Vest: Konkurs „Slike grada 365/2022“

Konkurs „Slike grada 365/2022“

Konkurs „Slike grada 365/2022“

Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović” Valjevo, raspisala je foto konkurs „Slike grada 365/2022“, za izbor i otkup imovinskih prava za 365 fotografija dokumentarnog karaktera, koje se odnose na događaje, situacije i prilike koje su obeležile 2022. godinu. Konkurs je otvoren do 3. aprila 2023. godine.

Konkurs „Slike grada – 365/2022“ je foto konkurs koji će biti objavljivan svake godine sa ciljem formiranja novih zbirki foto-dokumenata kao građe koja će biti svedočanstvo o gradu Valjevu, događajima, ljudima, razvoju, transformaciji i slično.

Zbirka fotografija će biti trajno čuvana kao zavičajna zbirka neknjižne građe u vlasništvu Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović” Valjevo, što znači da će biti predmet obrade, prezentacije i korišćenja u skladu sa standardima bibliotečko- informacione delatnosti i drugih propisa koji se tiču autorskih prava.

Autorska i druga prava koja se odnose na otkupljene fotografije i konkurs biće regulisana posebnim ugovorom između autora i Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović” Valjevo, u skladu sa važećim propisima.

Biblioteka kao organizator imenuje žiri i koordinira njegov rad, u cilju obezbeđivanja uslova za otkup 365 fotografija, koje odgovaraju temi i uslovima konkursa, i koje će biti trajno čuvane kao zavičajna kolekcija fotografija u digitalnom i fizičkom obliku.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani sa boravištem u Valjevu. Autori fotografija moraju biti nosioci svih prava na fotografijama prijavljenim na konkurs.

Fotografije u elektronskom obliku treba poslati na adresu slikegrada.va@gmail.com , zajedno sa spiskom fotografija.

Za slanje fotografija učesnici treba da koriste elektronsku adresu iz koje se ne može prepoznati ime i prezime autora. Neće biti prihvaćene prijave sa mejlova koji sadrže lično ime ili prezime autora fotografija. Konkurs je otvoren do 3. aprila 2023. godine. Fotografije dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje. Otkupna vrednost svake fotografije je 1.000,00 dinara (bruto iznos). Učesnici konkurusa nemaju pravo na korekciju otkupne cene za fotografiju, a prijava na konkurs se smatra prihvatanjem pravila i uslova koje je predvideo organizator.

Svaki učesnik konkursa je u obavezi da, pre slanja fotografija, dostavi Biblioteci potpisanu potvrdu o odricanju od odgovornosti.

Maksimalan broj fotografija po autoru je 100 fotografija, dostavljenih u skladu sa ovim konkursom.

U obzir dolaze crno-bele i fotografije u boji.

Više informacija možete pronaći na sajtu bilbioteke https://bibliotekavaljevo.rs/ .Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar