Vest: Danas je dan da se u crkvi pomolite, za zdravlje svoje porodice

Danas je dan da se u crkvi pomolite, za zdravlje svoje porodice

Danas je dan da se u crkvi pomolite, za zdravlje svoje porodice

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Teofilakta Ispovednika

Danas je dan da se u crkvi pomolite, za zdravlje svoje porodice-0 Sveti Teofilakt, episkop nikomidijski:

Kada prvi carski savetnik Tarasije bi kao svetovnjak izabran za patrijarha carigradskog, tada uz njega i od njega primiše monaški čin više njegovih prijatelja i poštovalaca iz svetovnog staleža. Među ovima bi i ovaj Teofilakt. Tarasije ga posla za episkopa u Nikomidiju. Kao episkop Teofilakt beše pastir dobri stadu slovesnom, i pokaza se neobično ispunjen milosrđem prema bednim i sirotnim. Po smrti svetog Tarasija patrijaršijski presto u Carigradu zauze Nikifor, a malo potom zauze carski presto Lav Jermenin, koji beše ikonoborac, i kao takav podiže čitavu buru u crkvi Hristovoj. Iako ikonoborna jeres beše prokleta na VII vaseljenskom saboru, ovaj car, ipak, vaspostavi je i htede njome zameniti Pravoslavlje. Sveti Teofilakt u oči se opre caru, pa kad car ne popusti, reče mu Teofilakt: "Doći će, care, na te ljuta poguba iznenada, i nećeš naći ko će te od nje izbaviti!" Zbog ovih reči sveti Teofilakt bi naredbom carevom uklonjen sa svoga položaja i poslat na zatočenje gde provede trideset godina podnevši mnoge teskobe i uvrede, i gde najzad preda dušu svoju Gospodu, oko 845. godine.

Sveti sveštenomučenik Teodorit:

Car Konstantin sagradi u Antiohiji crkvu sabornu, osobite krasote. Narod nazva ovu crkvu zlatna crkva zbog pozlate i spolja i iznutra i zbog mnogih sasuda u crkvi od zlata i srebra. I podari car velika imanja toj crkvi na izdržavanje sveštenika kojih broj beše znatan. Čuvar onih sasuda i svih dragocenosti u crkvi beše prezviter Teodorit, sveštenik velike vere i retkog blagočešća. Kada Julijan Otpadnik poče carovati, iako beše kršten, odreče se Hrista i podiže gonjenje na hrišćane. Njegov stric, opet sa imenom Julijan, dođe u Antiohiju i opljačka zlatnu crkvu, a Teodorita kao rizničara uze na sud i savetovaše ga da se odrekne Hrista. Ne samo da se Teodorit ne hte odreći Gospoda svoga, nego naruži cara Julijana što on otpade od vere prave i povrati se na idolopoklonstvo kao pas na bljuvotinu. Kad se zli sudija iz obesti pomokri u zlatnoj crkvi, proreče mu Teodorit užasnu smrt, koja ga uskoro i snađe. Teodorit bi sekirom posečen za Hrista, a sudija Julijan oseti bolove u donjem telu od onoga časa kako se pomokri u crkvi. I celo donje telo razjedoše mu crvi, te izbljuva dušu svoju otpadničku u najgroznijim mukama. Tako i Feliks, pomoćnik njegov, po proročanstvu Teodoritovu, skonča ubrzo dobivši odmah posečenju, ovoga pravednika, krvoliptanje na usta. Teodorit sveti bi obezglavljen 362. godine i preseli se u preslavno carstvo Hrista cara.

Beseda:

o vidu očiju i o vidu duha
Na oči nađe se kao čovjek (Filib. 2, 7)
To apostol Pavle govori, onaj isti apostol, koji je o Gospodu Isusu rekao, da je On obličje Boga što se ne vidi, da je rođen pre svake tvari (Kološ. 1, 15), i da u Njemu živi svaka punoća Božanstva tjelesno (2,9). To je Gospod po suštini i po unutrašnjem biću svome, no na oči nađe se kao čovjek. Ljudima kojima je srce okamenjeno i um pomračen, raspoznaju predmete okolo sebe samo očima. Takvi ljudi u one dane pogledaše očima i videše Isusa kao čoveka, i ne dade im se da išta više doznadu o Njemu sem ono što telesnim očima videše. Telesni ljudi pogledaše u Isusa i videše telo, ali ne videše u tom telu ni Boga ni čoveka (idealnog i bezgrešnog).
I danas ko sudi samo prema onome što vidi, odriče Isusu sve ono što ne može da vidi i kod ostalih ljudi. Niko ne može o Gospodu pravdu reći, ko Ga samo očima ceni. Ono što oči mogu od Njega da vide, to je samo jedna mala zavesa, iza koje se kriju večite tajne neba i najveće tajne vremena i zemlje. No da se vidi ono što se krije u Njemu iza telesne zavese, za to treba imati vid duhovni, tj. Duha Božjega u srcu svome, Duha koji odškrinjava zavesu i pokazuje tajne.
Gospode, Tajno najslađa, udostoj nas posete Duha Tvog Svetog. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar