Vest: Danas je ognjeni svetac. Danas je Sveti velikomučenik Pantelejmon

Danas je ognjeni svetac. Danas je Sveti velikomučenik Pantelejmon

Danas je ognjeni svetac. Danas je Sveti velikomučenik Pantelejmon

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog velikomučenika Pantelejmona; Svetog Klimenta Ohridskog.

Danas je ognjeni svetac. Danas je Sveti velikomučenik Pantelejmon-0Sveti velikomučenik Pantelejmon

Rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke i oca neznabošca. Majka mu se zvala Evula a otac Evstorgije. Kao mladić izučio lekarske nauke. Sveštenik Ermolaj prizva ga k sebi, nauči ga veri Hristovoj i krsti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednoga slepca, koga su drugi lekari uzalud lečili; izleči ga imenom Hristovim, i krsti ga. Iz zavisti optuže lekari Pantelejmona kao hrišćanina, i Pantelejmon izađe pred cara Maksimijana na sud. "I stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaše pred Carem nebeskim." Pred carem on se slobodno objavi hrišćaninom, i na oči careve izleči jednog uzetog čoveka od dugotrajne bolesti. Ovo čudo mnoge neznabošce privuče veri Hristovoj. Car ga stavi na muke, no Gospod mu se javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Tada i sv. Ermolaj sa Ermipom i Ermokratom postrada. Osuđen na smrt sv. Pantelejmon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu, i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok svetitelj ne svrši molitvu i sam ne reče da ga poseku. Njegove mošti postaše celebne. Beše posečen Pantelejmon pod nekom maslinom, koja po tom postade sva okićena plodom. Pantelejmon - znači svemilostivi. Bog svemilostivi primi pravednu dušu njegovu, i proslavi ga među velikim svetiteljima svojim. Česno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 27 jula 304 god. Sv. Pantelejmon priziva seu molitvama pri vodoosvećenju i jeleosvećenju (sveštanju masla) zajedno sa sv. Ermolajem i ostalim bezsrebrenicima i čudotvorcima. Najdivniji hram, posvećen ovom svetitelju nalazi se u Svetoj Gori.

Danas je ognjeni svetac. Danas je Sveti velikomučenik Pantelejmon-1Sveti Kliment Ohridski

Učenik sv. Metodija i Kirila. Po smrti sv. Metodija Kliment, pod pritiskom Nemaca, krete iz Moravije na jug. S Gorazdom, Naumom, Savom i Angelarijem - svi zajedno prozvati Petočislenici - pređe Dunav, pogostova u cara Borisa Mihaila, i po tom dođe u Ohridsku stranu. Prvo osnova manastir u Belici, gde mu beše i njegovo prvo episkopsko sedište. Docnije se preseli u Ohrid, odakle razvi veliku arhipastirsku i prosvetiteljsku delatnost za svu bližu i dalj u okolinu. U Ohridu podiže sv. Kliment crkvu sv. Pantelejmonu. Imađaše mnogo učenika, koji prepisivahu knjige slovenskim pismenima za slovenski narod. Pri toj delatnosti naročito mu pomagaše sv. Naum. Činio je čudesa i za života svoga, kao što njegove mošti projavljuju celebnu moć do današnjega dana. Posle velikog truda i verne službe Bogu upokojio se mirno u Ohridu 916 god. Čudotvorne mošti njegove počivaju u negdašnjem hramu Svete Bogorodice, koji se docnije prozvao po imenu sv. Klimenta.

Blaženi Nikolaj

Hrista radi jurodivi Novgorodski. Sin bogatih roditelja. Ostavio bogatstvo i kao jurod jurio po ulicama, i kroz jurodstvo poučavao ljude. Njegov drug istoga podviga bio je blaženi Teodor. Jureći se jedanput pred svetom oni obojica pretrče reku povrh vode. Upokojio se u Gospodu 1392 god.


Prepodobna Antusa

Posle dugog osamljeničkog podviga osnovala manastir od 90 sestara. U vreme ikonoborstva pod Konstantinom Kopronimom svih 90 monahinja budu ubijene, a prep. Antusa po tom i sama skonča 759 god.


Sto pedeset i tri mučenika

Sto pedeset i tri mučenika, potopljenih u moru u Trakiji.

Beseda

o prorokovanim rugačima svetinje

I ovo znajte najprije da će u pošljednje

dane doći rugači koji ćeživljeti

po svojijem željama (II Pet, 3, 3).

Da li se ogledalo menja i krivi, kad rugač stoji pred njim smejući se i rugajući se ogledalu? Ne, ogledalo se ne menja i ne krivi, nego ostaje kakvo je i bilo. Ni Bog se, braćo, ne menja i ne krivi, kad mu se rugači smeju i rugaju. Nepromenljivi i prečisti Bog zna, da se rugač samome sebi ruga. Svojim ruganjem svetinji Božjoj rugač sebe krivi, i sebe pravi nakazom. A svetinja Božja stoji netaknuta.

O kako su već u naše vreme, u naše dane, pristigli mnogi rugači! Mnogi premnogi - no njihovo je mnoštvo nemoćnije od Jednog Jedinog. Šta je mnoštvo prašine pred jednim jakim vetrom? Samo treba čekati, naoružan strpljenjem čekati, dok vetar jak ne dune.

Pristigli su mnogi premnogi rugači, koji se rugaju Božjoj reči. Oni nude svoje reči mesto Božjih, nesvete mesto svetih, gnojne mesto zdravih, smrtonosne mesto životvornih. No reč je Božja kao jak vetar, a njihove su reči kao prašina.

Rugači su pristigli, mnogi premnogi, koji se rugaju Božjim delima, i još će više pristizati. Oni hvale svoja dela iznad Božjih dela, i vele, da su dela ruku njihovih bolja i razumnija od dela Božjih. Njihova su dela krađa; jer sve što su dobroga sagradili, sagradili su od Božjeg materijala i prema ugledu na Božje građevine; i sve što su zloga sagradili, sagradili su od đavolskog materijala i po ugledu na đavolske građevine. Čime se, dakle, hvali prašina? Čime će se hvaliti rugači danas-sutra, kad divlji magarci budutoptali kopitama po grobovima njihovim?

Gospode prečisti, svete su reči Tvoje i silne kao jak vetar, i sveta su dela Tvoja i nema im ni broja ni mere. Gospode prečisti, spasi jezik naš od ruganja, i spasi život naš od rugača. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar