Vest: Danas se pomolite za očuvanje mira i sloge u porodici. Slavimo TRI velika svetitelja

Danas se pomolite za očuvanje mira i sloge u porodici. Slavimo TRI velika svetitelja

Danas se pomolite za očuvanje mira i sloge u porodici. Slavimo TRI velika svetitelja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobni Isakije, Dalmat i Faust.

Danas se pomolite za očuvanje mira i sloge u porodici. Slavimo TRI velika svetitelja -0Prepodobni Isakije, Dalmat i Favst

Isakije se praznuje još jedanput posebno (30. maj). Sveti Dalmat beše najpre oficir pri caru Teodosiju Velikom, i car ga držaše u velikoj časti. No kada se u njemu probudi duh, on prezre sve svetsko, napusti svoj čin, uze svoga jedinca sina Fausta, i s njim ode u predgrađe Carigrada, u obitelj sv. Isakija, gde se obojica postrigoše u inoke. Beše Dalmat sav predan bogougodnom životu, čemu se radovaše starac Isakije. I kada se Isakije približi času smrtnom, on postavi Dalmata za igumana mesto sebe. Docnije se ta obitelj po Dalmatu nazvala Dalmatska. Dalmat se predavaše postu ponekad i do 40 dana. I postom pobedi nevidljivu silu demonsku. Učastvovao na III Vaselj. Saboru, i borio se protiv jeresi Nestorijeve. Ugodivši Bogu predstavio se mirno, u V stoleću. Sin njegov Faust podražavaše oca u svemu, i posle bogougodnog života skonča mirno u toj obitelji Dalmatskoj.

Prepodobni Kozma škopac

Monah iz lavre Faranske. Vrlo učen u Svetom Pismu. Toliko je cenio dela sv. Atanasija Velikog, da je govorio učeniku svome: "kada čuješ kakvu reč iz knjiga sv. Atanasija, ako nemaš hartije, na rubini je zapiši." Pod starost dođe u Antiohiju patrijarhu Grigoriju (†584), i tu skonča svoj život. Patrijarh naredi, da se telo Kozmino sahrani u manastiru Patrijaršije. Jedan čovek često dolazaše na grob Kozmin, i čestvujući svetitelja moljaše se tu Bogu. Upitan zašto to čini, on objavi da je 12 godina ležao uzet, i da ga je sv. Kozma iscelio.

Prepodobni Antonije Rimljanin

Rođen u Rimu 1086 god. od roditelja blagočestivih i imućnih. U to vreme odvoji se crkva Rimska od crkve Istočne, i svi koji ostaše verni crkvi Istočnoj biše gonjeni od klira Rimskog. Među gonjenima beše i Antonije. On razdade sve nasleđeno imanje, i zamonaši se. Na jednoj steni u moru stojeći podvizavaše se 14 meseci. Stena se međutim odvoji od svog osnova i nekim čudnim promislom doplovi vodom do Novgoroda. U Novgorodu primi ga arhijerej Nikita ljubazno i pomože mu podići crkvu Sv. Bogorodice, gde posle bi manastir. Požive Antonije dugo kao iguman toga manastira, i projaviv veliku blagodatnu silu kroz čudesamnoga, skonča mirno 1146 god. i preseli se u dvore Gospodnje.

Sveta Salomija mironosica

Mati sv. apostola Jakovai Jovana, žena Zavedejeva, a kći Josifa obručnika Presvete Bogorodice. Služila Gospodu za vreme Njegovog zemaljskog života i udostojila se biti među prvovesnicima vaskrsenja Njegovog.

Beseda

o neblagodarnosti ljudskoj neviđenoj i među skotovima

Vo poznaje gospodara svojega i magarac

jasle gospodara svojega, a Izrailj

ne poznaje, narod moj ne razumije (Is. 1, 3).

Blagodarnošću životinja najstrašnije se izobličava neblagodarnost ljudi. Kad vo beslovesni zna ko mu je gospodar, i kad magarac zna čije su jasle, iz kojih se hrani, kako slovesni čovek da ne zna za Boga, svoga Tvorca i Hranioca? Izrailj znači Bogovidac. I svaki slovesan čovek treba, po slovesnosti svojoj, da bude Bogovidac, da zna Boga, da oseća prisustvo Boga, da služi Bogu, kao nekad krotki i divni Jakov. No kad slovesni čovek, čije je sve dostojanstvo u poznanju Boga, ne poznaje Boga, to jest kad Bogovidac postane slep za Boga, onda se vo i magarac uzdižu dostojanstvom nad takvim čovekom. Jer vo bez izuzetka poznaje gospodara svoga, i magarac bez izuzetka poznaje hranitelja svoga, dok kod ljudi postoje izuzetci, tj. postoje ljudi, i to često vođe ljudi, koji ne poznaju Gospodara svoga ni Hranitelja svoga. Bezboštvo je bolest jedino ljudi, u vasceloj stvorenoj vasioni. Jer je pobožnost uslov normalnosti i zdravlja samo za čoveka, no ne i za životinje. Otuda bezbožnost nije bolest životinja nego ljudi, avaj samo ljudi, samo onihkoji su određeni da budu Bogovidci, i koji kad izgube pobožnost, postaju siromašniji i od vola i magarca! To je viđenje Isaije, sina Amosova, proroka Božjega.

O Bože krotkoga Jakova, Izrailja, prosvećenog Bogovidca, pomozi nam da održimo dostojanstvo svoje čovečansko. dostojanstvo bogovidca, i da u svakom danu i času poznajemo i priznajemo s blagodarnošću Tebe kao Gospodara svoga i Hranitelja svoga. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar