Vest: Praznik prave ljubavi. Danas slavimo Svete mučenike Adrijana i Nataliju

Praznik prave ljubavi. Danas slavimo Svete mučenike Adrijana i Nataliju

Praznik prave ljubavi. Danas slavimo Svete mučenike Adrijana i Nataliju

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti mučenici Adrijan i Natalija.

Praznik prave ljubavi. Danas slavimo Svete mučenike Adrijana i Nataliju-0Sveti mučenici Adrijan i Natalija

Muž i žena, oboje od plemenita i bogata roda iz Nikomidije. Adrijan beše načelnik pretora i neznabožac, a Natalija potajna hrišćanka. Oboje mladi, i življahu u braku svega 13 meseci do mučeništva. Kada opaki car Maksimijan poseti Nikomidiju, naredi da se hrišćani hvataju i na muke stavljaju. Blizu grada u jednoj pećini behu skriveni 23 hrišćanina. Neko ih dostavi vlasti, i biše ljuto šibani volujskim žilama i štapovima, pa onda bačeni u tamnicu. Po tom ih izvedoše iz tamnice i dovedoše pretoru, da im imena popiše. Adrijan posmatraše ove ljude, izmučeneno trpeljive, mirne i krotke, pa ih zakle, da mu kažu, šta oni očekuju od svoga Boga za tolike muke pretrpljene? Oni mu govorahu o blaženstvu pravednih u carstvu Božjem. Čuvši to i opet posmotrivši te ljude Adrijan se najedanput okrete pisaru i reče mu: "zapiši i moje ime sa ovima svetima, i ja sam hrišćanin!" Kada za to ču car, upita Adrijana: "da nisi s uma sišao?" Na što Adrijan reče: "nisam s uma sišao nego sam k umu prišao." Čuvši za ovo Natalija veoma se obradova, i kada Adrijan sa ostalim seđaše okovan u tamnici, ona dođe i služaše im svima; a kada muža njenog šibahu i mučahu raznim mukama, ona ga hrabraše da istraje do kraja. Posle dugih muka i tamnovanja naredi car, da se odnese u tamnicu nakovanj, i da im se čekićem prebiju i noge i ruke. To bi i izvršeno, i Adrijan sa 23 česna muža izdahnu u preteškim mukama. Mošti njihove prenese Natalija u Carigrad, i tamo ih česno sahrani. Posle nekoliko dana javijoj se sv. Adrijan sav u svetlosti i krasoti i pozva je da i ona pođe Bogu, i ona mirno predade duh svoj Bogu.

Prepodobni Titoj

Učenik sv. Pahomija i veliki među podvižnicima Misirskim. Bio iguman man. u Taveni. Ceo život proveo u potpunoj čistoti. Jednom ga zapitao neki brat: "koji put vodi ka smirenju?" Na to Titoj odgovori: "put ka smirenju jeste: uzdržljivost, molitva i smatranje sebe nižim od svake tvari." Dostigao vrlo visok stepen savršenstva, i kad god je uzdizao ruke na molitvi duh njegov je dolazio u ekstazu. Upokojio se u IV ili V veku. Ujedno s njim pominje se i prep. Ivistion.

Sveti Zer-Jakov

Sveti Zer-Jakov, veliki misionar hrišćanstva u Abisiniji.

Čudo Presvete Bogorodice u Moskvi 1395 god.

Beseda

o stradanjima Hristovim, kako ih Isaija predvide

Leđa moja dadoh na bijenje, i obraze

moje na šamaranje; a lica mojega ne

zaklonih od poruge zapljuvanja (Isa. 50, 6).

Ovo je proročanstvo, braćo; a sad čujte tačno ispunjenje toga proročanstva: tada (Pilat) Isusa šibavši predade da se razapne; (Mat. 27, 26), - nije li to što prorok proreče: leđa moja dadoh na bijenje? Čujte dalje: jedan od momaka koji stajahu ondje udari Isusa po obrazu (Jov. 18, 22); i još: pokrivši ga bijahu ga po obrazu i pitahu govoreći: proreci ko te udari (Lk. 22, 64); - nije li to što prorok proreče: dadoh obraze moje na šamaranje? Čujte i dalje: i rugahu mu se (Mat. 27, 29) ibijahu ga po glavi trskom i pljuvahu na nj (Lk. 15, 19); - nije li to što prorok proreče: a lica mojega ne zaklonih od poruge i zapljuvanja? Posmotrite, braćo, kako je jasno proročanstvo, od reči do reči jasno. Posmotrite sa užasom, kako vidoviti čovek Božji providi kroz zidove od nekoliko stotina godina jasnije nego obično oko što providi dno bistre i plitke vode! To Bog silom Svojom neodoljivom otvori duh čoveka smrtnog, da vidi duhom događaje u daljini jasno kao što telesnim očima gleda događaje u blizini. Kako li tek sam Bog svevideći providi kroz srž kostiju naših, kroz maglu misli naših, kroz sve tajne srca našeg? On je prisutan mislima našim pre nego se rode, i željama našim pre nego se začnu. On je jedini neobmanuti i neobmanljivi svedok svih događaja, spolja i iznutra, na visini i u dubini, na dužini i na širini. I On svedoči duhu našem nelažno ono što duh naš želi znati radi dobre koristi i spasenja duše.

O Svevideći i prečudni Svedoče svih tajni na nebu i na zemlji, Stvoritelju i Promislitelju naš blagi, Ti jedini vidiš nemoć svakoga od nas. Pomozi nam, o pomozi nam, da saznamo ono što nam je potrebno radi večnog spasenja. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar