Vest: Danas obeležavamo Prepodobnog Jakova Ispovednika

Danas obeležavamo Prepodobnog Jakova Ispovednika

Danas obeležavamo Prepodobnog Jakova Ispovednika

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobnog Jakova Ispovednika.

Danas obeležavamo Prepodobnog Jakova Ispovednika-0  Sveti Jakov, episkop i ispovednik:

Ne zna se ni mesto njegovog rođenja niti mesto njegovog episkopstvovanja. Zna se samo da je ispunio zakon Hristov, podvizavajući se mnogo u postu i molitvi, i da je, u vreme Kopronimovo, velike bede i muke pretrpeo od ikonoboraca: i glad, i tamnicu, i porugu svake vrste. Najzad je predao dušu svoju Bogu, kome je verno poslužio u ovom životu. Živeo i stradao u VII veku.

Prepodobni Kiril, episkop katanski, u Siciliji:

Rodom iz Antiohije i učenik apostola Petra. Dobro upravljao stadom Hristovim. Imao je i dar čudotvorstva pomoću molitve. Tako je neku gorku vodu, koja se nije mogla piti - a u tom mestu druge vode u leto nije bilo - molitvom pretvorio u slatku, pijaću vodu. Upokojio se mirno.

Sveti Toma patrijarh carigradski:

Živeo je u vreme careva Mavrikija i Foke, i u vreme patrijaraha svetih Jovana Postnika i Kiriaka. Zapažen od svetog Jovana zbog velikog blagočešća i revnosti, on bude od toga svetitelja uzveden u čin sakelarija (namesnika) Patrijaršije, a po smrti Kiriaka, bude izabran za patrijarha. U njegovo vreme desi se jedan neobičan događaj: kad se jednom išlo u litiji s krstovima, krstovi se počnu kolebati sami od sebe i udarati jedan o drugi. Začudi se tome sav narod; i kad patrijarh za to sazna kao za istinit događaj, pozove Teodora Sikeota, čuvenoga isposnika i prozorljivca moleći ga da objasni šta se tim predskazuje. Teodor se pomoli Bogu i otkrije patrijarhu da to označava velike bede koje će nastupiti i za crkvu i za grčko carstvo zbog unutrašnjih verskih i političkih razdora. Hrišćani će sami tući i istrebljivati jedni druge. Sve se to uskoro i ispuni. Toma moljaše Teodora da se ovaj pomoli Bogu za njega, da ga Bog uzme pre nego te bede nastupe. "Zapovedaš li, da dođem do tebe, ili da se vidimo onamo pred Bogom?" tako otpisa Teodor patrijarhu, nagoveštavajući time da će i patrijarh i on skoro umreti. I tog istog dana razbole se i skonča patrijarh, a uskoro za njim i sveti Teodor. Skonča sveti Toma i preseli se ka Gospodu 610. godini.

Danas obeležavamo Prepodobnog Jakova Ispovednika-1 Prepodobni Serapion:

Drug svetog Antonija Velikog. Bio je u nitrijskoj pustinji nastojatelj tzv. Arsinojskih manastira, u kojima je bilo oko jedanaest hiljada monaha. Paladije i Sozomen nazivaju ga Velikim. Upokojio se oko 366. godine. Sveti Serapion pisao je: "Ne misli da je bolest teška; težak je samo greh... Bolest nas prati samo do groba, a greh sleduje za grešnikom i posle groba".

BESEDA:

o Prvom i Poslednjem, Živom

Ne boj se, ja sam Prvi i pošljednji, i živi.

I bijah mršav i evo sam živ va vijek vijeka, amin (Otkr. J. 18)

Tako reče Gospod Isus Svome ljubljenome učeniku Jovanu u viziji na ostrvu Patmosu. Čega ne boj se? Ne boj se gonjenja crkve od strane neznabožaca. Ne boj se mučitelja, koji muče Moje verne na sve strane. Ne boj se careva, koji dižu gonjenje na hrišćane. Ne boj se nasilnih velmoža ovoga sveta, koji zaslepljuju ljude strastima te ne vide istinu koju Ja donesoh u svet. Ne boj se ničega!

Kako da se ne bojim, Gospode! Kad je sav svet do zuba naoržan i okunljen protiv nas, malobrojnih i nenaoružanih, kako da se ne bojim?

Ne boj se, jer Ja sam prvi i poslednji, alfa i omega.

A sve te vojske naoružane protiv vas nisu ništa do jedan prolazan vihor mrtvaca. Ja sam od pre vremena i Ja sam posle vremena, pre početka svega i posle svršetka svega stvorenoga, Ja sam. A oni su svi zaključani u jedan pedo vremena koji sam Ja svakome stvorenome odmerio, i van toga pedla ne mogu se pružiti.

Ne boj se, jer Ja bejah mrtav i evo sam živ. Ni smrti se ne boj. Ja sam pre smrti i posle smrti. Smrt je sluga Moj, i Ja pustih slugu Svoga u svet da Mi posluži. I Ja se predadoh Svome slugi za tri dana, i naredih mu da Me pusti, i evo sam živ. Ja sam vlasnik smrti kao i života. Ja sam vlasnik vremena kao večnosti. Ne boj se! Va vijek vijeka Ja sam živ. I ti ćeš biti živ sa Mnom. I svi oni koji Mi ostanu verni i ne uboje se, biće živi sa Mnom. Ne boj se, Ja sam - alfa i omega.

Gospode večni i besmrtni, daj da ove Tvoje svete reči vazda zvuče u duši vernih Tvojih kad god se podigne gonjenje na svetu Crkvu Tvoju. Da se ne ubojimo, držeći se Tvoje desne ruke. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar