Vest: Obeležavamo zaštitnika bibliotekara. Danas je Sveti mučenik Lavrentije

Obeležavamo zaštitnika bibliotekara. Danas je Sveti mučenik Lavrentije

Obeležavamo zaštitnika bibliotekara. Danas je Sveti mučenik Lavrentije

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti mučenik i arhiđakon Lavrentije.

Obeležavamo zaštitnika bibliotekara. Danas je Sveti mučenik Lavrentije-0Sveti mučenik Lavrentije arhiđakon, Sikst papa i drugi s njima

Kada pogibe papa Stefan (v. 2. avg.), na njegovo mesto bi postavljen Sikst sveti, koji beše rodom Atinjanin, isprva filozof a potom hrišćanin. U to vreme episkopi rimski ginuli su jedan za drugim tako, da postati episkopom u Rimu značilo je što i biti izveden na smrt. Car Dekije beše rešen, da uništi hrišćanstvo i papa Sikst ubrzo bi izveden na sud sa dva svoja đakona, Felikisimom i Agapitom. Kada ih povedoše u tamnicu, reče Lavrentije papi: "kuda ideš, oče, bez sina? kuda, arhijereju, bez arhiđakona tvoga?" Papa ga uteši prorekavši mu, da će i on još veće muke za Hrista podneti i uskoro za njim poći. I zaista, čim posekoše Siksta i ona dva njegova đakona, Lavrentije bi uhvaćen. Prethodno on beše priveo u red svesvoje i crkvene stvari. Kao rizničar i ekonom crkveni on prenese sve crkvene dragocenosti u dom neke udove, Kiriakije. Tomprilikom on isceli Kiriakiju od teške glavobolje dodirom ruku, a slepcu Kriskentionu povrati vid. Bačen u tamnicu Lavrentije i tamo isceli od slepila nekog dugogodišnjeg sužnja Lukilija, i krsti ga po tom. Videći to krsti se i tamničar Ipolit, koji posle postrada za Hrista (v. 13 avg.). Kako se Lavrentije ne hte odreći Hrista, nego šta više savetovaše cara Dekija, da se on odrekne lažnih bogova, to bi bijen kamenjem po licu, i pocelom telu skorpionom, t.j. sindžirom sa oštrim zupcima. Neki vojnik Roman, prisutan mučenju, poverova u Hrista, i bi odmah posečen. Najzad metnuše Lavrentija naga na gvozdenu lesu, i podložiše oganj. Pekući se na ognju sv. Lavrentije zahvaljivaše Bogu i rugaše se caru zbog neznaboštva. Kada predade svoju čistu i junačku dušu Bogu, telo njegovo uze noću Ipolit i odnesenajpre u dom Kiriakije, a posle u jednu pećinu, gde ga česno sahrani. Postrada sv. Lavrentije sa ostalima 258 god.

Sveti Iron

Hrišćanski filosof. Spominje ga sv. Grigorije Bogoslov u svojim knjigama. Mirno se upokojio i preselio ka Gospodu.

Beseda

o raslabljenosti grešnika
Narodu mojemu čine silu djeca,
i žene su im gospodari (Isa. 3, 12).
Prekrasno je i premudro sve što je od Boga. Svaka tvar Božja ide poslušno onim putem, koji joj je Bog opredelio. I zvezde se kreću, i životinje žive, i vazdušne struje upravljaju - sve prema redu od Boga ustanovljenom. Samo čovek, najrazumniji stvor, pada često u bezumlje i ostavljajući put Božji izmišlja nove putove prema pomislima svojim. Otuda se može dogoditi, da mesto staraca deca postanu starešine, i mesto muževa žene da zagospodare. No kad deca starešuju nasilje vlada; i kad žene gospodare, obično nered caruje. Kada se to popusti od Boga - jer to ne biva bez greha narodnog i bez popuštenja Božjeg - onda se narod nalazi pod kaznom za grehe svoje, isto onako kao kad rat dođe i neprijatelj pokori zemlju, jer svako je nasilje rat, i svaki je nered kazna za greh. Ali kao što nasilje i nered mogu zavladati u jednom narodu tako mogu oni zavladati i u duši jednoga čoveka. Nezrele i nepobožne pomisli predstavljaju decu, a telesna čulna mudrovanja predstavljaju žene. Kada preovladaju nezrelei nepobožne pomisli, onda one čine nasilje nad čovekom i vuku ga od zla ka zlu kao kad deca sude; i kada telesna mudrovanja preovladaju nad duhovnom, mužestvenom mudrošću, koja je od Boga, onda one zagospodare nad čovekom kao zla žena. Pod ženama prorok podrazumeva ne samo ženske, nego i muške sa ženskim slabostima.
Da ne bi detinjsko bezumlje i ženska ćudljivost zavladali čovekom, ili narodom, potrebno je držati se strogo zakona Božjeg propisanog od Boga za ljude, kao što se sve stvorene tvari drže zakona Božjeg propisanog od Boga za njih.
O Gospode, Stvoritelju i Zakonodavče naš, prosveti nas i ukrepi nas. Prosveti nas blagodaću Duha, da uvek znamo zakon Tvoj, i ukrepi nas silom Duha, da uvek držimo zakon Tvoj Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar