Vest: Popijte malo vina i pomolite se za zdravlje bližnjih. Danas je Sveti Mojseja Bogovidac

Popijte malo vina i pomolite se za zdravlje bližnjih. Danas je Sveti Mojseja Bogovidac

Popijte malo vina i pomolite se za zdravlje bližnjih. Danas je Sveti Mojseja Bogovidac

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog sveštenomučenika Vavilu; Proroka Mojseja Bogovidca; Svetog Petar Dabrobosanskog; Prepodobnog Stefana Tronoškog.

Popijte malo vina i pomolite se za zdravlje bližnjih. Danas je Sveti Mojseja Bogovidac-0Sveti sveštenomučenik Vavila

Ovaj "veliki i divni čovek, ako ga je moguće nazvati čovekom," kako se sv. Zlatoust o njemu izražava, beše arhijerej u Antiohiji u vreme skvernoga cara Numerijana. Ovaj Numerijan zaključi mir sa nekim varvarskim carem, koji beše mnogo blagorodniji i miroljubiviji od Numerijana. U znak svoje iskrene želje za trajnim mirom varvarski car dade svoga maloga sinčića, da bude na dvoru Numerijanovu, i da se tamo vaspita. Numerijan jednoga dana svojom rukom zakla to nevino dete i prinese ga na žrtvu idolima. Još vruć od zločina i nevine krvi ovaj zločinac pod krunom pođe u hrišćanski hram, da vidi šta se tamo radi. Vavila sveti beše s narodom na molitvi, pa ču da dolazi car sa svitom svojom i hoće da uđe u crkvu. Vavila prekide bogosluženje, izađe pred crkvu i reče caru, da on kao idolopoklonik ne može ući u sveti hram, gde se proslavlja jedini istiniti Bog. Besedeći o Vavili Zlatoust je rekao: "koga bi se drugog u svetu ubojao onaj koji se s takvom vlašću odnosio prema caru?... On je time naučio careve da ne rasprostiru svoju vlast dalje nego što im je od Boga data mera; pokazao je i sveštenim licima kako treba da se koriste svojom vlašću". Postiđen car vrati se, no smisli osvetu. Sutradan dozva car Vavilu i poče ga koreti i nuditi, da prinese žrtvu idolima, što svetitelj naravno odbi nepokolebljivo. Tada ga car okova u verige i baci u tamnicu. Isto tako istjazavaše car i tri deteta, Urvana od 12, Prilidijana od 9, i Epolinija od 7 godina. Ovoj deci beše Vavila duhovni otac i učitelj, i ona se ne odvajahu od njega iz ljubavi prema njemu. Behu to sinovi neke čestite hrišćanke Hristodule, koja i sama za Hrista stradaše. Car najpre naredi, te svakom detetu udariše onoliko batina koliko kome godina beše, a po tom ih baci u tamnicu, i najzad poseče mačem svu trojicu. Vavila okovan prisustvovaše posečenju dece i hrabraše ih, a po tom i sam položi svoju česnu glavu pod mač. Sahranjen beše od hrišćana u verigama, kako je i zaveštao pred smrt u jednu grobnicu sa tri ona divna otroka. Njihove svete duše odleteše u nebeska naselja, a njihove čudotvorne mošti ostaše vernima na korist kao svagdašnje svedočanstvo njihovog junaštva u veri. Postradali oko 250. god.

Popijte malo vina i pomolite se za zdravlje bližnjih. Danas je Sveti Mojseja Bogovidac-1Sveti prorok Mojsej Bogovidac

Veliki vođa i zakonodavac naroda Izrailjskog. Rođen u Egiptu oko 1550. god. pre Hrista. 40 godina živeo je u Egiptu na dvoru Faraonovom; 40 godina živeo je kao pastir u sozercanju Boga i sveta; a 40 godina poslednjih vodio je narod kroz pustinju u Zemlju Obećanu, koju je video ali u nju nije ušao, jer u jednome zgreši Bogu (IV Mojs. 20, 12). Upokojio se u 120. godini života svoga. Kao čudotvorac bio praobraz Hrista, po rečima sv. Vasilija Velikog. Javio se iz onoga sveta na gori Tavoru pri preobraženju Gospoda. A po svedodžbi sv. Jovana Lestvičnika javljao se i monasima u manastiru Sinajskom.

Sveti mučenik Markel i Kasian

Car Maksimijan Herkul naredi, da svi vojnici moraju prinositi žrtve idolima. Markel beše vojnik u to vreme, a Kasian notar (pisar). Tada Markel kao hrišćanin reče: "ako je vojničko zvanje vezano sa prinošenjem žrtava idolima, to ja ne mogu biti vojnik." I skide pojas vojnički i oružje i baci od sebe. Odmah bi osuđen na smrt. Kasian trebaše da napiše smrtnu presudu Markelu, no on se odreče da piše. Zajedno biše posečeni, i duše im se preseliše u carstvo nebesko.

Popijte malo vina i pomolite se za zdravlje bližnjih. Danas je Sveti Mojseja Bogovidac-2Sveti Petar Dabrobosanski

Mitropolit Petar. sin je vojvode i sveštenika Bogdana Zimonjića. Rođen je u Grahovu, 24. juna 1866. godine. Bogosloviju je učio u Reljevu (1883-1887), a Bogoslovski fakultet u Černovicama od 1887. do 1893. godine. Monaški postrig primio je 6. septembra 1895. godine. U čin đakona rukopoložen je 7. septembra, a u čin prezvitera 8. septembra 1895. godine. Za suplenta u Bogoslovskom učilištu u Reljevu imenovan je oktobra 1893, a godinu dana kasnije postavljen je za profesora. Konzistorijalni savetnik u Sarajevu postao je 1901. Na ovom položaju zatekao ga je izbor za episkopa zahumsko-hercegovačkog. Hirotonisan je i ustoličen u Mostaru 9. juna 1903. godine. Posle upokojenja mitropolita dabrobosanskog Evgenija (Letice), postavljen je kraljevskim ukazom od 7. novembra 1920. za mitropolita ove eparhije. Po izbijanju Drugog svetskog rata, savetovano mu je da se skloni u Srbiju ili Crnu Goru. On je na to odgovorio: “Ja sam narodni pastir, te me veže dužnost, gdje sam djelio dobro sa narodom, da isto tako i zlo sa narodom podnosim i podjelim, i prema tome mora se sa narodom sudbina djeliti i ostati na svome mjestu.” Dosledno je branio pravoslavnu veru u srpsko pismo pred nemačkim Gestapom. Tom bezočnom napadu, posebno zabrani upotrebe ćirilice, odlučnu ulogu imao je rimokatolički sveštenik Božidar Bral, inače ustaški poverenik za Bosnu i Hercegovinu. Mitropolit Petar uhapšen je 12. maja 1941. godine i zatočen u zatvor “Beledija’, a 15. maja iste godine otpremljen je u zagrebački zatvor “Kerestinac” gde je dobio broj 29781. Tu je obrijan i oduzeta su mu sva episkopska obeležja. Posle teških muka odveden je u Koprivnicu, a potom u Jasenovac (ili Gospić). Po svedočenju Jove Furtule i Jove Lubure iz sarajevskog sreza, mitropolit je ubijen u Jasenovcu i bačen u užarenu peć za peljenje cigle. Međutim, nije isključena i verzija da je mitropolit Petar odveden u Gospić, odnosno Jadovno, gde je mučki postradao. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora 1998. godine, mitropolit dabrobosanski Petar proglašen je za sveštenomučenika i pričislen ostalim svetim iz srpskog roda i hrišćansko-pravoslavne vere.

Beseda

o pretvaranju vode u vino

Početak čudesima u Kani Galilejskoj (Jov. 2, 11).

Svemoćan je Bog naš, i moći Njegovoj nema kraja ni opisa. Slovom Svojim On je sazdao sve što je sazdano. Slovomъ gospodnimь nebesa utverdišasя. Slovom Svojim On je sazdao telo čoveku. Slovom Božjim pretvara se mrtva zemlja u tela ljudska, u tela životinjska, u tela biljna. Slovom Božjim pretvara se tečna voda u paru, a para u led i sneg. Tim istim Slovom voda u lozi pretvara se u vino, i vino veselitъ serdce čelov!ka. Kakvo je dakle, čudo za Slovo Božje vaploćeno, za Hrista Gospoda našeg, što je u Kani pretvorio vodu u vino? Za nas ljude, pomračene grehom, to je veliko čudo; za našu prirodu, grehom raslabljenu, to je nedostižno čudo. No činiti čudesa, nije li to Tvorčevo obično zanimanje? Kada sluge napuniše šest velikih sudova vodom, Gospod Hristos reče im: zahvatite sad i nosite kumu. On čak i ne reče: neka voda postane vino, nego to samo pomisli. A pomisao Božja ima istu silu kao i reč Božja. Zašto se kaže da je ovo početak čudesima, kad je Gospod, izgleda, i pre ovoga čuda činio druga čudesa? Zato, braćo, što je pretvaranje vode u vino osnovno čudo Hristovo, i suština svih Njegovih čudesa. Razvodnila se i rasplakala se priroda čovečja; trebalo ju je pretvoriti u vino. Ugasila se bila iskra božanska u čoveku, trebalo ju je raspaliti. Bolest je kao voda, zdravlje kao vino; nečistota od zlih duhova je kao voda, čistota je kao vino; smrt je kao voda, život kao vino; neznanje je kao voda, istina kao vino. Otuda kadgod je Gospod bolesne činio zdravim, nečiste čistim, mrtve živim, zabludele prosvećenim – On je u stvari pretvarao vodu u vino.

O Gospode Bože naš, čudesni Pretvoritelju vode u vino, unesi plamen Tvoj božanski na ugašeno ognjište naše. Pretvori vodu bića našeg u vino božansko. Da bi bili slični Tebi, i kao slični mogli sedeti u carstvu Tvom besmrtnom, sa plemenim angelima Tvojim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar