene stručne kontrole od strane Komisije za planove.


Razmatrana je Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog objekta IGP „Crveno“ d.o.o. u delu naseljenog mesta Grabovica. Osnovni cilj plana je stvaranje zakonskog i planskog osnova za prostorno uređenje predmetne zone i utvrđivanje pravila uređenja i pravila građenja u skladu sa smernicama iz Prostornog plana i stvaranje planskog osnova za formiranje zone za industriju i proizvodnju i obavljanje planirane štamparske delatnosti. Izradu plana finansiraće podnosilac inicijative za izradu plana IGP „Crveno“, koji će sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave zaključiti ugovor o finansiranju. Okvirni rok za izradu plana je 12 meseci od dana donošenja ove Odluke. Nacrt plana biće izložen na javni uvid nakon obavljene stručne kontrole od strane Komisije za planove.


Članovi Gradskog veća prihvatili su Odluku o pribavljanju poslovnog prostora Zdravstvene ustanove – apoteke u javnu svojinu grada Valjeva. ZU Apoteka „Valjevo“ osnovana je odlukom Skupštine opštine Valjevo sa sedištem u Valjevu i izdvojenim poslovnim jedinicama među kojima je i izdvojena poslovna jedinica u Lajkovcu. Od trenutka osnivanja pa do danas, Apoteka Valjevo je koristila poslovni prostor u Lajkovcu koji se nalazio u sastavu objekta koji je u vlasništvu opštine Lajkovac, a koristi Dom zdravlja Lajkovac. Kako je objekat DZ u Lajkovcu odvojen poslovni prostor za obavljanje apotekarske delatnosti, a u cilju rešavanja imovinsko pravnih odnosa, potrebno je da se poslovni prostor, površine 31,94 m2, korisne površine 119 m2, Dom zdravlja upiše kao javna svojina grada Valjeva. Prenosom javne svojine na navedenom poslovnom prostoru sa opštine Lajkovac na grad Valjevo, stekli bi se uslovi za opredeljivanje poslovnog prostora za obavljanje apotekarske delatnosti i određivanje njenog korisnika.


Članovi Gradskog veća su usvojili predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivedne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2021. godinu. Za sprovođenje Programa je planirano 60 miliona dinara, a donosi se kako bi se utvrdila namena i način korišćenja sredstava za aktivnosti koje su od značaja za unapređenje poljoprivredne na području grada Valjeva.


Na teritoriji Valjeva poljoprivredno zemljište čini 65%, što je 58.521 ha, koje se odlikuje relativno malom prosečnom zastupljenošću oraničnih površina (53,5%), upoređujući sa prosekom Srbije. Veliki je procenat zastupljenošću voćnjaka i vinograda (8,9%), livada (10,6%) i pašnjaka (11,1%). Na teritoriji grada Valjeva posluje 8.815 poljoprivrednih gazdinstava. U stočarskom fondu još uvek je značajan broj goveda, ovaca, svinja, konja i naročito živine. Kod voćarske proizvodnje najobimnija je proizvodnja šljiva i malina, ali se dosta gaje kruške, jabuke, višnje, orasi i kupine.


Na stotine domaćinstava je prethodnih godina koristilo subvencije u poljoprivredi, koje je obezbeđivao grad Valjevo. Novim Programom za 2021. godinu su planirane mere direktnih plaćanja – regresi, mere kreditne podrške, ruralnom razvoju i posebni podsticaji za investicije u poljoprivredi.

Usvojen je i Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi. Podsticaji se realizuju po Konkursu koji raspisuje „Agrorazvoj – valjevske doline“, čiji je  v.d. direktora Dragutin Kuzmanović obrazložio Program i Pravilnik.

Data je saglasnost na Odluku o cenama radova za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju objekata javnog vodovoda i kanalizacije, koje izvodi JKP „Vodovod- Valjevo“.

Zbog izmena zakonodavne regulative u oblasti kulture, izmenjen je Statut Ustanove kulture Centar za kulturu Valjevo.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar