Vest: Pomolite se za ozdravljenje. Danas slavimo Prepodobnomučenika Dometija

Pomolite se za ozdravljenje. Danas slavimo Prepodobnomučenika Dometija

Pomolite se za ozdravljenje. Danas slavimo Prepodobnomučenika Dometija

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobnomučenik Dometije; Prepodobni Or.

Danas slavimo Prepodobnomučenika Dometija-0Prepodobnomučenik Dometije

Rođen u Persiji kao neznabožac, u vreme cara Konstantina. Kao mladić upozna se sa verom Hristovom, ostavi neznaboštvo i krsti se. Toliko zavoli veru istinitu, da napusti sve svetsko, i zamonaši se u jednom manastiru kod grada Nisivije. Požive u bratstvu neko vreme, pa se udalji na bezmolvije ka nekome arhimandritu Nurvelu, za koga se veli, da 60 godina nije jeo ništa vareno. Starac Nurvel ga zađakoni, pa kada ga htede prinuditi i u čin sveštenika, Dometije odbeže u neku pustinjsku goru, i nastani se u jednoj pešteri. Dostiže toliko savršenstvo kroz post, molitvu, bdenje i bogomislije, da isceljivaše bolesnike. Kada dođe u te predele Julijan Odstupnik, ču za Dometija, pa posla ljude, koji ga zazidaše u pećini živa sa dva njegova učenika. Tako skonča ovaj Božji svetitelj 363 god. i preseli se u carstvo Božje.

Danas slavimo Prepodobnomučenika Dometija-1Prepodobni Or otšelnik Tivaidski

Podvigom dostiže veliko savršenstvo. Kada sebe dobro utvrdi i prosveti u samoći, tada osnova postepeno nekoliko manastira, i bi izvrstan duhovni vođ i nastavnik mnogih monaha. Rufin koji ga poseti ovako ga opisuje: "u svojoj odeći on je ličio na angela Božjeg, devedesetoletni starac s dugom bradom kao sneg belom, veoma prijatne spoljašnosti. Pogled njegov svetlio se nečim nadčovečanskim." Više puta video angele Božje. Naročito se trudio, da nikad ne izrekne neistinu.. Imao je velika iskušenja od demona, no trezveno i hrabro sve je savladao. Pričešćivao se posvednevno. Jednom ga opomenu učenik, da je došao Vaskrs, i da treba praznovati. Čuvši to on izađe napolje, diže ruke knebu, i tri dana provede u molitvi bez odmora. Pa objasni učeniku: "to i jeste praznovanje Vaskrsa za monaha, da um svoj uzvisi i s Bogom sjedini". Upokoji se u dubokoj starosti oko 390 god.

Sveti mučenik Marin i Asterije

Prvi beše vojnik a drugi senator rimski. U vreme cara Galijena Marin sveti služaše kao vojnik u Kesariji Palestinskoj. Zbog vere Hristove bi posečen mačem. Njegovom stradanju prisu-tvovaše Asterije senator, koji beše hrišćanin. On skide sa sebe svoju dolamu, obvi njome telo mučenika, uze ga na rame, odnese i česno sahrani. Neznabošci videći to posekoše i njega mačem. Česno postradaše za Hrista oko 260 god.

Danas slavimo Prepodobnomučenika Dometija-2Prepodobni Pimen Mnogobolezneni

Od malena bolešljiv, i od malena željan monaštva. Donesen u Pečersku lavru radi iscelenja, on tu osta do smrti. On se više moljaše Bogu za bolest nego za zdravlje. Noću mu se jave angeli i postrigu ga za monaha. Tom prilikom mu reknu, da će do smrti bolovati, i da će pred samu smrt ozdraviti. Tako i bi. 20 godina ležao je u postelji. Činio čudesa za života i bio neobično prozorljiv. Pred smrt ustade s postelje potpuno zdrav, i odmah pripremi sebi grob, i upokoji se u Gospodu 1110 god.

Sveštenomučenik Narkis patrijarh Jerusalimski

Posečen u vreme Antonina 213 god. u 116 godini svoga života.

Beseda

o novom zakonu od Siona

Jer će iz Siona izaći zakon, i riječ

Gospodnja iz Jerusalima (Isa. 2, 3).

O novom zakonu i o novoj reči govori prorok. Stari zakon dat je na Sinaju, novi će doći od Siona. Stari zakon je dat kroz Mojseja, a novi će doneti sam Gospod Hristos. Onaj je bio namenjen u početku samo Jevrejima, ovaj će biti namenjen svima narodima, vascelom rodu ljudskom. I ako su ove reči proročke jasne, ipak ih Jevreji nisu mogli razumeti, niti ih dan danas razumeju. Zatvoren je smisao ovih reči za njih zbog okamenjenosti srca njihova. Na koga oni odnose ove reči? Nina koga. Kako oni tumače ove reči? Nikako. Oni prolaze mimo njih kao slepac mimo otvorena vrata. Da su mogli razumeti ove reči, zar bi oni postupili onako kako su postupili i sa prorokom i sa Prorokovanim? Zar bi Isaiju testerom prestrugali, a Hrista na krst raspeli?

Zakon Mojsejev Jevreji su smatrali jedinim i poslednjim zakonom Božjim. Zato oni nisu mogli uvideti smisao proroštva o novom zakonu iz Siona, t.j. iz doma Davidova (jer David proslavi Sion). No ako Jevreji nisu znali, da kroz stari zakon uvide novi, mi hrišćani znamo da kroz novi zakon uvidimo stari. Oni su imali samo drvo bez plodova, a mi imamo i drvo plodove. Oni su imali samo slike bez stvarnosti, a mi imamo i stvarnost i slike. Oni su držali samo obećanja - i to krivo shvaćena - a mi imamo i obećanja i ispunjenja.

O Gospode svebogati, koji nas obogati zakonom Tvojim duhovnim i rečju Tvojom životvornom, Tebi se jedinompoklanjamo i Tebe molimo: daj nam mudrosti i sile, da živimo po Tvom zakonu i da održimo reč Tvoju svetu. Da ne osiromašimo pred Tobom, koji si nas učinio bogatašima. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar