Vest: Praznik velikih mučenica. Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora

Praznik velikih mučenica. Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora

Praznik velikih mučenica. Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora.

Praznik velikih mučenica. Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora-0Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora

Tri rođene sestre, iz nekog mesta u Vitiniji Azijskoj. Vaspitane u duhu hrišćanskom povukoše se iz grada u pustinju želeći da um svoj uzvise Bogu i oslobode svega varljivoga sveta, i da tako prožive vek ovaj u čistoti i devičanstvu kao prave neveste Hristove. Predadoše se velikom trudu, postu i molitvi, dok ih Bog ne ukrasi darom čudotvorstva. Kada k njima počeše dovoditi bolesnike radi iscelenja, one postaše znamenite i preko svoje volje. Ču za njih i neki knez Fronton i dovuče ih na sud. Videvši ih knez začudi se krasoti lica njihova. Jer i ako one behu velike isposnice, i telo njihovo suho, lice im beše svetlo, ozareno unutrašnjim mirom i blagodaću Božjom. Knez im najpre laskaše i obećavaše poslati ih caru, koji će ih udati za svoje velmože, no kada se uveri, da sve njegove laske i obećanja nemahu nikakva dejstva na ove neveste Hrista Gospoda, on naredi te prvo mučiše Minodoru, a sestre njene baci u tamnicu. Posle ljutih mučenja vikne knez Minodori, izranjavljenoj i iskrvavljenoj: "prinesi žrtvu bogovima!" Na to odgovori sv. mučenica: "zar ne vidiš: ništa drugo i ne činim nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?" Kada izdahnu u mukama sv. Minodora, tada knez izvede i ostale dve sestre i postavi ih kraj mrtvoga tela Minodorina, pa pokazujući im mrtvo telo sestre njihove savetovaše ih da se odreknu Hrista. No kako one ostaše nepokolebljive, to i njih ljutim mukama umori. U tom grom udari iz neba i ubi bezdušnoga Frontona i sluge njegove. Hrišćani česno sahraniše tela svetih Božjih mučenica. Postradaše između 305. i 311. god. u vreme Maksimijana Galerija, i upokojiše se u carstvu Hristovom.

Sveta Pulherija carica

Ćerka cara Arkadija. Zavetovala se ostati do veka u devstvu, i u znak toga zaveta sagradila u sabornoj crkvi časnu trapezu od zlata i dragog kamenja. Sacarstvovala svome bratu Teodosiju Mlađem. Velika revniteljka vere pravoslavne. Njenim nastojavanjem sazvat Treći Vaselj. Sabor u Efesu, koji osudi Nestorijevu jeres. Sagradila znamenitu crkvu sv. Bogorodice u Vlaherni u Carigradu. Po smrti Teodosijevoj venčala se sa Markijanom, izabranim carem, no živela s njim kao s bratom. Pronašla mošti 40 mučenika Sevastijskih. Upokojila se u Gospodu 10. sept. 453. god. u 55. godini svoga života.

Sveti Apolos, Lukije i Kliment

Apostoli od Sedamdesetorice. Apolos (Dela Ap. 18, 24–25) bio episkop u Smirni pre sv. Polikarpa. Sv. Lukije (Rim. 16, 21) bio episkop u Laodikiji. Sv. Kliment bio episkop u Sardiku.

Svete tri žene

Jedna plemićka Carigradska sa svoje dve sluškinje. Prezreše sujetu sveta i povukoše se u usamljenost, gde se u podvigu posle 11 godina upokojiše u Gospodu.

Beseda

o tome kako grešni ljudi radije primaju zlotvora nego dobrotvora

Ja dođoh u ime oca svojega, i ne

primate me; ako drugi dođe u ime

svoje, njega ćete primiti (Jov. 5, 43).

Ko je taj drugi, koji će doći u ime svoje i koga će grešni ljudi radije primiti nego Hrista Gospoda? To je onaj koji ne nosi krsta i ne ide uskim putem; koji nije čovekoljubac no čovekomrzac; koji ne vojuje protiv greha nego za greh; koji voli nečistotu i širi nečistotu; koji je vojnik večne smrti a ne večnog života; koji laska bezbožnicima i miluje svaku strast i porok, – to je antihrist. On će doći u ime svoje a ne u ime Božje. I svi oni, koji ne primiše Hrista, primiće njega. Biće im on mio, jer će milovati sve krive putove grešničke. Biće im on miliji od Hrista, jer će pored teškog puta Hristovog napraviti glatku stazu kao od leda, po kojoj će se ljudi lako klizati ne misleći o ponoru, u koji ih on vodi. Gospod Hristos došao je u ime večnog spasenja ljudi, večnog života, večne istine i pravde, a on će doći u ime svoje, t.j. u ime večne propasti, smrti, laži, i nepravde. I kad antihrist dođe među svoje, svoji će ga rado primiti; svi oni kojima je Hristos težak primiće rado antihrista, jer će im se učiniti lak, i jer će im se njegov put učiniti lak. Kad bude bilo dockan, videće bezumnici, da su se prevarili, ali spasenja ne će biti. Kad se budu sklizali u večnu noć, u krilo smradne zmije, tada će biti dockan – kajanje se ne će primati, i spasenja više ne će biti. Brzo će se svršiti bezumni pir antihristov sa grešnicima na zemlji, kao jedan tren oka svršiće se; i dom nečistog veselja obratiće se u bezizlaznu tamnicu griže i čemera. Tada će biti sve dockan.

O Gospode čovekoljubivi, jedini prijatelju ljudi, Tebe jedinoga mi poznajemo i priznajemo. Tebe, samo Tebe primamo kao Spasitelja i spasenje naše. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar