Vest: Danas je Sveštenomučenika Erazma Ohridskog

Danas je Sveštenomučenika Erazma Ohridskog

Danas je Sveštenomučenika Erazma Ohridskog

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog mučenika Nikifora; Sveštenomučenika Erazma Ohridskog.

Danas je Sveštenomučenika Erazma Ohridskog-0Sveti mučenik Nikifor

Sveti Nikifor Ispovednik, patrijarh carigradski. Plemić carigradski. Otac mu Teodor bio visoki činovnik na dvoru carskom, bogat i blagočestiv. Nikifor službovaše nekoliko godina u dvoru u istom zvanju kao i otac njegov. No videći svu sujetu svetsku, on se udalji od obale Bosfora i tamo sagradi manastir. Manastir mu se ubrzo napuni monasima, a on upravljaše manastirom ne hoteći sam primati monaštva pod izgovorom da je nedostojan, mada je u svemu služio kao uzor svima. Učestvovao je pre toga na VII vaseljenskom saboru kao mirjanin, po volji cara i patrijarha, i koristio Saboru mnogo svojim izvrsnim poznavanjem Svetoga Pisma. Kada umre patrijarh Tarasije, Nikifor bi izabran za patrijarha nasuprot svojoj volji. Odmah po izboru primi čin monaški i sve ostale činove redom, i bi 806. godine ustoličen u Svetoj Sofiji kao patrijarh. To je bilo u vreme cara Nikifora, koji ubrzo po tome ode u rat na Bugare, i pogibe. Njegov sin Stavrikije vladaše samo dva meseca, pa umre. Posle ovoga zacari se dobri car Mihail, prozvani Rankaba, no vladaše samo dve godine, dokle ga Lav Jermenin ne obori i ne progna. Kada se ovaj Lav zacari, posla mu patrijarh knjigu o Pravoslavnom Veroispovedanju da potpiše (po običaju svih vizantijskih careva, što se smatralo zakletvom da će se držati i braniti prava vera). Car ne potpisa, no odloži to do po krunisanju. A kada ga patrijarh krunisa, on se otkaza da potpiše onu knjigu, i objavi se ubrzo kao jeretik ikonoborac. Patrijarh pokuša da ga posavetuje i povrati pravoj veri, no uzalud. Car nasilno izagna Nikifora na zatočenje na ostrvo Prokonis gde u bedi i lišenjima svake vrste provede trinaest godina, pa se preseli u večnost 827. godine. Kao patrijarh upravljao Crkvom Hristovom devet godina.

Sveti novomučenik Konstantin

Rođen kao musliman na ostrvu Mitileni. Budući isceljen od teške bolesti pomoću svete vodice u crkvi i videći druga čudesa vere Hristove, on se krsti u Svetoj Gori u skitu Kapsokalivskom. Docnije padne u ruke Turaka, koji ga posle užasnih muka od četrdeset dana obese u Carigradu 2. juna 1819. godine.

Danas je Sveštenomučenika Erazma Ohridskog-2Sveti mučenik Jovan Novi Sočavski

Plemić iz Trapezunta. Optužen od nekoga zavidljivoga Latina, postrada za Hrista 1492. godine u gradu Akermanu. Posle mučenja zato što nije hteo usvojiti veru persijsku (jer gradonačelnik beše pripadnik ove vere), sveti Jovan bi vezan za noge konju i vučen po gradu. Neki zlobni Jevrejin videći ga, priskoči i zakla ga. Te noći videše mnogi ognjen stub nad njegovim telom i tri svetlonosna muža unaokolo. Docnije vojvoda moldavski Joaleksandar prenese mu česno telo sa velikim počastima u grad Sočavu i sahrani u hramu mitropolijskom, gde i danas počiva i čudesno spasava ljude od raznih muka i bolesti. Česno postrada i proslavi se 2. juna 1492. godine.

Danas je Sveštenomučenika Erazma Ohridskog-3Sveštenomučenik Erazmo Ohridski

Ovaj svetitelj beše rodom iz Antiohije i življaše u vreme careva Dioklecijana i Maksimijana. Podvizivao se krepko na gori Livanskoj, i bio obdaren od Boga velikim darom čudotvorstva. Kao arhijerej pošao da propoveda Jevanđelje. Stigavši u grad Ohrid, Erazmo molitvom svojom vaskrse sina nekoga čoveka po imenu Anastasa, i krsti ovoga. Tom prilikom Erazmo krsti i mnoge druge neznabošce i razori u Ohridu žrtvenike idolske. Zbog toga bude optužen caru Maksimijanu koji se u to vreme bavio u Iliriji. Car ga izvede pred bakarni kip Zevsov i naredi mu, da prinese žrtvu i da se pokloni idolu. Sveti Erazmo učini silu, te iz idola izađe strašna aždaja, koja poplaši narod. Opet svetitelj učini silu, i aždaja pogibe. Tada svetitelj propovedaše Hrista i krsti dvadeset hiljada duša. Ogorčeni car naredi te se posekoše svih ovih dvadeset hiljada, a Erazma stavi na teške muke, pa ga onda baci u tamnicu. Ali se javi angel Božji, kao negda Petru apostolu, i izvede Erazma iz tamnice. Potom ode ovaj sluga Božji u Kampaniju gde propovedaše Jevanđelje ljudima, pa se opet vrati u grad Hermeliju i povuče u jednu pešteru, da se u njoj do smrti podvizava. Pred smrt triput se pokloni prema istoku i s uzdignutim rukama moljaše se Bogu, da Bog oprosti grehe i daruje život večni svima onima koji sa verom budu prizivali njegovo ime. Po svršetku molitve ču se glas s neba: "Tako neka bude kako si molio, celebniče moj Erazmo!" Sav radostan pogleda svetitelj još jednom u nebo i vide venac slave kako se spuštaše na nj, i vide horove angela, proroka, apostola i mučenika, koji prilažahu da prime njegovu svetu dušu. Najzad uzviknu on: "Gospode, primi duh moj!" i izdahnu oko 303. godine. Peštera s crkvicom svetog. Erazma i danas stoji nedaleko od Ohrida, i od nje se i do danas projavljuje velika sila ugodnika Božjeg Erazma sveštenomučenika.

Beseda

o tome kako mudrost sebe svuda javlja

Premudrost viče na polju, na ulicama pušta glas svoj; u najvećoj vrevi viče, na vratima, u gradu govori svoje besjede (Priče Sol. I 20-21)

Premudrost Božja je sam Gospod Isus Hristos, kroz koga je stvoreno sve što je stvoreno. I sve što je stvoreno, javlja premudrog Tvorca svoga, kako ono što je u polju, tako i ono što je u gradu. U polju je čista i svetla priroda, a u gradu čovek sa njegovim zanatima i veštinama. Premudrost Božja viče, a ne šapće, kroz svu prirodu i kroz sve korisne zanate i veštine čovekove. Ona je pokrila sve polje, ona je ispunila sav grad, ona je nad zemljom i pod zemljom, u visinama zvezdanim i u dubinama morskim. Onaj ko hoće da je čuje, može je čuti na svakom mestu; onaj ko hoće da se njom uči i naslađava, može se učiti i naslađivati na svakom mestu; onaj ko hoće njome da se popravlja i sazidava, može se popravljati i sazidavati na svakom mestu.

Tako je Premudrost Božja jasna i očigledna u svetu od početka sveta u svima stvorenim stvarima. No Ona je još jasnija i očiglednija u prorocima i drugim Božjim ljudima, koji se udostojiše pristupa k Njoj mimo stvorenu prirodu. Kroz usta njihova Premudrost Božja glasila se u poljima i gradovima, na ulicama grada i na vratima čoveka.

Ali Premudrost Božja najglasnija je i najjasnija u licu samoga Gospoda Isusa Hrista. U licu Gospoda Isusa Hrista Premudrost Božja se javila u telu i pokazala ljudima u čudesnoj sili i krasoti Svojoj. Tu premudrost Božja ne govori kroz tvari ni kroz ljude, no govori sama sobom i sama od Sebe, lično i neposredno. Svojom mudrošću Gospod je napunio ceo svet kroz Crkvu Svoju Svetu, tako da se može reći, da kao pre devetnaest stoleća u Palestini, tako On i danas kroz služitelje Reči viče na polju, na ulicama, u najvećoj vrevi svetskoj, po svima gradovima i pred svima vratima.

O braćo moja, otvorimo vrata duše naše za Premudrost Božju, vaploćenu u Gospodu Isusu Hristu!

O Gospode Isuse, Premudrosti Božja i Silo, otvori duše naše i useli se u njih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar