Vest: Danas slavimo zaštitnika dece, čije se sve želje ostvaruju.

Danas slavimo zaštitnika dece, čije se sve želje ostvaruju.

Danas slavimo zaštitnika dece, čije se sve želje ostvaruju.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Simeona i Anu, Svetog Jakova arhiepiskopa srpskog.

Danas slavimo zaštitnika dece, čije se sve želje ostvaruju.-0Sveti Simeon Bogoprimac

U vreme cara misirskog Ptolomeja Fila-delfa izabran bi i ovaj Simeon kao jedan od znamenite Sedamdesetorice, kojima bi poveren posao prevođenja Biblije sa jevrejskog na grčki jezik. Simeon rađaše svoj posao savesno, no kada prevođaše proroka Isaiju, pa dođe do onog proročanstva: evo djeva će zatrudnjeti i rodiće sina, on se zbuni, pa uze nož da izbriše reč djeva i zameni je sa rečju "mlada žena", i da tako i prevede na grčki. Ali u tom trenutku javi se Simeonu angel Božji i zadrža ga od njegove namere, objasnivši mu da je proročanstvo istinito, i da je tačno zapisano. A da je istinito i tačno, reče mu još vesnik Božji, uveriće se i on sam lično, jer po Božjoj volji neće umreti dok ne vidi Mesiju rođenoga od devojke. Obradova se pravedni Simeon takvome glasu s neba, ostavi proročanstvo neizmenjeno, i zahvali Bogu što ga udostojava da doživi i vidi Obećanoga. Kada Mladenac Isus bi donesen Djevom Marijom u hram jerusalimski, Duh Božji to javi Simeonu, koji beše veoma star i beo kao labud. Simeon brzo ode u hram i u hramu poznade i Djevu i Mladenca po svetlosti što zračaše oko glava njihovih kao oreol. Radostan starac uze Hrista na ruke svoje i zamoli Boga: "Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj; jer vidješe oči moje spasenje Tvoje" (Lk 2, 29-30). Tu se desila i Ana proročica, kći Fanuilova, koja i sama poznade Mesiju i objavi Ga narodu. Ani je tada bilo osamdeset četiri godine. Uskoro po tom prestavi se sveti Simeon. Ovaj pravedni starac Simeon smatra se zaštitnikom male dece.


Sveti mučenici Adrijan i Evula

Ove dve svete duše behu došle na svoga mesta Vaneje u Kesariju Kapadokijsku, da posete u tamnici zatvorene hrišćane, te da ih uteše i ohrabre. Ali, i oni budu uhvaćeni i na smrt osuđeni. Adrijana poseku mačem, a Evulu bace pred zverove 309. godine. I tako, ne žaleći za ovim životom, oni česno i radosno pređu u život večni.


Sveti Jakov arhiepiskop srpski

Arhiepiskop 1286-1292. godine. O njemu se ne zna mnogo. Zna se da je obnavljao i podizao crkve i da je, verovatno oko 1290. godine, premestio sedište srpske arhiepiskopije iz manastira Žiče u Peć. Veliku brigu je posvećivao manastiru Studenici, snabdeo je bogoslužbenim knjigama i crkvenim sasudima. Izuzetnu brigu je posvećivao srpskim podvižnicima. Oreol svetiteljstva zadobio je čistotom svoje vere i hrišćanske ljubavi. Krasile su ga krotost, smirenost i dobročinstva.


Beseda


o Duhu Božjem koji govori kroz duhonosce

Ne brinite šta ćete govoriti...
jer Duh Oca vašega govoriće iz vas (Mat. 10, 19-20)
Ovo su reči Onoga, koji sve zna, i koji je objavio svetu znanja, koja niko pre Njegove posete ljudima nije znao. Ako je neko ispunjen Duhom Božjim, onda ne govori on od duha čovečjeg nego Duh Božji govori iz njega i kroz njega. Onda je on samo sprava ili lira Duha Božjega, kroz koju Bog Duh govori. I kad govori takav čovek, govori nepogrešno, i niko ne može naći laži u govoru njegovom osim onih koji po suvraćenosti uma svoga smatraju istinu za laž. Kako govore ljudi, ispunjeni Duhom Božjim, to se pokazalo jasno na primeru proroka, i još jasnije na primeru apostola. Toliko su izgledale čudne i neverovatne reči apostolske tuđincima, tj. onima, koji nisu imali Duha Božjega u sebi i koji su znali da govore samo od zemlje, da su smatrali apostole pijanim. Uostalom, pijanim i smešnim izgledali su neznalicama i svi oni ljudi, koji su prvi počeli govoriti o skrivenim čudesima ovoga fizičkog sveta, o snazi pare, magnetizma, elektrike, bežične telegrafije, razgovora na daljinu. Kako tek da ne izgledaju pijanim i smešnim duhovni ljudi, koji Duhom Božjim govore o bezbrojnim skrivenim tajnama carstva duhovnoga! Ko god se skruši pred Bogom, Bog ga čini silnim. U skrušeno srce Duh Božji se useljava i odatle govori kroz usta čovečja. To je potvrđeno ne samo na prorocima i apostolima nego i na mnogobrojnim Božjim sinovima i kćerima.
Gospode blagi, ne uskrati nam Duha Tvog Svetog. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar