Vest: Danas slavimo zaštitnika lova i lovaca. Dobro je prošetati kroz livade i šume

Danas slavimo zaštitnika lova i lovaca. Dobro je prošetati kroz livade i šume

Danas slavimo zaštitnika lova i lovaca. Dobro je prošetati kroz livade i šume

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobnog Timoteja, Svetog Evstatija - Velike (zimske) zadušnice

Sveti Zaharije, patrijarh jerusalimski

U vreme grčkog cara Iraklija udari persijski car Hozroe na Jerusalim 614. godine, opljačka grad, odnese Časni Krst u Persiju i povuče u ropstvo ogroman broj hrišćana, među ovima i patrijarha Zahariju. Jevreji mu pomagahu u činjenju zla hrišćanima. Između ostalih jevrejskih pakosti pominje se i ova: otkupe Jevreji od Hozroja devedeset hiljada hrišćana i kao svoje roblje sve pobiju. Ostao je četrnaest godina stari patrijarh u ropstvu. A od Časnoga Krsta projave se mnoga čudesa u Persiji, tako da su Persijanci govorili: "Hrišćanski Bog došao je u Persiju". Docnije primora Iraklije cara persijskog da vrati Časni Krst s patrijarhom i preostalim robljem u Jerusalim. Sam car Iraklije unese Krst na svojim leđima u sveti grad. Ostale dane svoje provede sveti Zaharija u miru i preseli se ka Gospodu 631. godine. Na prestolu ga zameni patrijarh Modest, posle koga dođe sveti Sofronije (v. 11. mart).

Danas slavimo zaštitnika lova i lovaca. Dobro je prošetati kroz livade i šume-0 Prepodobni Timotej:

Pustinjak na mestu zvanom Simvoli na Olimpu azijskom. Izmalena stupi Timotej u manastir, zamonaši se, i sve do duboke starosti provede zemno vreme u postu, molitvi, bdenju i neprestanom trudu. Čist i celomudren ostao kroz ceo život. A čistim i celomudrenim Bog daje vlast nad duhovima zlobe, pa je dade i Timoteju. Svojim trudom oko duše svoje sveti Timotej uspe, da u sebi sazida divan dom Duha Svetoga. Ovaj sveti čovek upokojio se 795. godine.

Danas slavimo zaštitnika lova i lovaca. Dobro je prošetati kroz livade i šume-1 Sveti Evstatije, arhiepiskop antiohijski:

Veliki revnitelj i zaštitnik Pravoslavlja. Kao takav naročito se istakao na I Vas. saboru gde je učeno i razložito pobijao učenje Arijevo. Sa ostalim Svetim Ocima Evstatije ispovedaše pravilno da je Isus Hristos kao Sin Božji ravan Ocu i Duhu Svetom po božanskom suštatstvu. Po smrti cara Konstantina arijevci opet nekako dobiju prevagu, te počnu ljuto goniti Pravoslavlje. Sv. Evstatije bude svrgnut sa svoga prestola i proteran najpre u Trakiju a potom u Makedoniju. Stradaše mnogo i dugo, dok najzad ne predade svetu dušu svoju Bogu, 345. godine.

Sveti Jovan III Sholastik, patrijarh carigradski:

Kao advokat rukopoložen u čin sveštenika, potom postao patrijarh 565. godine. Pisao kanone koji su ušli u Nomokanon. U vreme njegovo uneta je u liturgiju božanstvena pesma: Iže heruvimi, a isto tako i Večeri Tvojeja Tajnija. Mirno skončao i predao dušu svoju Bogu 577. godine.

Beseda:

o postu i molitvi
Ovaj se rod ničim ne može isterati
do molitvom i postom
 (Mk. 9, 29)
Ovo je spasonosan propis najvećeg Lekara duša ljudskih. Ovo je lek oproban i dokazan. I drugog leka sumašestviju nema. A kakva je to bolest? To je prisustvo i gospodarstvo zlog duha u čoveku, opakog zlog duha, koji se trudi da konačno upropasti i telo i dušu čovekovu. Dečka, koga je Gospod oslobodio od zlog duha, bacao je ovaj opaki duh čas u vatru, čas u vodu, samo da ga pogubi.
Dokle god jedan čovek samo mudruje o Bogu, dotle je on nemoćan, potpuno nemoćan prema zlom duhu. Zli duh se podsmeva nemoćnom mudrovanju svetskom. No čim jedan čovek počne da posti i Bogu se moli, zli duh biva ispunjen strahom neopisanim. Miris molitve i posta on ne podnosi nikako. Blagouhani božanski miris guši ga i raslabljava do krajnje iznemoglosti. U čoveku koji samo mudruje o veri, demonu je prostrano mesto. No u čoveku koji počne iskreno se moliti Bogu i postiti, sa strpljenjem i nadom, demonu postaje tesno, pretesno, i on mora da beži iz takvog čoveka. Protiv nekih telesnih bolesti postoji samo jedan lek. A protiv najveće bolesti duševne, demonijaštva, postoje dva leka koji se moraju jednovremeno upotrebljavati. Post i molitva. Apostoli i svetitelji postili su i Bogu se molili. Zato su bili onako moćni protiv zlih duhova.
O Isuse blagi, Lekaru naš i Pomoćniče u svima bedama, ukrepi nas silom Duha Tvoga Svetoga, da se možemo držati spasonosnog propisa Tvoga o postu i molitvi, radi spasenja našega i naših bližnjih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar