Vest: Poslednji dan za kupanje u reci. Danas je Preobraženje Gospodnje

Poslednji dan za kupanje u reci. Danas je Preobraženje Gospodnje

Poslednji dan za kupanje u reci. Danas je Preobraženje Gospodnje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave +++ PREOBRAŽENjE GOSPODNjE. 

PREOBRAŽENjE GOSPODA BOGA I SPASA NAŠEG ISUSA HRISTA

Treće godine Svoje propovedi na zemlji Gospod Isus češće govoraše učenicima Svojim o bliskom stradanju Svome, no ujedno i o slavi Svojoj posle stradanja na krstu. Da ne bi predstojeće stradanje Njegovo raslabilo učenike te da ne bi otpali od Njega, on htede da im pre stradanja pokaže delimično i slavu svoju božansku. Zato uze sobom Petra, Jakova i Jovana, iziđe s njima noću na goru Tavor, i tu se preobrazi pred njima. I zasja se njegovo lice kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svet. I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s njim govorahu. A Petar odgovarajući Isusu reče: Gospode! Dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinimo ovamo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu, a jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih, i gle, glas iz oblaka govoreći: Ovo je moj sin ljubazni, koji je po mojoj volji, njega poslušajte (mat. 17). Zašto Gospod uze samo trojicu učenika na Tavor? Jer Juda ne beše dostojan da vidi božansku slavu Učitelja koga će izdati, a njega samog Gospod ne hte ostaviti pod gorom, da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo. Zašto se preobrazi u gori, a ne u dolini? Da bi nas naučio trudoljublju i bogomisliju. Jer penjanje na visinu zahteva trud, a visina predstavlja visinu misli naših. Zašto se preobrazio noću? Jer je noć podesnija za molitvu i bogomislije nego dan, i jer noć zakriva tamom svu zemaljsku krasotu i otkriva krasotu zvezdanog neba. Zašto se pojaviše Mojsej i Ilija? Da se razbije zabluda jevrejska da je Hristos neki od proroka. Zato se on javlja kao Car nad prorocima, a Mojsej i Ilija kao sluge njegove. Dotle je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć svoju, a na Tavoru im je pokazao božansku prirodu svoju. To viđenje Božanstva Njegovog i slušanje nebeskog svedočanstva o njemu kao Sinu Božjem trebalo je da posluži ucenicima u dane stradanja Gospodnjeg na ukrepljenje nepokolebljive vere u Njega i Njegovu krajnju pobedu.

Beseda

o uzvišenosti crkve Božje
Biće u potonja vremena gora doma
Gospodnjega utvrđena uvrh gora i
uzvišena iznad humova, i stjecaće
se k njoj svi narodi (Isa. 2, 2).
Ovo proročanstvo odnosi se na Crkvu Hristovu. Koliko je ovo proročanstvo moglo izgledati tajanstveno za Jevreje pre Hrista, toliko je ono nama danas sasvim jasno. Gora, ili visina, doma Gospodnjega zaista je utvrđena uvrh gora, t.j. uvrh visina nebesnih; jer Crkva Hristova prvo ne drži se zemljom nego nebom, i jer najzad jedan deo članova crkve (i to sada veći deo) nalazi se na nebu dok je drugi još na zemlji. Dalje, Crkva Hristova uzvišena je iznad humova, t.j. iznad svih zemaljskih i ljudskih veličina. I filosofija ljudska, i umetnost, i sve kulture naroda, i sve vrednosti zemaljske predstavljaju samo niske humove prema nedoglednoj visini Crkve Hristove. Jer sve te humove crkvi nije bilo teško stvoriti, dok nijedan od njih - niti svi oni ukupno, u tečaju mnogih hiljada godina - nije mogao stvoriti crkvu. Najzad, govori prorok, stjecaće se k njoj svi narodi. Kome su se, u istini, do sada stekli svi narodi, ako ne Crkvi Hristovoj? Hram Jerusalimski bio je nepristupan neznabošcima pod pretnjom smrtne kazne. Crkva je pak od početka prizivala sve narode na zemlji, poslušna zapovesti Gospoda: idite, i naučite sve narode (Mat. 28, 19). To je viđenje Isaije, sina Amosova, viđenje iz daleke daljine, viđenje istinito i čudesno.
O Gospode čudesni, mi Ti blagodarimo neprekidno, što si nas udostojio, da budemo deca crkve Tvoje svete i istinite, i uzvišene iznad svih svetskih visina. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar