Vest: Reči molitve današnjem svecu, leče i prizivaju čudo

Reči molitve današnjem svecu, leče i prizivaju čudo

Reči molitve današnjem svecu, leče i prizivaju čudo

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Aleksija Čovek Božji.

Reči molitve današnjem svecu, leče i prizivaju čudo-0 Sveti Aleksije Čovek Božji:

Različiti su putovi kojim Bog vodi one koji žele Njemu ugoditi i zakon Njegov ispuniti. U vreme cara Honorija u Rimu življaše visok carski dostojanstvenik Jevtimijan, vrlo ugledan i vrlo bogat. I on i žena mu Aglaida provođahu život bogougodan. Iako beše bogat, Jevtimijan je sedao samo jedanput dnevno za trpezu, i to po smirenju sunca. Imađahu jedinca sina, ovoga Aleksija, koji kad odraste, bi prinuđen da se oženi. No on te iste noći ostavi ne samo ženu nego i dom oca svoga, sede u lađu i dođe u grad Edesu u Mesopotamiji gde beše čuveni lik Gospoda Isusa, poslat od samog Gospoda caru Avgaru. Poklonivši se tome liku Aleksije se obuče u odelo prosjaka i kao prosjak življaše sedamnaest godina u tom gradu, neprestano moleći se Bogu u paperti crkve Presvete Bogorodice. Kada se tu proču kao bogougodnik, on se uboja od ljudske slave i ode odatle, sede u lađu da ide u Laodikiju, no promislom Božjim lađa bi zanesena i doplovi čak do Rima. Smatrajući to kao prst Božji, Aleksije smisli da ide u dom oca svoga i da kao nepoznat tu produži život svoj i podvig. Otac ga ne pozna, no iz milosrđa dozvoli mu da u dvorištu njegovom u jednoj izbi živi. Tu Aleksije provede još sedamnaest godina živeći samo o hlebu i vodi. Zlostavljan od slugu na razne načine on otrpe sve do kraja. A kada mu se kraj približi, on napisa jednu hartiju, steže u ruke, leže i izdahnu 17. marta 411. godine. Tada bi otkrovenje u crkvi Svetih Apostola u vidu glasa koji reče u prisustvu cara i patrijarha: potražite čoveka Božja. Malo posle otkri se, da je taj čovek Božji u kući Jevtimijanovoj. Car s papom i celom pratnjom dođe u kuću Jevtimijanovu, i posle dužeg raspitivanja doznadu da je onaj prosjak taj čovek Božji. Kad uđu u njegovu izbu, nađu ga mrtva, no u licu svetla kao sunce. Iz one hartije roditelji njegovi saznaju, da je to njihov sin Aleksije, a nevesta, koja je trideset četiri godine živela bez njega, da je to njen muž, i obuze ih sve neizmerna tuga i muka. No posle se uteše videći kako je Gospod proslavio Svoga ugodnika. Jer, dodirom do njegovog tela lečahu se mnogi bolesnici, i iz tela mu poteče miro blagouhano. Telo mu sahrane u kovčeg od mermera i smaragda. Glava mu se nalazi u Svetoj lavri na Peloponezu.

Sveti mučenik Marin:

Bio vojnik. Ne samo nije hteo prineti idolima žrtve, nego od drugih prinete žrtve rasturi i nogama pogazi. Zbog toga beše mučen i posečen, u III veku. Neki senator Asterije, obučen u skupocenu belu odeću, posmatrao je stradanje svetog Marina. I toliko se oduševio verom u Hrista, koji toliku hrabrost daje svojim sledbenicima, da sam uze telo mučenikovo na svoja leđa, odnese i česno sahrani. Videvši to, neznabošci i njega ubiše kao hrišćanina.

Beseda:

o drugom dolasku Gospoda
Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada,
tako će biti dolazak sina čovečjega
 (Mat. 24, 27)
Drugi dolazak Gospoda Isusa biće dolazak u slavi. To je Gospod više puta kazao. No ovde nam On još izbliže kazuje, na što će ličiti taj dolazak. Ličiće, veli, na munju. Time nam On otkriva pet osobina toga slavnog dolaska Svoga.
Prvo, Njegov drugi dolazak biće iznenadan kao munja. Zato nas je i opomenuo: stražite, jer ne znate dana i časa!
Drugo, Njegov dolazak biće svetao kao munja. Sunce i zvezde potamneće, i sva vasiona izgubiće zračnost lica svoga, kada On zasija. Ko greši, taj ima manje svetlosti i zračnosti; kolika će, dakle, tama on tek biti pod tim nebesnim plamenom! Zato nas je On i opomenuo, da držimo svećnjake duša naših napunjene uljem i prigotovljene. O braćo, da se ne obremo u mraku u onome strašnome času!
Treće, Njegov dolazak biće silan kao munja. Jer On sam izrično drugde kaže, da će On doći sa silom i slavom.
Četvrto, Njegov dolazak biće sveobiman i javan svima i svakome, od istoka do zapada. To jest, On se neće javiti kao prvi put, da Ga vide samo učenici Njegovi, ili samo jedno pleme, i jedan narod, i jedna zemlja, i jedna država, nego će se javiti kao munja, koju će svi ljudi i sva plemena na zemlji odjedanput videti.
Peto, kao što pojava munje prethodi kiši i tuči, tako će Njegov drugi dolazak prethoditi Strašnome Sudu, koji će za pravedne i verne biti kao željena kiša a za nepravedne i neverne kao tuča.
Pripremajmo se, braćo moja, jer oblaci se kupe, i iz njih svakog časa može sinuti božanska munja.
Gospode veliki i strašni, dodaj ulja svećnjacima duša naših, da se ne obremo u večnoj tami onda kada se javi Tvoja večna svetlost. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar