Vest: Od danas kreće prava jesen. Danas je Miholjdan

Od danas kreće prava jesen. Danas je Miholjdan

Od danas kreće prava jesen. Danas je Miholjdan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobni Kirijak Otšelnik - Miholjdan.

Od danas kreće prava jesen. Danas je Miholjdan-0Prepodobni Kiriak Otšelnik

Rođen u Korintu od roditelja Jovana i Evdokije. Otac mu Jovan beše prezviter, a mesni episkop Petar srodnik njegov. U ranoj mladosti postavi ga episkop za čteca saborne crkve. Čitajući Sv. Pismo mladi Kiriak divljaše se Promislu Božjem, kako proslavi sve istinite sluge Boga živoga, i kako ustroji spasenje roda ljudskog. U 18. godini svojoj odvede ga želja za duhovnim životom u Jerusalim. U Jerusalimu stupi u manastir nekoga Božjeg čoveka Evstorgija, koji mu dade početna uputstva u monaškom životu. Po tom ode sv. Jevtimiju, koji ga prozre kao budućeg velikana duhovnog, obuče ga u shimnu i posla na Jordan sv. Gerasimu, gde Kiriak provede 9 godina. Po smrti Gerasimovoj opet se vrati u manastir sv. Jevtimija, gde osta na bezmolviju 10 godina. Posle toga menjaše mesto za mestom begajući od slave ljudske. Podvizavaše se i u obitelji sv. Haritona, gde najzad i skonča svoj zemni put navršivši 109 godina života. Proslavljeni podvižnik i čudotvorac sv. Kiriak je bio krupan i snažan telom, i takav ostao do duboke starosti, i pored teškog posta i bdenja. U pustinji se ponekad godinama hranio samo sirovim zeljem. Revnovao je mnogo za veru pravoslavnu izobličavajući jeresi, naročito jeres Origenovu. Za sebe je govorio, da ga od kako je monah sunce nikad nije videlo da jede niti da se gnevi na koga. Po ustavu sv. Haritona monasi su jeli samo jedanput dnevno, i to po zalasku sunca. Beše Kiriak svetilo veliko, stub Pravoslavlja, dika monasima, moćni iscelitelj bolnih, i blagi utešitelj tužnih. Poživivši dugo na korist mnogih preseli se u večnu radost Gospoda svoga 557. god.

Sveti mučenik Dada i Govdelaj

Dada – velikaš Persijski i srodnik cara Sapora, a Govdelaj sin istoga cara. Kada sv. Dada javno ispovedi veru svoju u Hrista, naredi car Sapor, te ga mučiše ljutim mukama. No pri tim mukama Dada sotvori imenom Hristovim čudesa velika, koja tako silno uticaše na sina careva Govdelaja, da i on poverova u Hrista. Neznabožni car ne poštedi ni sina svoga, nego i njega udari na teške muke. I Dada i Govdelaj proslaviše Boga istrajnim trpljenjem i mnogim čudesima, i u mukama predadoše Bogu duše svoje. Postradaše u IV stoleću. Sa njima postradaše – jer poverovaše u Hrista – i sestra Govdelajeva Kazdoja i glavni žrec Gargal.

Sveti Teofan Milostivi

Bogat građanin iz Gaze. Toliko beše milostiv, da razdajući svoje imanje ništim i sam obništa. Pred konac života napade ga vodena bolest, i on u toj bolesti izdahnu. No iz njegovog tela poteče celebno miro, kojim se bolni isceljivahu.

Sveta Marija Palestinska

Bila najpre čteca Psaltira pri crkvi Vaskrsenja u Jerusalimu. Pa kako beše krasna lica, to su se mnogi gledajući je sablažnjavali grehovnim pomislima. Da ne bi bila povod greha drugih ljudi Marija se udalji u pustinju Sukijsku, sa jednom kotaricom boba i jednom testijom vode. 18 godina prožive sv. Marija u pustinji, i silom Božjom niti joj nesta boba ni vode. Zastali je još živu a po tom i sahranili učenici sv. Kiriaka.

Beseda

o poznavanju Oca i Sina

Oče pravedni, svijet tebe ne pozna,

a ja te poznah (Jov. 17, 25).

Ravan ravnoga najbolje poznaje. Niži ne poznaje višega, ni smrtni besmrtnoga. Starozavetni proroci i neki od mudraca staroga veka znali su Boga kao Stvoritelja i Promislitelja, no niko Ga nije znao kao Roditelja. Oni koji su Ga znali u starini, znali su Ga kroz stvaranje a ne kroz rađanje. Kroz stvaranje poznali su oni nešto od pravde i mudrosti i sile Božje, no nisu poznali ljubav Njegovu, jer se ljubav poznaje kroz rađanje. Roditelj poznaje tajnu rođenoga, i rođeni poznaje ljubav roditelja. Svijet tebe ne pozna, jer svet gledaše Tebe kao Gospodara a sebe kao roba; a ja te poznah, jer ja te vidim kao roditelja i osećam neiskazanu ljubav Tvoju. Svet Tebe gleda kroz zavesu dela Tvojih, a ja Te gledam licem u lice, u večnoj krasoti ljubavi Tvoje. Taj plamen večne roditeljske i sinovske ljubavi doneo je Gospod među ljude. Da bi ljudi videli Boga u tom plamenu, u toj novoj i dotle nepoznatoj svetlosti. To novo bogopoznanje kroz ljubav predao je Gospod apostolima Svojim. I ono je došlo do nas. O da bi se i u nama razgoreo taj plamen božanske neprolazne ljubavi! Da bi tako poznali Boga kao Roditelja, a sebe kao decu Njegovu, usinovljenu kroz žrtvu Sina Božjeg Jedinorodnog.

O troplameni Bože, Oče, Sine i Duše Sveti, osvetli i nas, pomračene grehom, večnim sjajem ljubavi Tvoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar