Vest: Danas slavimo zaštitnika vinogradara, useva i gostioničara.

Danas slavimo zaštitnika vinogradara, useva i gostioničara.

Danas slavimo zaštitnika vinogradara, useva i gostioničara.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog mučenika Trifuna – Pretpraznično Sretenje.

Danas slavimo zaštitnika vinogradara, useva i gostioničara.-0Sveti mučenik Trifun

Ovaj dan je poznat kao "Dan Ljubavi i Vina“. U narodu postoje mnoga verovanja vezana za Sv. Trifuna. Na ovaj dan vinogradari izlaze u vinograd da porežu barem jedan čokot vinove loze i poliju ga vinom, kako bi grožđe dobro rodilo. Ako na Sv. Trifuna pada kiša, rodiće uspešno šljiva i biće rodna godina, a ako bude vedro, godina će biti sušna i nerodna. Jedno od verovanja u narodu je, da sa ovim danom stiže proleće, da se budi priroda i najuzvišenije osećanje kod ljudi, Ljubav. Rođen u selu Kampsadi u Frigiji od siromašnih roditelja. U detinjstvu čuvao guske. I još od detinjstva na njemu je bila velika blagodat Božja, te je mogao isceljivati bolesti na ljudima i na stoci, i izgoniti zle duhove. U to vreme zavlada Rimskim carstvom car Gordijan, čija ćerka Gordijana siđe s uma, i time baci svoga oca u veliku žalost. Svi lekari ne mogahu ludoj Gordijani ništa pomoći. Tada zli duh iz lude devojke progovori i reče da njega niko ne može isterati osim Trifuna. Posle mnogih Trifuna iz carstva bude i ovaj mladi Trifun pozvat po Božjem Promislu. On bi doveden u Rim gde isceli carevu ćerku. Car mu podari mnoge darove, koje Trifun pri povratku sve razdeli siromasima. U svom selu produži ovaj sveti mladić čuvati guske i moliti se Bogu. Kada se zacari hristoborni Dekije, sveti Trifun bi istjazavan i ljuto mučen za Hrista. No on podnese sva mučenja s radošću velikom, govoreći: "O kad bih se mogao udostojiti, da ognjem i mukama skončam za ime Isusa Hrista Gospoda i Boga moga!" Sve muke ništa mu ne naškodiše, i mučitelji ga osudiše najzad na posečenje mačem. Pred smrt Trifun se pomoli Bogu i predade dušu svoju Tvorcu svome 250. godine.

Danas slavimo zaštitnika vinogradara, useva i gostioničara.-1Sveti mučenici Perpetua, Felicita, Satir, i drugi s njima

U vreme cara Septimija Severa behu svi bačeni u tamnicu kao hrišćani. Sveta Perpetua bila je roda plemićkog, i ona je hrabrila sve ostale sužnje u tamnici, da se ne ustraše postradati za Hrista. U snu vide Perpetua lestvicu od zemlje do neba, svu načičkanu oštrim noževima, mačevima, kopljima, udicama, ekserima, i drugim smrtonosnim oruđima. A na dnu lestvice ležaše strašna zmija. I vide, kako Satir prvi ustrča uz lestvicu do vrha nepovređen, pa sa vrha doviknu Perpetui: Perpetua, čekam te, hajde, no čuvaj se zmije! Ohrabrena time Perpetua stade na glavu zmijinu, kao na prvi stepen, pa redom brzo ustrča do vrha. Pa kad se uspe do vrha, uđe u nebesa i vide prekrasne dvore nebeske, i bi veoma radosna. Kad ispriča svoj san, svi sužnji protumačiše da im predstoji skora smrt, i to prvo Satiru, što se brzo obistini. Prvi bi ubijen Satir, pa Perpetua, pa ostali redom. Kao jaganjci poklani za Hrista, Jagnje Božje. Oni od Hrista i primiše večnu nagradu u carstvu svetlosti. Postradaše svi za Hrista 202-203. godine.


Prepodobni Petar Galatijski

U sedmoj svojoj godini napustio dom roditeljski Hrista radi, i povukao se u pustinju. Tu se postom i molitvom toliko usavršio da je mnoga čudesa činio silom Duha Božjega. Oko 429. godine preselio se u večno carstvo Hristovo, u svojoj devedeset devetoj godini.


Običaji

Po običajima na Trifundan pada sneg ili kiša, biće kišna i rodna godina, ako je vedro, godina će biti sušna i nerodna. Vinogradari kažu da “valja” da se na današnji praznik poreže barem jedan čokot vinove loze i zalije vinom – da godina bude rodna, a od jeseni vino slatko. Veruje se da posle ovog dana zima polako počinje da popušta – to Sveti Trifun na svoj praznik pobode u zemlju ugarak i sneg počne da se topi.


Beseda


o reči Božjoj koja kao oganj čisti

Vi ste već očišćeni riječju, koju vam govorih (Jov. 15, 3)
Rečju je Gospod svet stvorio, rečju svet obnovio, rečju grehe praštao, bolesti lečio, zle duhove izgonio, bure i vetrove utišavao. Rečju Svojom svetom On i sada ljude čisti, da bi očišćeni veći plod doneli. Kao loze kad se saseku i očiste, Reč je Gospodnja silna, jer od Svesilnog izlazi. Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše (Ps. 32,6). Reč je Gospodnja svetla kao sunce, no kad treba i vatrena kao sunce, te sažiže sve ono što ide protiv Gospoda. Reč je Gospodnja slatka kao med, no kad treba i gorka kao lek. Reč je Gospodnja dobrodošla kao prijatelj koji kuca na vrata baš kad je najpotrebniji, no kad treba reč je Gospodnja kao sudija koji zatiče u grehu i sudi ne dopuštajući izgovora. Reč je Gospodnja istinita, pravedna, mudra, milostiva: za to je tako svesilna. Niko i ništa joj ne može protivstati ni na nebu ni na zemlji. I reč čovečja je moćna kad je istinita, pravedna, mudra i milostiva. No kao što jednoga diva bolest može da iznuri i oslabi tako da postane nemoćniji od deteta, tako laž, nepravda, ludost i nemilost onemoćava reč čovečju te postaje ništa kao škljocanje lisice protiv meseca. Ko štedi reči, taj ih kuje od čistoga srebra. A ko ih nemilice rasipa, taj mora da meša zemlju sa srebrom. Reč je Tvoja, o Gospode, život i istina. Očisti nas rečju Tvojom svesilnom, kao što si očistio apostole. Da mnogi rod rodimo, i carstva se Tvoga udostojimo. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar