Vest: Održana 3 sednica Skupštine opštine Ub.

Održana 3 sednica Skupštine opštine Ub.

Održana 3 sednica Skupštine opštine Ub.

Skupština opštine Ub, 25. decembra 2020. godine, održala je svoju 3 sednicu, i na istoj donela Odluku o budžetu opštine Ub za 2021. godinu.

Odbornici Skupštine opštine Ub doneli su sledeće odluke:

1. Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine Ub za 2020. godinu

2. Odluka o budžetu opštine Ub za 2021. godinu;

3. Kadrovski plan za 2021. godinu opštine Ub;

4. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu Komunalnog javnog preduzeća ''Đunis'' Ub;

5. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2021. godinu Ustanove kulture ''Kulturni centar Ub'';

6. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2021. godinu Gradske biblioteke ''Božidar Knežević'' iz Uba;

7. Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik za 2021. godinu Gradske biblioteke ''Božidar Knežević'' iz Uba;

8. Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predškolske ustanove ''Ub'' iz Uba za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu;

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu Regionalnog centra za upravljanje otpadom ''Eko-Tamnava'' d.o.o. Ub;

10. Odluka o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju opštine Ub;

11. Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Ub;

12. Odluka o javnom okupljanju;

13. Re­še­nje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za planove;

14. Re­še­nje o ime­no­va­nju čla­no­va Škol­skog od­bo­ra Osnovne škole ''Milan Munjas'' iz Uba;

15. Re­še­nje o ime­no­va­nju čla­no­va Škol­skog od­bo­ra Osnovne škole ''Dušan Danilović'' iz Radljeva;

16. Odluku o realizaciji Odluke o budžetu opštine Ub u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2021. godinu.

17. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Komunalnog javnog preduzeća ''Đunis'' Ub;

18. Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora.

  Donete odluke objavljene su u Službenom glasniku opštine Ub broj 45 i 46. Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar