Vest: Predvideo da će se roditi spasitelj roditi u Vitlejemu. Danas je Sveti prorok Mihej II

Predvideo da će se roditi spasitelj roditi u Vitlejemu. Danas je Sveti prorok Mihej II

Predvideo da će se roditi spasitelj roditi u Vitlejemu. Danas je Sveti prorok Mihej II

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti Prorok Mihej (Pretprazništvo Uspenija).

Predvideo da će se roditi spasitelj roditi u Vitlejemu. Danas je Sveti prorok Mihej II-0Sveti prorok Mihej II

Iz plemena Judina, a iz sela Morisi, zbog čega se nazivao Morisićanin. Savremenik proroka Isaije, Amosa i Osije, i careva Judejskih Joatama, Ahaza i Jezekije. Izobličavao je poroke naroda svoga, izobličavao i lažne proroke, koji prorokovahu za vino i za silovito piće. Predskazao je propast Samarije. Predskazao je i propast Jerusalima, koja će doći za to što poglavari njegovi uzimaju mito, sveštenici uče za platu, a proroci njegovi gataju za novce. Zato će se zbog vas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila. No od svih njegovih proročanstava najvažnije je proročanstvo o Mesiji, naročito o mestu rođenja Njegova. On je Vitlejem imenovao mestom rođenja Mesije, kojemu su ishodi od početka, od vječnih vremena. Ne zna se tačno, da li je i ovaj prorok bio ubijen od Jevreja ili je umro mirnom smrću (v. Jerem. 26, 18 - 19). No zna se, da je bio sahranjen u svome selu, i da su mu mošti pronađene, zajedno sa moštima proroka Avakuma, u vreme cara Teodosija Velikog prema nekom tajanstvenom otkrovenju, koje je imao Elevteropoljski episkop Zevin.

Predvideo da će se roditi spasitelj roditi u Vitlejemu. Danas je Sveti prorok Mihej II-1Sveštenomučenik Markel episkop Apamejski

Rođen na Kipru od bogatih i znamenitih roditelja. Bio visoko obrazovan, stupao je u brak i imao dece. Kada mu žena umre, on se povuče u monaški život u Siriju ostavivši svoju decu Proviđenju. Pročuo se beše zbog milosrdnosti, krotosti i učenosti duhovne, zbog čega ga Apamejci izabraše za svog episkopa. Kao episkop revnosno se trudio na obraćanju neznabožaca u veru hrišćansku. Kada izgori neki hram idolopoklonički, idolopoklonici uhvate Markela i tobož kao prouzrokovača toga požara, sažežu na ognju, okolo 389 god. Poučno je iz života sv. Markela naročito još i to, što se kod njega spominje sveštanje vode i upotreba osveštane vode.

Beseda

o prorečenoj svetlosti u tami
Narod koji hodi u tami vidjeće vidje-
lo veliko, i onima koji sjede u zemlji
smrtne sjeni zasvijetliće vidjelo (Isa. 9, 2).
Tamo gde je najtamnije, proriče prorok, tamo će se pojaviti svetlonosni Mesija. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova smatrale su se najtamnijim zemljama. Tamo su neznabošci bili izmešani s Jevrejima; jaram spoljašnjeg i unutrašnjeg ropstva najteži; tama neznabožačka i tama farisejska pokrivale su ljude senkom smrti. Svetlost nebeska zasijala je prvo u Vitlejemu - Hristos Gospod tu se rodio. Tu Svetlost sagledali su izdaleka istočni zvezdari a izbliza pastiri Vitlejemski. No tu Svetlost proterao je iz Vitlejema Irod krvavim mačem. I Svetlost se udaljila u Misir. Po tomse Svetlost zasijala u punom blesku u ovoj zemlji tame i senke smrtne, u zemlji Zavulonovoj i Neftalimovoj. U toj zemlji življahu kraj jezera ribari, koje Gospod izabra za učenike Svoje. U toj zemlji je i Gora Blaženstva, sa koje Gospod objavi prvu veliku propoved Svoju o blaženima. Tu je i Kana Galilejska, gde Gospod učini prvo Svoje čudo. Tu poče On delo spasenja ljudskog, moćnom rečju i moćnim delima. Ljudi videše veliku Svetlost i udiviše se. Mnogi se i sablazniše o Gospoda, i mnogi Mu se narugaše. Ali Ga ti tamni ljudi ne ubiše. Beše jedna tamnija tačka u zemlji Jevrejskoj, koja diže ruku na Tvorca i ubi ga. To je ona ista tačka, odakle Irod na 33 godine pretoga podiže krvavi mač svoj, da u krvi ugasi veliku Svetlost. To je Jerusalim. Od svih tama Jerusalimska tama beše najcrnja. Možda baš za to najcrnja, što imenovaše sebe svetlošću.
O Gospode, Svetlosti naša velika, prevelika, obasjaj nas svetlošću Svojom u ovom kratkom veku, i primi nas po smrti u Svetlost Tvoju slavnu i besmrtnu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar