Vest: Danas slavimo Svete mučenike Agatopod i Teodul

Danas slavimo Svete mučenike Agatopod i Teodul

Danas slavimo Svete mučenike Agatopod i Teodul

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svete mučenike Agatopoda i Teodula.

Danas slavimo Sveti mučenici Agatopod i Teodul-0 Sveti mučenici Agatopod i Teodul:

Prvi beše đakon a drugi čtec crkve u Solunu; prvi ukrašen staračkom sedinom a drugi mladićskom celomudrenošću. U vreme Dioklecijanove hajke na hrišćane ova dvojica budu pozvati na sud. S radošću oni se odazvaše, i držeći jedan drugog za ruku iđahu vičući: "mi smo hrišćani!" Svi saveti sudije, da se odreku Hrista i poklone idolima ostaše uzaludni. Posle dužeg tamnovanja i gladovanja biše osuđeni na smrt, i to potopljenjem u more. Tada im vezaše ruke naopako i obesiše im po jedan težak kamen o vrat i povedoše da ih potope. Kada prvo htedoše gurnuti Agatopoda u dubinu, on uzviknu: "evo drugim krštenjem peremo se od svih greha naših i odlazimo čisti Hristu Isusu!" - Njihova potopljena tela more uskoro izbaci na obalu, i hrišćani ih česno sahrane. Sv. Teodul se javi svojim poznanicima, kao angel svetao, u belom odelu, i naredi im, da sve njegovo zaostalo imanje razdele siromasima. Ovi divni Hristovi vojnici česno postradaše u vreme cara Dioklecijana i solunskog kneza Faustina, 303 godine.

Prepodobni Marko Tračeski:

Naziva se još i Atinskim jer mu Atina beše rodno mesto. Kada svrši visoke škole u Atini, umreše mu roditelji. On pomisli u sebi, da je smrt i za njega neizbežna, i da se treba pripremati blagovremeno za česan izlazak iz ovoga sveta. Razdavši sve imanje sirotinji, on sede na jednu dasku u moru s tvrdom verom u Božju pomoć i s molitvom, da ga Bog odvede gde je Njemu volja. I Bog Promislitelj sačuva ga i dovede u Liviju (ili Etiopiju), u planinu zvanu Tračeska. Na toj planini podvizavaše se Marko 95 godina, ne videći ni čoveka ni zvera. Punih 30 godina vođaše strašnu borbu sa zlim dusima i mučaše se i glađu i žeđu i mrazom i žegom. Jeo je zemlju i pio morsku vodu. Posle 30 godina najžešćeg stradanja pobeđeni demoni pobegnu od njega, a angel Božji počne mu svaki dan donositi hranu, u vidu hleba, ribe i voća. Pred samu smrt posetio ga sv. Serapion koji je posle i objavio čudesno žitije ovoga Marka. Upita Marko Serapiona, da li sad u svetu ima hrišćana, koji kad bi rekli gori ovoj: "digni se odavde i baci se u more," - da se tako i zbude? U tom času pokrete se planina, na kojoj behu, poput mora. A Marko mahnu rukom i zaustavi je. Takvu čudotvornu silu imaše ovaj Božji čovek. Pred smrt pomoli se za spasenje ljudi i predade dušu svoju Bogu. Sv. Serapion vide angele gde uzeše dušu Markovu i pruženu ruku s neba, koja je prihvati. Požive sv. Marko 130 godina i upokoji se oko 400 god.

BESEDA:

o ispunjenju proročanstva

Ne ćeš ostaviti duše moje u adu, niti

ćeš dati da svetac tvoj vidi trulenja (Ps. 16, 10).

To su reči nadahnutog tajnovidca, reči svetle, proročke. To David govori za Hrista Gospoda, za dušu Njegovu i za telo Njegovo, to jest za ono što je čovečansko u Njemu. Da se ove Davidove reči odnose na Hrista vaskrsloga to je posvedočio apostol Petar u prvom svom govoru odmah posle silaska Duha Svetoga. (Dela Ap. 2, 27). Jer veli: David umrije, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovoga dana. Ne mogu se, dakle, one reči odnositi na Davida, i ako on to govori kao od sebe i o sebi, nego na nekog potomka Davidovog po telu. Davidovo je telo istrulelo, istrulela su i tela drugih njegovih potomaka. Hristos je pak njegov potomak po telu, koji niti osta u Adu niti Mu telo vide trulenja.

Predvidjevši govori (David) za vaskrsenije Hristovo. Zaista, sjajno proročanstvo! Zaista, čudesna vidovitost! Kako su ove reči morale zvučati i kao nerazumljive i kao nerazumne za sve jevrejske tumače Psalama pre vaskrsenja Gospoda! Kad se pečat skide sa grobne ploče, skide se pečat i sa mnogih sasvim tamnih i nejasnih proročanstava. Hristos vaskrse, i tajne postaše java. Grobna ploča diže se ne samo sa Njegovog svetog tela nego i sa mnogobrojnih reči i vizija proročkih. Hristos vaskrse, i proročke reči vaskrsoše. Silaskom u Ad Gospod izvede duše pravednih otaca i proroka u nebesnu svetlost, a Svojim vaskrsenjem iznese reči i vizije njihove u svetlost razuma i istine.

Hristos vaskrse, i sve što je dobro, pravedno i istinito, pre i posle Vaskršnjega jutra, vaskrse.

O vaskrsli Gospode, uvrsti i nas u vaskrsle građane carstva Tvoga besmrtnoga! Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar