Vest: Danas obeležavamo Sveti apostoli Jason i Sosipatr

Danas obeležavamo Sveti apostoli Jason i Sosipatr

Danas obeležavamo Sveti apostoli Jason i Sosipatr

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti apostoli Jason i Sosipatr.

Danas obeležavamo Sveti apostoli Jason i Sosipatr-0Sv. apostoli Jason i Sosipater, i Kerkira devica:

Prva dvojica behu od Sedamdeset apostola, a poslednja beše kći nekoga cara sa ostrva Krfa. Jasona i Sosipatra spominje apostol Pavle (Rim. 16, 21) i naziva ih rođacima svojim. Jason je bio rodom iz Tarsa kao i sam apostol Pavle, a Sosipater iz Ahaje. Prvi beše postavljen od apostola za episkopa Tarsijskog a drugi za episkopa Ikonijskog. Putujući i propovedajući Jevanđelje ova dva apostola stigoše na ostrvo Krf, gde uspeše da sagrade crkvu u ime sv. Stefana prvomučenika i da pridobiju neke neznabošce za crkvu. Car toga ostrva baci ih u tamnicu, gde behu zatvoreni 7 razbojnika: Satornije, Jakishol, Faustijan, Januarije, Marsalije, Efrasije i Mamije. Ovu sedmoricu apostoli prevedoše u veru Hristovu i od vukova napraviše jaganjce. Čuvši car za to naredi da se ta sedmorica umore smrću u vreloj smoli. I tako oni primiše venac mučenički. Kada po tom car istjazavaše apostole, kći njegova devica Kerkira, gledaše s prozora muke Božjih ljudi, pa saznavši zbog čega ih muče, i sama se oglasi hrišćankom i razdade sve svoje nakite siromasima. Razgnevi se car na kćer svoju, i zatvori je u naročitu tamnicu, pa pošto ne uspe da je time odvrati od Hrista, naredi te zapališe tamnicu. Tamnica izgori, no devica osta živa. Videći to čudo mnogi se narod krsti. Razjareni car tada naredi te mu kćer privežu za drvo i strelama je ubiju. Oni koji poverovaše u Hrista pobegoše od strašnoga cara na obližnje ostrvo i skriše se. Car pođe lađom da ih pohvata, no lađa potone u moru, i tako nečestivi pogibe kao negda faraon. Novi car primi veru Hristovu, krsti se i dobi ime Sevastijan. Jason i Sosipater slobodno propovedahu Jevanđelje i utvrđivahu Crkvu Božju na Krfu do duboke starosti, i tu skončaše zemni život svoj, i preseliše se u dvore Gospodnje.

Sveti mučenici Maksim, Dada i Kvintilijan:

Postradali u vreme Dioklecijana. Behu suđeni i mučeni od vojvode Tarkvinija. Posle tamnovanja i mučenja posečeni mačem. 3. Sv. muč. Tibal. Slovenin iz Panonije. U vreme Dioklecijana beše strašno mučen za veru Hristovu, i postrada u mestu Cibalu.

BESEDA:

o traženju lica Gospodnjega

Tražim lice tvoje Gospode! - Pokaži

svijetlo lice tvoje slugi svojemu! (Ps. 27, 23; 31, 16).

Car David tražaše ono što prosti ribari dobiše netraženo. Car se previjaše u mraku čeznući da vidi svetlo lice Gospodnje, koje se pokaza prostim ribarima u svom sjaju svome. Car David pripadaše vremenu čekanja, a učenici vremenu ispunjenja. Tamo je samo nagoveštaj dolaska Gospodnjeg, ovde dolazak. Tamo slutnja i maštanja o licu Gospodnjem, ovde sjaj i krasota samoga toga lica. Sjajno beše lice Gospodnje i pre vaskrsenja, a koliko tek sjajnije po vaskrsenju! Neugasivi plamen Božanstva skrivaše se iza ikone tela Njegovog, i sijaše kroz tu telesnu ikonu. I učenici Ga gledahu netremice, i radovahu se srcem. Četrdeset dana gledahu proslavljeno telo Njegovo; i radovahu se srcem!

O braćo moja, potražimo i mi sjajno lice Gospodnje, da bi osetili nasladu kojom se angeli nebeski opijaju. Ako ga budemo s čežnjom tražili u ovome životu, videćemo ga bar u onom; no ako ga ne tražimo u ovom životu, ne ćemo ga videti ni u ovom ni u onom. Čeznimo, braćo, za. licem Hristovim! Svaka Njegova reč pokazuje nam jednu crtu lica Njegovog. Svaki Njegov apostol pokazuje nam poneku osobinu lica Njegovog. Svako Njegovo delo pokazuje nam neku crtu lica Njegovog. Svaki Njegov svetitelj pokazuje nam poneki zrak svetlog lica Njegovog. Sa čežnjom, braćo, ispitujmo lice Gospodnje. Sastavljajmo zrak sa zrakom, dok se ne pokaže celo sunce. Ugnezdimo to Sunce u dubinu srca svoga, da iznutra obasja dvore naše telesne. Taj neiskazano slatki vinograd usadimo u srce svoje, da bi okusili ono besmrtno piće, kojim se angeli opijaju.

O Gospode svetlonosni, pokaži svetlo lice Tvoje slugama Tvojim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar