Vest: Poziv za podnošenje predloga za Nagradu grada Valjeva

Poziv za podnošenje predloga za Nagradu grada Valjeva

Poziv za podnošenje predloga za Nagradu grada Valjeva

 

Na sajtu grada Valjeva objavljen je poziv za podnošenje predloga za godišnju Nagradu grada Valjeva za 2023. godinu. Nagrada grada Valjeva dodeljuje se svake godine povodom proslave Praznika grada Valjeva, 20. marta. Može biti dodeljena pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu, a može se dodeliti istom subjektu više puta.

Predsednica Komisije za dodelu Nagrade grada Valjeva dr Zorica Jocić je pozvala građane da podnesu što više predloga, a Komisija će Skupštini grada Valjeva predložiti kandidate koji svojim kvalitetom zaslužuju da dobiju najvrednije priznanje grada Valjeva.

„U Odluci o dodeli Nagrade grada Valjeva koju je usvojila Skupština grada Valjeva, jasno stoji kojih je to 14 oblasti u okviru kojih se vrši dodela najvišeg priznanja grada Valjeva. To su sledeće oblasti: privreda, poljoprivreda, obrazovanje i vaspitanje, stvaralaštvo i postignuće učenika i studenata, nauka, inovacija i pronalazaštva, urbanizam i arhitektura, zaštita životne sredine, medicina i briga o zdravlju, socijalna zaštita i humanitarni rad, humanost, umetnost i kultura, čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja, informisanje i društveno angažovanje i sport.

Pored ovih 14 nagrada, dodeljuju se i dve specijalne nagrade i to iz tri oblasti: za životno delo, afirmaciju grada i humanitarni rad i brigu o ljudima. Najviše se može dodeliti dve specijalne nagrade u jednoj godini, a u protekle dve godine je upravo to i bilo iskorišćeno. Ono što još treba reći, to je da se nagrada može dodeliti i posthumno. Imali smo i takvu situaciju, kada smo posthumno dodelili Nagradu grada Valjeva vladiki Milutinu“, pojasnila je dr Zorica Jocić, predsednica Komisije za dodelu Nagrade grada Valjeva.

Prema njenim rečima, nakon što se javni poziv za podnošenje predloga završi, radi se prva trijaža predloga od strane Komisije da dodelu Nagrade grada Valjeva. Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Skupština grada Valjeva na predlog Komisije za dodelu Nagrade grada Valjeva.

„Dakle, ukupno se u jednoj godini dodeljuje 14 nagrada grada Valjeva, s tim što se u jednoj oblasti mogu dodeliti najviše dve nagrade za tu godinu. Isto tako, u jednoj godini se ne mora za svaku oblast dodeliti nagrada, jer s obzirom na veliki broj oblasti, dešava se da nekada ne stignu predlozi za neke oblasti, ali se isto tako dešava da za pojedine oblasti stigne puno kvalitetnih predloga i to su slatke muke za Komisiju, kada od mnoštva predloga treba izabrati jedan koji je kvalitetan. Volela bih da naglasim da oni koji predlažu moraju obavezno navesti za koju oblast kandiduju određenog pojedinca ili grupu, jer je to bitno zbog rada Komisije. S obzirom na to da je veliki broj oblasti i da su one međusobno povezane, nije loše ako neko ima dilemu navesti svaku od tih oblasti, jer onda to omogućava Komisiji da razmatra taj predlog ne samo u jednoj, nego u više oblasti koje su navedene“, kazala je Jocić.

Komisija za dodelu Nagrade grada Valjeva ima 11 članova i sekretara koji obavlja stručne i administrativne poslove, koji nema pravo glasa. Od 11 članova Komisije, osam je stručnjaka iz različitih oblasti i tri odbornika Skupštine grada Valjeva.

„Komisija sve svoje odluke donosi većinom glasova od tog broja koji je utvrđen na Skupštini grada Valjeva. Komisija ne može da predlaže svoje kandidate, dakle zadatak Komisije je da samo od pristiglih predloga izvrši izbor onih koji su po njenom mišljenju najbolji. Sa takvim izborom, ide se na sednicu Skupštine grada Valjeva, gde se obrazlaže izbor Komisije i nakon toga Skupština grada Valjeva je ta koja donosi odluku kome će biti dodeljene nagrade za proteklu godinu. Sama nagrada se sastoji iz diplome i novčanog iznosa. Posebnim aktom, grad Valjevo utvrđuje visinu iznosa za svaku godinu, a za izgled diplome je zadužena Komisija.

Dobitnik može biti lice koje ima prebivalište u gradu Valjevu ili je provelo bar deset godina u Valjevu, ali u izuzetnim slučajevima to mogu biti i lica koja ne žive na teritoriji grada Valjeva, ali su svojim radom i postignućima znatno uticali na razvoj, unapređenje i afirmaciju grada Valjeva.

U ime Komisije, grada Valjeva, gradonačelnika i rukovodstva grada Valjeva, pozivamo sve građane da prijave svoje kadidate za dodelu Nagrade, a mi ćemo se truditi da svi zajedno izaberemo najbolje od najboljih koji su predloženi“, poručila je dr Zorica Jocić.

Predlozi za dodelu nagrade grada Valjeva dostavljaju se Komisiji za dodelu nagrade grada Valjeva preko pisarnice Gradske uprave grada Valjeva.

Rok za podnošenje predloga je 15. februar 2024. godine.

 Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar