Vest: Počela kampanja "16 dana aktivizma"

Počela kampanja "16 dana aktivizma"

Počela kampanja

Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Kampanja "16 dana" obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

  • 25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
  • 1. decembar - Svetski dan borbe protiv AIDS-a
  • 3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetima
  • 6. decembar - Godišnjica Montrealskog masakra
  • 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava

 Prema Deklaraciji o eliminaciji nasilja nad ženama, donete 1993. godine u Ujedinjenim nacijama:

"nasilje nad ženama predstavlja ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira".


Prema poslednjim poznatim podacima, u Srbiji su tokom 2020.godine najmanje 22 žene preminule nasilnom smrću koju je izazvao partner ili drugi član porodice, a u još pet slučajeva postoji sumnja da se radi o femicidu, to jest rodno zasnovanom ubistvu ili ubistvu žene samo iz razloga što je žena.


“Nasilje nad ženama je ekstremni oblik kršenja ljudskih prava koji se ne sme tolerisati. Nasilje nad ženama i dalje predstavlja prepreku postizanju jednakosti, razvoja, mira kao i ostvarivanju ljudskih prava žena i devojaka. Obaveza svakog društva je da javno zagovara politiku suzbijanja diskriminacije i da promoviše kulturu tolerancije“.

Kampanja 16 dana odvija se i u Srbiji. Različite vrste institucionalnih, uličnih, umetničkih i predavačkih aktivnosti sprovode se u nekoliko gradova u zemlji.

Regionalne.rs podržava kampanju "16 dana aktivizma" pa ćete biti u prilici da se kroz seriju tekstova više upoznate sa problemima nasilja nad ženama u društvu. Stop nasilju nad ženama!!!  


Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar