Vest: Pokažite svoje hrišćanske vrline. Danas je Sveti Jakov milostivi

Pokažite svoje hrišćanske vrline. Danas je Sveti Jakov milostivi

Pokažite svoje hrišćanske vrline. Danas je Sveti Jakov milostivi

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti apostol Jakov, prvi episkop Jerusalimskog.

Sveti apostol Jakov (Brat Gospodnji)

Prikažite svoje hrišćanske vrline. Danas je Sveti Jakov milostivi-0Naziva se bratom Gospodnjim zato što je bio sin pravednog Josifa, obručnika Presvete Bogorodice. Kada pravedni Josif beše pri smrti, on razdeli imanje svoje sinovima svojim, pa htede ostaviti jedan deo i Gospodu Isusu, sinu Presvete Deve Marije; ali se sva braća ovome usprotiviše ne smatrajući Isusa bratom svojim. Jakov ljubljaše veoma Isusa, i izjavi, da će Ga on uzeti na svoj deo. I zato se on naziva bratom Gospodnjim. Jakov od početka beše privržen Gospodu Isusu. Prema predanju on je i u Misir išao sa Presvetom Devom i Josifom onda kada je Irod tražio da ubije novorođenoga Cara. Čim je čuo nauku Hristovu sv. Jakov počeo je po njoj živeti. Za njega se veli da celoga života nije jeo masti ni zejtina, nego da je živeo samo o hlebu i vodi. I bio je devstvenik do kraja života svoga. Mnogo je bdio noću i Bogu se molio. Gospod ga ubrojao u svojih 70 apostola. Po vaskrsenju Svome slavnome Gospod Isus njemu se javio naročito, kao što svedoči sv. Apostol Pavle (I Kor. 15). Bio episkop u Jerusalimu 30 godina, i revnosno upravljao crkvom Božjom. Po ukazanju Gospoda sastavio prvu liturgiju, koja je bila suviše duga za docnije hrišćane, te su je morali skraćivati sv. Vasilije i sv. Jovan Zlatoust. Obratio mnoge Jevreje i Jeline u veru Hristovu. I sami neverni Jevreji divili su se njegovoj pravednosti, i nazivali su ga Jakovom Pravednim. No kada dođe za prvosveštenika Anan, on sa drugim starešinama jevrejskim umisli ubiti Jakova kao propovednika Hristova. Jednom o prazniku Pashe, kada se beše mnogo naroda sabralo u Jerusalim, rekoše mu starešine, da se popne na krov od hrama i da govori protiv Hrista. Sv. Jakov se pope i poče govoriti narodu o Hristu kao Sinu Božjem i istinitom Mesiji, o Njegovom vaskrsenju i Njegovoj večnoj slavi na nebesima. Razjareni sveštenici i starešine rinuše ga s krova te pade i mnogo se povredi, no još bi u životu. U tom pritrča neki čovek te ga udari po glavi tako silno, da mu mozak izađe iz glave. I tako skonča mučeničkom smrću ovaj preslavni apostol Hristov i preseli se u carstvo Gospoda svoga. Beše Jakovu 63 godine kada postrada za Gospoda svoga.

Sveti Ignjatije patrijarh Carigradski

Sin cara Mihaila Rangave. Dođe za patrijarha posle sv. Metodija 846. godine. 858. godine zbačen s prestola i poslan u izgnanstvo. Na njegovo mesto se zapatrijarši Fotije, prvi sekretar carev. No kada dođe na presto car Vasilije Makedonac, on opet povrati Ignjatija na patrijaršestvo. I upravlja crkvom sv. Ignjatije sa velikom revnošću i mudrošću. Sazida manastir sv. Arhangela, u kome se i upokoji u Gospodu u 89. godini života na zemlji.

Svetimučenik Jakov Borovicki

O ovome svetitelju zna se samo onoliko koliko je on otkrio posle svoje smrti u viziji ljudima iz mesta Borovica. Njegovo telo doplivalo je jednoga dana po reci Meti pred Borovic 1540. god. i tu se zaustavilo. Od moštiju njegovih projavila su se mnoga čudesa.

Beseda

o lepoti kćeri careve
Sva je lepota kćeri careve unutra (Ps. 44, 13).
Crkva Božja je kći Careva. Ma koliko da je spolja siromašna, i neugledna za telesno oko, i gonjena, i ponižena, ona je unutra ispunjena carskim sjajem i lepotom. Car sačinjava lepotu kćeri careve, Onaj koji je krasan ljepotom iznad sinova čovečjih. Crkva Božja je kao odeća Hristova; Hristos živi u njoj. Nikakva spoljašnja lepota ne može se meriti sa lepotom unutrašnjom, tj. sa lepotom Hristovom. Presveta Bogorodica je kći Careva. Haljinama je zlatnim odevena i izvezena. To su vrline duše njene. A da se pod odećom razumevaju vrline jasno je iz priče o braku Carevoga Sina. Čovek koji ne beše obučen u bračno ruho, bi izgnan od trpeze Careve i kažnjen (Mat. 22, 11). Istina vere u Boga to je bila zlatna odeća Deve Presvete, a devičanstvo, krotost, milosrdnost, svetost, molitvenost, predanost volji Božjoj, i sve ostale vrline, bile su kao vezovi na toj zlatnoj odeći. No svu krasotu njenu čini Hristos Gospod, skriveni u njoj i rođeni iz nje.
I duša svakog vernog hrišćanina jeste kao kći careva. Sva je lepota te duše u Hristu i od Hrista, koji je unutra u duši. Duša pak bez Hrista, Sunca pravde, jeste u mraku, bez lica i krasote, kao što bi vaseljena cela bila bez lica i krasote bez sunca materijalnog.
O Gospode veliki i blagi, Bože naš istiniti, i Promislitelju naš čovekoljubivi, pomozi nam obući se u odeću vrline, da se ne nađemo nagi na Sudu Tvom Strašnom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar