Vest: Pomolite se i prizovite svetitelja da Vas Izleči ili pokaje. Danas je Prepodobni Sampson Samoprimac

Pomolite se i prizovite svetitelja da Vas Izleči ili pokaje. Danas je Prepodobni Sampson Samoprimac

Pomolite se i prizovite svetitelja da Vas Izleči ili pokaje. Danas je Prepodobni Sampson Samoprimac

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobnog Sampsona Stranoprimca.

Pomolite se i prizovite svetitelja da Vas Izleči ili pokaje. Danas je Prepodobni Sampson Samoprimac-0Prepodobni Sampson Stranoprimac

Ovaj svetitelj bi rođen od bogatih i znamenitih roditelja u starome Rimu, gde izuči sve svetsko znanje toga vremena, a posveti se naročito nauci lekarskoj. Beše Sampson lekar milosrdan i bezmezdan, i davaše bolesnicima lekove i za telo i za dušu, savetujući svakoga da ispunjava propise vere hrišćanske. Potom se preseli u Carigrad, gde življaše u jednom malenom domu, iz koga rasipaše na sve strane, kao sunce zrake svetlosti, milostinju, utehu, savet, nadu, lek i, uopšte, pomoć bespomoćnim, i duhovnu i telesnu. Ču patrijarh za visoke vrline ovoga čoveka i rukopoloži ga za sveštenika. U to vreme razboli se car Justinijan Veliki, i bolest njegova, po uveravanju svih lekara, beše neisceliva. Tada se car pomoli Bogu, s velikim usrđem, i Bog mu otkri u snu, da će ga Sampson isceliti. I zaista, kada car saznade za Sampsona, dozva ga u svoj dvor, i samo što starac stavi svoju ruku na bolno mesto, car ozdravi. Pa kad mu car nuđaše golemo blago za to, Sampson se zahvali i ne hte ništa primiti govoreći caru: "O care, imadoh ja i zlata i srebra i ostalog imanja, no sve ostavih radi Hrista, da bih dobio večna blaga nebeska". No kad car nastojavaše da mu nešto učini, Sampson sveti zamoli cara, da mu sazida jedan dom za uboge. U tome domu Sampson je služio ubogim kao roditelj deci svojoj. Milost prema ubogim i nemoćnim bila mu je kao prirodna. Najzad ovaj sveti čovek, sav ispunjen silom i dobrotom nebeskom, upokoji se mirno 27. juna 530. godine i bi sahranjen u crkvi svetog mučenika Mokija, njegovog srodnika. Po upokojenju svome Sampson se više puta javljao onima koji su ga na pomoć prizivali.

Sveti Sevir, prezviter

Živeo u srednjoj Italiji. Muž neobične svetosti. Jednom pozvan beše da ispovedi i pričesti samrtnika, no on zadocni radeći u vinogradu. U tome stiže mu vest, da je bolesnik umro. Sav ustrašen, kao da je on ubica onoga čoveka, poče gorko plakati nad mrtvacem. I po njegovoj usrdnoj molitvi Bog ožive mrtvaca. Tada ga Sever ispovedi i pričesti i prigotovi za hrišćanski rastanak s ovim svetom. Osmoga dana onaj čovek ponovo umre.

Pomolite se i prizovite svetitelja da Vas Izleči ili pokaje. Danas je Prepodobni Sampson Samoprimac-1Sveta Joana Mironosica

Žena Huze, dvorjanina Irodova. Kada Irod poseče Jovana Krstitelja, on mu baci glavu na nečisto mesto. Joana uze glavu Krstiteljevu i pogrebe je česno na Jeleonskoj gori, na imanju Irodovu. Tek u vreme Konstantina Velikog ta je glava obretena. Sveta Joana spominje se kao prisutna i pri stradanju i pri vaskrsenju Gospoda. Upokojila se mirno.


Beseda

o visokom zaklonu

Ko se u Gospoda uzda, biće u visokom zaklonu (Priče Sol. 29, 25)

U zaklonu je Gospodnjem pravednik, u zaklonu visokom: voda do njega neće dopreti niti će ga potop udaviti. Ni Noja potop nije udavio, jer Noju je Gospod bio zaklon visoki.

No ima, braćo, jedan potop gori od potopa vodenog, to je potop strasti. Kad se strasti razgore, kad se zadime i zacrne, kad puste i razliju unaokrug smradove svoje - gde će čovek pobeći, i ko će ga spasti? Jedino pod ruku Gospoda, jedino u zaklon Njegov, zaklon visoki. Potop strasti pojurio je bio za Davidom, no on je pobegao i sklonio se pod ruku Gospodnju, u zaklonu visokom spasao se od ognja, od dima i smrada gonećih strasti.

Ni od jednog potopa ne spasava čovek - spasava samo Bog. Bog je Gospodar oblaka i ukrotitelj strasti. On je vaistinu visoki zaklon. Pribegnimo k Njemu, i sakrijmo se pod skut Njegov. Pas se pokazuje lav prema prosjaku a kao prazna vreća pred nogama gospodarevim.

Gospode Svevišnji, što sediš na visokom prestolu, Ti si nam zaklon visoki. Budi nam milostiv Stvoritelju naš, i pruži nam ruku, da se uzdignemo do zaklona Tvoga. Spasi nas voda plahih, što jure da nas potope. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar