Vest: Praznik ljubavi majke i deteta. Danas su Sveti mučenici Kirik i Julita

Praznik ljubavi majke i deteta. Danas su Sveti mučenici Kirik i Julita

Praznik ljubavi majke i deteta. Danas su Sveti mučenici Kirik i Julita

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenike Kirik i Julita; Svetog Vladimira Kijevski; Svetog mučenika Veličko-gornjepolimski.

Praznik ljubavi majke i deteta. Danas su Sveti mučenici Kirik i Julita-0Sveti mučenici Kirik i Julita

Ova svetiteljka beše od roda plemićkog. Rano obudove i osta s novorođenim mladencem Kirikom. Življaše u Ikoniji gradu likaonijskom, i beše sva predana veri Hristovoj. Svoga sinčića krsti odmah po rođenju, a kada mu beše tri godine, ona ga nauči veri i molitvi onoliko koliko dete toga uzrasta mogaše primiti. Kada Dioklecijan naredi gonjenje hrišćana, u gradu Ikoniji bi prolivena mnoga nevina krv. Julita uze svoga sina i skloni se od gneva neznabožačkog u grad Selevkiju. No i tamo ne beše bolje. Julita beše uhvaćena i kao hrišćanka izvedena pred sudiju. Pošto Julita hrabro izjavi svoju veru u Gospoda Isusa, sudija, da bi je ražalio i pokolebao, uze dete na svoje ruke i poče ga milovati. No Kirik vikaše iza glasa: "Ja sam hrišćanin, pusti me materi!” i poče ručicama svojim grebati sudiju odvraćajući svoje lice od njega. Rasrdi se sudija, tresnu dete o zemlju i oturi nogom, a dete se skotrlja niz kamene stepenice, i predade Bogu svoju svetu i nevinu dušu. Videći kako Kirik postrada pre nje, sveta Julita beše radosna i zablagodari Bogu, što sina njenog udostoji mučeničkog venca. Posle mnogih muka i Julita bi mačem posečena 304. godine. Mošti svetih Kirika i Julite do dana današnjega su čudotvorne. Jedan deo moštiju ovih svetitelja nalazi se u Ohridu u crkvi Svete Bogorodice Bolničke.

Praznik ljubavi majke i deteta. Danas su Sveti mučenici Kirik i Julita-1Sveti Vladimir, veliki knez ruski


Sveti Vladimir veliki knez ruski. Na krštenju nazvat Vasilije. Sin kneza Svjatoslava, a unuk Igora i Olge, Vladimir najpre beše sav neznabožac, i po verovanju i po životu. Saznavši da postoje druge vere on poče brižljivo ispitivati, koja je od njih najbolja. Zato posla i jedno izaslanstvo u Carigrad. Kada se izaslanici vratiše, saopštiše knezu, da su bili na službi u pravoslavnoj crkvi, Svetoj Sofiji, i da su bili "van sebe ne znajući da li su na zemlji ili na nebu." To pobudi Vladimira, da se krsti i da krsti narod svoj. Glavni idol Perun bi svučen sa brda Kijevskogi bačen u reku Dnjepar. Primivši veru hrišćansku Vladimir savršeno izmeni svoj život, i ulagaše sav trud, da tačno ispunjava sve propise ove vere. Naredi da se svuda po državi njegovoj zidaju crkve na mesto porušenih idola, a sam sazida krasnu crkvu Presvetoj Bogorodici u Kijevu. Ova crkva beše podignuta na onom istom mestu, gde ranije mučenički postradaše za Hrista sv. Teodor i sin mu Jovan (v. 12 juli). S onim istim neodoljivim naporom, s kojimranije Vladimir štićaše idolopoklonstvo, rasprostiraše on sada hrišćanstvo. Upokoji se u Gospodu 1015 god.


Beseda

o blagodati i miru
Blagodat i mir da vam se umnoži
poznavanjem Boga i Hrista Isusa
Gospoda našeg (II Pet. 1, 2).
Poznavanjem Boga umnožava se, braćo, blagodat i mir. Poznavanjem pak stvorenja mimo Boga, kao odsečene od Boga, ili na suprot Boga, umnožava se, braćo, jad i nemir. Da se jad i nemir umnožava kod onih, koji se upoznavaju sa tvarima bez upoznavanja s Bogom, ne svedoči li dovoljno o tome množina samoubistva baš među onima koji su izabrali sebi za zanat da proučavaju prirodu i život ljudski bez Boga? O kolika množina među njima duša nervoznih, razdraženih, ozlobljenih, pomračenih, izbezumljenih, koje samo dan ili mesec rastavlja od samoubistva! Poznavanjem pak Boga umnožava se blagodat i mir. To je apostol iskusio lično, i svoje dragoceno iskustvo predaje drugima.
Ni blagodat ni mir nisu darovi zemlje nego darovi neba. Te darove Bog daruje onima koji se trude da umnože svoje poznanje o Njemu.
Kakav je najbrži put poznanja Boga, braćo? Nesumnjivo kroz Hrista Isusa Gospoda našeg. On je Otkrovitelj i On je Otkrovenje, Mudrac i Mudrost, Učitelj i Nauka. Od Njega je blagodat, od Njega mir. Ko upoznaje Boga kroz poznavanje stvorenih bića u prirodi i kroz zakone prirode, kao što čine neznabošci, ne čini ništa rđavo, ali ide putem okolišnim i posrednim, putem, na kome mnogi zalutaju i izgube se. Ko upoznaje Boga kroz savest i sudbe ljudske, kao što čine moralisti, ne čini rđavo, ali i taj ide putem okolišnim i teškim, te može da zaluta i izgubi se. No ko upozna Boga upoznajući Gospoda Hrista, taj je na najkraćem i najsigurnijem putu.
Gospode Isuse, pomozi nam na putu k Tebi i Ocu Tvome i Duhu Svetome. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar