Vest: Na današnji praznik zakrpite svu pocepanu odeću.

Na današnji praznik zakrpite svu pocepanu odeću.

Na današnji praznik zakrpite svu pocepanu odeću.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobne Oce poubijane u manastiru Svetog Save Osvećenog.

Na da našnji praznik zakrpite svu pocepanu odeću.-0 Prepodobni mučenici Jovan i drugi:

Prepodobni mučenici Jovan i drugi, iz obitelji svetog Save Osvećenog kod Jerusalima. Ovaj slavni manastir, posećivan i od svetog Save srpskog, i obdaren od nekoliko vladara srpskih, i dan-danas postoji. Više puta napadat je od divljih Arapa, pljačkan i pustošen, no Promišlju Božjom, uvek je obnavljan i do danas sačuvan. U vreme carovanja Konstantina i Irine bi napadnut od Arapa i opljačkan. Monasi ne hteše bežati, nego savetujući se sa svojim igumanom Tomom, rekoše: "Mi smo odbegli iz sveta u ovu pustinju radi ljubavi Hristove, sramota je sad da bežimo iz pustinje iz straha od ljudi. Ako budemo ubijeni ovde, bićemo ubijeni zbog naše ljubavi prema Hristu, zbog koga smo i došli ovde da živimo". - I tako odlučivši, dočekaju nenaoružani oružane Arape, kao jaganjci vukove. Arapi neke od njih strelama umrtve, a neke zatvore u pećinu svetog Save, pa nalože vatru na ulazu, te ih dimom uguše. I tako mnogi od njih skončaju kao mučenici Hrista radi i presele se u carstvo Onoga koga su ljubili i radi čije su ljubavi izginuli. Česno postradaše pred Vaskrs 796. godine u vreme cara Konstantina i Irine i patrijarha jerusalimskog Ilije. No ubrzo postiže pravedna kazna divlje napadače. Vraćajući se svojim šatorima, oni se posvađaju i u uzajamnoj borbi svi izginu. To se dogodilo 796. godine.

Sveta mučenica Fotina:

To je ona žena Samarjanka koja je imala tu retku sreću da razgovara sa samim Gopodom Hristom na Jakovljevom bunaru kad Sihema (Jn 4, 1-42). Poverovavši u Gospoda, ona je posle pošla da propoveda Njegovo Jevanđelje, sa svoja dva sina, Viktorom i Josijom, i sa pet sestara koje se zvahu: Anatolija, Fota, Fotida, Paraskeva i Kiriakija. Došli su bili u Kartagenu u Africi. No budu osuđeni i u Rim dovedeni, u vreme cara Nerona, i u tamnicu bačeni. Božjim Promislom, kći Neronova Domnina dođe u dodir sa svetom Fotinom, i od ove bude obraćena u veru Hristovu. Posle tamnovanja svi postradaše radi Hrista. Fotina, koja je na bunaru prvi put bila obasjana svetlošću istine, bude bačena u bunar, gde skonča, i ode u besmrtno carstvo Hristovo.

BESEDA:

o borbi Jagnjeta sa zverovima

Ovi će se pobiti s Jagnjetom i Jagnje će ih pobijediti,

jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima (Otkr. 17. 14)

Ko govori ove čudne reči? Jovan Bogovidac. Ko je to Jagnje? Hristos Gospod. Ko je to gospodar nad gospodarima i car nad carevima? Hristos Gospod. S kim će se to On pobiti, i koga će pobediti? To je zver sedmoglava, i svi oni koji od te nečiste zveri primaju vlast, i čast, i bogatstvo.

Jagnje posred zverinja! No, ipak, vide sv. Jovan Jagnje kao pobedioca nad svima zverovima. Hristos posredi demona! Rekao bi progutaće Ga! Pa ipak, demoni ustrašeni viču k Njemu za milost i beže od Njega bezobzirno. Hristos među Svojim mučiteljima! Rekao bi: umrtviće Ga zauvek. Pa ipak, On vaskrsava i pobeđuje, a oni beže u strahu i ginu. Crkva Hristova međi neznabošcima! Rekao bi preplaviće je kao talasi maleno ostrvo! Pa ipak: naznabožačka carstva tonu i propadaju, a Crkva postoji, raste i napreduje. Vera Hristova posred oporih filosofa i teoretičara! Rekao bi: nadmudriće je i izbaciti iz sveta! Pa ipak, oni jedan drugog u laž ugone, i progone, a vera Hristova spasava ljude. Blagočešće među bogohulnicima i bogoodricateljima! Rekao bi: uprljaće je! Pa ipak oni se dave u svojoj prljavštini, a blagočešće nosi se u neuprljanoj čistoti. Krotost i plačevnost hrišćanska posred nasilnika i otmičara! Rekao bi: umreće od gladi! Pa ipak, ona živi i hodi sita, a nasilnici i otmičari propadaju od gladi. Jagnje posred zverinjaka! Pa ipak - Jagnje je pobedilac.

O Gospode krotki i dobri, Jagnje Božje preumilno, zapoj i nas Tvojom krotošću i dobrotom, te da i mi budemo učasnici Tvoje pobede! Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar