Vest: Održana 1. sednica Skupštine opštine Ub u 2021. godini

Održana 1. sednica Skupštine opštine Ub u 2021. godini

Održana 1. sednica Skupštine opštine Ub u 2021. godini

Skupština opštine Ub, 26. marta 2021. godine, održala je 1. sednici u tekućoj godini, i na istoj donela sledeća akta:

1.      Izmene Kadrovskog plana za 2021. godinu opštine Ub;

2.      Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Ub za 2020. godinu;

3.      Odluka o izmeni Odluke o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta;

4.      Odluka o dopuni Odluke o pogrebnoj delatnosti;

5.      Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Ub;

6.      Odluke o  redovnom i investicionom održavanju bazena, sportskih terena i objekata na teritoriji opštine Ub;

7.      Rešenje o davanju saglasnosti Komunalnom javnom preduzeću ''Đunis'' Ub na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga;

8.      Rešenje o davanju saglasnosti Komunalnom javnom preduzeću ''Đunis'' Ub na Odluku o cenama usluga korišćenja bazena, sportskih terena i objekata koje održava KJP „Đunis“ Ub;

9.      Rešenje o imenovanju direktora Komunalnog javnog pred­u­ze­ća ''Đunis'' Ub;

10.  Za­klju­čak o pri­hva­ta­nju Izveštaja o radu Ustanove kulture ''Kulturni centar Ub'' za 2020. godinu;

11.  Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Gradske biblioteke „Božidar Knežević" iz Uba za 2020. godinu;

12.  Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad ''Ub'' iz Uba za 2020. godinu;

13.  Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad ''Ub'' iz Uba za 2021. godinu, sa Finansijskim planom za 2021. godinu;

14.  Rešenje o ime­no­va­nju di­rek­to­ra Cen­tra za so­ci­jal­ni rad ''Ub'' u Ubu.


(Izvor: Opština Ub)Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar