Vest: Danas slavimo zaštitnik goveda, a posebno konja.

Danas slavimo zaštitnik goveda, a posebno konja.

Danas slavimo zaštitnik goveda, a posebno konja.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog velikomučenika Teodor Tirona.

Danas slavimo zaštitnik goveda, a posebno konja.-0 Sveti velikomučenik Teodor Tiron

Tiron znači regrut. Tek što sveti Teodor beše stupio u vojsku, u puk Marmaritski, u gradu Amasiji, kada otpoče gonjenje hrišćana pod carevima Maksimijanom i Maksiminom. Kako Teodor ne hte kriti da je i on hrišćanin, to bi potegnut na sud i vrgnut u tamnicu, i tamnica zaključana i zapečaćena. Jer, nečastivi sudija hoćaše Teodora umoriti glađu. U tamnici se javi Teodoru sam Gospod Hristos i ohrabri mučenika Svoga govoreći mu: "Ne boj se, Teodore, Ja sam s tobom, ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu, večnom i neprolaznom, sa Mnom na nebesima". U tome se javi mnoštvo angela u tamnici, i sva tamnica se osvetli presjajno, i stražari tamnički videše angele u belo odevene, i vrlo se uplašiše. Potom bi Teodor sveti izveden, istjazavan i na smrt osuđen. Bačen bi u oganj, i predade dušu svoju svetu Bogu višnjem. Postradao 306. godine.

Prepodobni Teodosije Bugarin i Roman, učenik Teodosijev

Kao monah sveti Teodosije nastanio se nedaleko od grada Trnova gde je osnovao obitelj, koja se po njemu prozvala Teodosijeva. Vidno se istakao na saboru u Bugarskoj protiv bogumila 1360. godine. Štiteći veru pravoslavnu na tom saboru on je razlozima posramio bogumile. Skončao svoj zemaljski život u Carigradu 1362. godine. Njegov učenik Roman produžio je podvizavati se u Teodosijevoj obitelji do svoje smrti.

Danas slavimo zaštitnik goveda, a posebno konja.-1 Sveta Marijamna (Marija)

Sestra svetog apostola Filipa. Putovala sa svojim bratom i zajedno s njim propovedala jevanđelje u Jerapolju i po drugim mestima. Posle mučeničke smrti Filipove Marijamna produži svoj misionarski rad u Likaoniji, gde i skonča.

Običaji:

Na današnji praznik poznat kao i Todorica se primenjuje dosta različitih običaja ali skoro svi su vezani za stoku i konje. Mnogi praktikuju da na današnji dan ne prežu konje nego ih samo jašu, dok se često organizuju i trke konja. Postoji još verovanje da na današnji dan zmije prvi put izlaze nakon zimskog mirovanja.

Beseda:

o smrti kao spavanju
On reče: ne plačite, nije umrla nego spava.
I podsmajevahu mu se znajući da je umrla
 (Lk. 8, 52-53)
Reč je ovde o umrloj kćeri kneza Jaira. I sam Jair rekao je, da mu je kći umrla, i sluge njegove to su potvrdile. No Gospod Živodavac reče: ne plačite, nije umrla. Ljudi mu se podsmevahu znajući da je umrla. Neznalice se prave da znaju bolje od Znanca. Slepi se prave da vide bolje od Vidovitog. A kada devojka vaskrse i pokaza se živa, neznalice se začudiše čudom velikijem (Mk. 5, 42).
I dan-danas neznalice se podsmevaju kada čuju božansku istinu. Božanska istina govori: ima Boga živoga! a neznalice se podsmevaju kao znajući da Boga nema. Božanska istina govori: ima carstva nebeskoga! a neznalice se i tu podsmevaju kao znajući da carstva nebeskoga nema. Božanska istina tvrdi: vaskrsnuće mrtvi! a neznalice i to odriču kao znajući da to biti neće. A kada se pokaže Bog, i jave angeli Božji, i objavi carstvo nebesko, i vaskrsnu mrtvi, onda će se neznalice začuditi čudom velikijem.
Ko može spasti svet od neznalica? Niko osim Hrista Sveznajućeg i Svemoćnog. A čime se mogu spasti neznalice? Ničim osim verom u Hrista i verom Hristu. Ko su najveće neznalice u svetu? Oni koji poriču ma šta što je Hristos tvrdio, i tvrde ma šta što je Hristos poricao. Jednom rečju: oni koji misle da znaju nešto nasuprot Hristovom znanju. To su najveće i najopasnije neznalice, najopasnije i po sebe i po druge.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar