Vest: Pomolite se za zdravlje i napredak. Danas je Sveti Avtonom

Pomolite se za zdravlje i napredak. Danas je Sveti Avtonom

Pomolite se za zdravlje i napredak. Danas je Sveti Avtonom

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sv. Sveštenomučenik Avtonom (Odanije Rođenja Presvete Bogorodice).

Pomolite se za zdravlje i napredak. Danas je Sveti Avtonom-0Sveti sveštenomučenik Avtonom

Udaljio se u vreme gonjenja Dioklecijanova iz Italije u Vitiniju Azijsku, u mesto zvano Soreos, i tu mnoge preveo u hrišćanstvo, i sagradio im crkvu sv. Arhangela Mihaila. Obitavao u kući nekoga dobrog hrišćanina Kornelija, koga Avtonom posveti najpre za prezvitera a po tom i za episkopa. Nedaleko od grada Soreosa beše mesto Limna, naseljeno samo neznabošcima. Sv. Avtonom ode u to mesto i ubrzo prosveti mnoge Jevanđeljem Hristovim. To ozlobi neznabošce, te oni jednoga dana jurnuše u crkvu sv. Arhangela Mihaila u Soreosu, i na službi Božjoj ubiše Avtonoma u oltaru, i ubiše mnoge druge hrišćane u hramu. U vreme cara Konstantina na grobu sv. Avtonoma podiže hram neki carski velmož Sevirijan. Na 200 godina posle svoje smrti javio se sv. Avtonom jednom vojniku, po imenu Jovanu. Taj Jovan otkopa mošti svetiteljeve, i nađe ih sasvim netljene. I mnogi bolesnici dobiše zdravlje od moštiju svetiteljevih. Tako Bog proslavi onoga koji Njega proslavljaše dok življaše u telu.

Sveštenomučenik Kornut episkop Ikonijski

Rodom od Nikomidije iz sela Salate. Beše već sasvim star kada nasta gonjenje u vreme Dekija i Valerijana. Neki mučitelj hrišćana Perenije dođe u Nikomidiju, i poče tragati za hrišćanima. Hrišćani izađoše iz grada, i skriše se, a prestareli episkop njihov ne hte izaći, no sam lično predsta Pereniju i objavi sebe hrišćaninom. Mučitelj ga svega uveza i naredi te ga vukoše po gradu, dokle mnoga krv iz njega ne isteče i dok pod mačem ne predade svetu dušu svoju Bogu.

Sveti mučenik Julijan sa 40 drugova

Postradaše svi oko 300. god. Najpre biše mučeni, pa onda posečeni. Pred smrt svoju moljaše se Bogu sv. Julijan ovako: "onima koji uzmu od praha moga, podaj im, Gospode, oproštaj greha i utolenje strasti; neka na njihova polja ne napadaju štetne ptice, ni skakavci, ni gusenice, niti druga kakva pagubna smrtonosina; a duh moj primi s mirom."

Prepodobni Danil sa Tasosa

Podvižnik i osnivač velikog manastira. Savremenik sv. Joanikija Velikog. Bio prisutan kada je Joanikije posetio ostrvo Tasos. Narod umoli proslavljenog Joanikija, da ih oslobodi zmija. Svetitelj se pomoli Bogu, i zmije u ogromnom broju jurnu u more i podave se.

Sveti mučenik Makedonije, Tatijan i Teodul

Postradali za Hrista Gospoda u vreme Julijana bogoodstupnoga, a u mestu Merosi Frigijskoj. Za razorenje kipa nekog idola bili ljuto mučeni, i na gvozdenoj lesi pečeni sve dok duše svoje Bogu ne predadoše. Za vreme gorenja na ognju ovi hrabri muževi dovikivahu mučitelju rugajući se: "ne ćeš li probati od našega mesa, da li je dobro pečeno?" I još su govorili, kao i slavni arhiđakon Lavrentije: "okreni nas na drugu stranu, jer ova jedna je pečena!" Gledajući i slušajući sv. mučenike na ognju mučitelj je bio više zbunjen i ustrašen nego li oni.

Beseda

o tome kako se duh mora hraniti Hristom da bi živeo

Koji jede mene i on će živeti mene radi (Jov. 6, 57).

Tako govori Gospod Hristos, život i istočnik života. Drvo jede zemlju i vazduh i svetlost. Ako drvo ne jede zemlju i vazduh i svetlost, da li će da raste i živi? Odojče na grudima majke svoje šta drugo jede nego majku svoju? Ako ne jede majku svoju, da li će da raste i živi? Tako isto ni duh naš niti će rasti ni živeti, ako ne jede Hrista, živoga i besmrtnoga. Ovde nije reč o životu opštem, kojim priroda živi, niti o životu zakržljalom, kojim neznabošci žive, nego o životu posebnom, božanskom, večnom; o životu punom i radosnom. Taj život daje se ljudima samo Hristom, i on dolazi samo onima, koji se hrane Hristom. Svaki je čovek onoliko veliki kakvom se hranom hrani; i svaki je čovek onoliko živ kakvom se hranom hrani. Nije ovde reč o telesnoj hrani, jer se telesnom hranom ne hrani duša čovekova nego samo telo čovekovo. Ljudi se razlikuju i po telesnom rastu i životu, ali ta je razlika sasvim neznatna. Razlika pak u duhovnom rastu i životu među ljudima je ogromna: dokle se jedni ljudi rastom duha svoga jedva uzdižu nad zemljom, dotle se drugi uzvišuju do nebesa. Razlika između Iroda i Jovana Krstitelja zar je manja od razlike između cara i angela? Dokle se onaj prvi i telom i duhom vuče po zemlji i zločinom brani stolicu svoju na zemlji, dotle ovaj telom stoji na kamenu u pustinji a duhom se uzdiže na nebesa među angele.

O braćo moja, uzdignimo duh svoj na nebesa, gde Hristos Gospod sedi na prestolu slave večne, i hranimo i pojimo duh svoj i srce svoje Njime, čistim i svemoćnim životom. Tako ćemo se samo udostojiti da budemo Njegovi sanaslednici u carstvu nebeskom.

Isuse Gospode, istiniti Bože naš, hrano naša slatka i Hranitelju naš čovekoljubivi, ne odrini nas od grudi Tvojih božanskih, jer smo slabi i nejaki. Hrani nas Sobom, o milostivi Hranitelju naš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar