Vest: Danas slavimo najstarijeg srpskog sveca. Danas je Sveti mučenik Jovan Vladimir

Danas slavimo najstarijeg srpskog sveca. Danas je Sveti mučenik Jovan Vladimir

Danas slavimo najstarijeg srpskog sveca. Danas je Sveti mučenik Jovan Vladimir

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog mučenika Jovana Vladimira; knez srpski.

Danas slavimo najstarijeg srpskog sveca. Danas je Sveti mučenik Jovan Vladimir-0Sveti mučenik Vasilisk

Srodnik svetog Teodora Tirona. Bi mučen zajedno sa Evtropijem i Kleonikom. Kada ova poslednja dvojica biše raspeti, i izdahnuše 3. marta, Vasilisk bi vraćen ponovo u tamnicu. U tom se desi smena carskih namesnika, te Vasilisk osta dugo tamnujući. Sa suzama moljaše se Vasilisk Bogu, da Njemu ne uskrati mučeničku smrt. I po dugoj molitvi javi mu se sam Gospod Isus, obeća mu ispuniti želju i posla ga u njegovo selo, da se pozdravi sa majkom i braćom. U tom dođe novi namesnik Agripa i u gradu Amasiju učini Gospod preko Svoga mučenika velika čudesa, zbog kojih mnogi narod poverova u Hrista. Agripa naredi mučeniku da prinese žrtvu Apolonu. "Apolon znači gubitelj!" reče Vasilisk, i usrdnom molitvom skruši idola u prah i nebesnim ognjem spali hram. Uplašeni Agripa pripisivaše sve to mađijama, i naredi te Vasiliska mačem posekoše. U tom Agripa poludi, i u ludilu ode na gubilište, nađe malo krvi mučenikove u prašini i priveza je sebi pod pojas, od čega posta zdrav. Došavši sebi, on se krsti. Docnije neki Marin, građanin Komanski (Komani upravo zvaše se mesto pogubljenja Vasiliskova), podiže crkvu na moštima mučenikovim, u kojima mnogi bolesnici nahođahu isceljenje.

Danas slavimo najstarijeg srpskog sveca. Danas je Sveti mučenik Jovan Vladimir-1Sveti mučenik Jovan Vladimir, knez Srpski

Sveti mučenik Jovan Vladimir, beše od roda kneževskog iz Zahumlja. Deda mu se zvaše Hvalimir, a otac Petrislav. Jovan Vladimir (990 - 1016) je od oko 1000. do 1016. godine bio vladar Duklje, najistaknutije srpske kneževine tog doba. Njegova vladavina se odvijala tokom dugotrajnog rata između Vizantije i Samuilovog carstva. Bio je u savezništvu sa Vizantijom, što mu nije pomoglo da zaštiti svoju zemlju od cara Samuila, koji je osvojio Duklju 1009/1010, a njega utamničio u Prespi, na jugozapadu današnje Makedonije. Prema Ljetopisu Popa Dukljanina, Samuilova kćerka Teodora Kosara je zavoljevši zarobljenog kneza molila oca da je uda za njega. Samuilo je dao Kosaru za ženu Jovanu Vladimiru, a zatim svog novog zeta vratio na dukljanski presto, davši mu pri tom da kao njegov vazal vlada i severnim delom oblasti Drača. Vladimir je bio poznat kao pobožan, pravedan i saosećajan vladar. Vladao je u miru, izbegavši da se uključi u veliki rat, koji je kulminirao 1014. vizantijskom pobedom nad Samuilom. Samuilo je nedugo nakon toga preminuo, a na vlast dođe njegov sin Radomir. No brat od strica Radomirov, Vladislav ubi Radomira i posta vladar 1015. godine. I Jovan Vladimir bi podmuklo ubijen 22. maja 1016. po naređenju Jovana Vladislava. Obezglavljen je na prevaru ispred jedne crkve u Prespi. Jovan Vladimir je sahranjen u Prespi. Dve ili tri godine nakon sahrane njegove mošti su prenesene u Duklju, a oko 1215. u Drač, gde su ostale do 1381. Nakon toga su čuvane u Manastiru Svetog Jovana Vladimira kod Elbasana sve do 1995, kada su prebačene u sabornu crkvu u Tirani, sedište Albanske pravoslavne crkve. Sve do današnjeg doba mnogi vernici hodočaste do njegovih moštiju, naročito za njegov praznik. Relikvija vezana za Svetog Jovana Vladimira je i krst koji je on držao u rukama kada su ga pogubili. Taj krst se vjekovima čuva u porodici Andrović iz Veljih Mikulića kod Bara. Svake godine na Trojičin dan iznosi se pred litijom na vrh planine Rumije. Sveti Jovan Vladimir se smatra nebeskim zaštitnikom grada Bara. Na ikonama se obično predstavlja kao kralj u vladarskom ruhu sa krunom na glavi, sa svojom odsečenom glavom u levoj, i krstom u desnoj ruci. Nedugo po smrti priznat je za sveca i mučenika, sa praznikom 22. maja. On je prvi srpski svetac.

Danas slavimo najstarijeg srpskog sveca. Danas je Sveti mučenik Jovan Vladimir-2Drugi vaseljenski sabor

U vreme cara Teodosija Velikog ovaj sabor bi sazvan 381.godine u Carigradu, da utvrdi učenje pravoslavno o Duhu Svetome, o kome krivo učaše tadašnji arhiepiskop carigradski Makedonije. Ovaj duhoborni arhiepiskop, naime, učaše kao da je Duh Sveti tvar Božja a ne ipostas božanska, ravna ipostasi Oca i Sina i s ovima jednobitna. Makedonije bi od sabora osuđen, a Nikejski Simvol Vere dopunjen još učenjem o Svetom Duhu.

Danas slavimo najstarijeg srpskog sveca. Danas je Sveti mučenik Jovan Vladimir-3

Sveti pravedni Melhisedek, car Salimski

Savremenik praoca Avrama. Po rečima apostola Pavla on je bio kao car i sveštenik praobraz Gospoda Isusa Hrista (Jevr 7).


Beseda

o telima ljudskim kao hramovima

Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama; kojega imate od Boga, i nijeste svoji? Jer ste kupljeni skupo (1 Kor. 6, 19-20)

Zbog čega su, braćo, telesa naša postala crkvom Svetoga Duha? Zbog toga što smo plaćeni skupo. Gospod Hristos platio nas je Svojim brigama, trudovima, mukama i smrću. Zbog te cene mi smo se udostojili da budemo crkvom Svetog Duha.

No neko će reći: ta cena je davno plaćena, a mi živimo 20 stoleća posle toga? Svejedno: cena nije plaćena za jedno vreme i za jedno pokolenje nego za sva vremena i za sva pokolenja od Adama do Strašnoga Suda. I ako se još budu na zemlji rodile milijarde i milijarde ljudskih bića, za sve njih je cena već plaćena. Cena je tako velika i bogata, da kad bi se sav pesak morski pretvorio u ljude, ona bi bila dovoljna.

Od koga trenutka, braćo, telesa naša postaju crkvom Svetoga Duha? Od trenutka našega krštenja. Cena je plaćena za sve ljude, ali crkvom Svetog Duha postaju samo oni koji se krste.

Kakva je posledica, braćo, toga što Sveti Duh živi u nama? Posledica je ta, što mi više nismo svoji. Kada se Duh Sveti useli u naša telesa, tada je On gospodar nad nama a ne mi nad njim ni nad sobom. Tada smo mi, braćo, svojina Boga Duha Svetoga.

A šta znači to, braćo, da na Tajnoj Večeri, kada Gospod opra noge i Judi i kada Juda primi od Gospoda zalogaj hleba tada, veli se, uđe u njega satana (Jov. 13, 27)? O da stršanih reči! O da strašne kazne za bogoizdajstvo! Ne znači li to, braćo, da kad se i mi odreknemo Boga koji nas pere i hrani, Duh Božji izlazi iz nas a useljava se na Njegovo mesto satana? O da teška značenja! O da grozne opomene svima nama krštenima! Duh Sveti se uselio u nas pri krštenju i napravno od nas hram Sebi. No Duh Sveti ne stanuje u nama nasilno nego po našoj dobroj volji. Ako pogrešimo protiv Njega, on se iseljava iz nas; mesto Njega ulazi satana, i naš telesni hram pretvara se u svinjac.

O duše Sveti Sveblagi, ne ostavi nas. Smiluj se i oprosti nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar