Vest: Dame nek ostave igle i makaze. Danas slavimo Svetog Jovana Bogoslova

Dame nek ostave igle i makaze. Danas slavimo Svetog Jovana Bogoslova

Dame nek ostave igle i makaze. Danas slavimo Svetog Jovana Bogoslova

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov - Miholjske zadušnice.

Dame nek ostave igle i makaze. Danas slavimo Svetog Jovana Bogoslova-0Sveti Jovan Bogoslov, apostol i jevanđelis

Sveti apostol i jevanđelist Jovan. Rodio se ovaj sveti učenik Hristov u ribarskoj porodici. Roditelji mu behu blagočestivi i veoma pobožni ljudi i tako odgajiše i svog sina Jovana. Zajedno sa svojim bratom Jakovom, krenuo je za Hristom i nikada Ga nije napuštao. Za njega se kaže da je bio omiljen Hristov učenik. Jedini je on, sa Svetom Bogomajkom ostao pod Krstom raspetog Gospoda, ne napuštajući Ga, obećavši da će on čuvati Presvetu Bogorodicu i služiti je sve do Njenog uspenija. Kasnije odlazi u Efes, jer silaskom Svetog Duha na apostole, dobi zadatak da tamo širi Božansko Jevanđelje i pođe mu za rukom da preobrati mnogo naroda u hrišćanstvo. Bio je proganjan, ponižavan i mučen. Za vreme koje je proveo u progonstvu na ostrvu Patmos, napisao je čuveno Jevanđelje i Otkrovenje, a po dolasku na presto cara Nerve, bio je oslobođen i vratio se u Efes. Tu je nastavio da prevodi neznabožce u hrišćanstvo.

Poživeo je ovaj ugodnik Božji više od 100 godina. Crkva dva puta u godini proslavlja ovog svetitelja i to: 26 septembra kada se sećamo njegova upokojenja i 8. maja, jer na taj dan iz njegovog groba se širi neki čudesni prah, koji leči bolesne, koji je mirisan i lekovit. I zato neka pod dejstvom njegove molitve i mi dobijemo isceljenje naših duševnih i telesnih bolesti i neka nas udostoji ljubavi Hrista Boga našeg.

Prepodobni Nil Kalabrijski

Veliki podvižnik među Grcima u Kalabriji, osnivač nekolikih manastira, čudotvorac i branitelj čistote vere pravoslavne. Preduzimao duga putovanja samo da spase nekoga čoveka kakve teške kazne. Imao je, dakle, žarku ljubav prema svojim bližnjim. Upokojio se 1005. god. Ostavio mnoge učenike, dostojne sebe, među kojima se naročito istakao sv. Vartolomej († 1044), pisac nekolikih kanona.

Beseda

o molitvi nadahnutoj Ljubavlju

Osveti ih istinom tvojom;

riječ je tvoja istina (Jov. 17, 17).

Kada majku na smrt povedu, ona se više brine o deci, koju ostavlja iza sebe, nego o sebi. Takva je veza velike ljubavi. Još je veću ljubav imao Gospod Hristos prema učenicima Svojim nego li majka prema deci svojoj. Polazeći na smrt Gospod se moli Ocu Svom nebesnom za učenike Svoje. Ne moli se On zato što ne bi On mogao sve za njih učiniti nego da pokaže jedinstvo bića i ljubavi sa Ocem Svojim. No zašto sad pripisuje istinu Ocu, kad je pre toga Duha nazvao Duhom istine, rekavši učenicima: Duh istine uputiće vas na svaku istinu? Da pokaže ravenstvo Oca i Duha Svetoga. Nije li Gospod najpre za Sebe rekao: Ja sam istina (Jov. 14, 6)? Nije li po tom Duha Svetoga utešitelja nazvao Duhom istine? A gle sada pripisuje istinu Ocu: osveti ih istinom tvojom! Ko bi u tome video ma kakvu protivrečnost, taj ne bi shvatio Boga kao jedinstvo i trojičnost, jedinstvo po biću a trojičnost po ipostasi. Baš time što svakome licu božanske Trojice pripisuje istinu kao nešto bitno i nerazlučno Gospod objavljuje ravenstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Jer ako bi jedno lice božanske Trojice imalo manje istine, ono bi bilo manje i po biću od druga dva lica. A s manjkom istine skopčan je i manjak moći i ljubavi i mudrosti. Zato Gospod i naziva istinom i Sebe, i Oca, i Duha Svetoga, da bi ljudi znali i verovali u Njihovu potpunu bitnu jednakost. Neka se, dakle, niko iz vernih ne sablažnjava učenjem jeretičkim o bitnoj nejednakosti lica Svete Trojice. No svak neka se stara, da izbriše srce svoje od greha kao što se ogledalo briše od prašine, i videće onda istinu velike dogme ravenstva Oca, i Sina i Duha Svetoga.

O trojedina Istino božanska, prosveti nas Sobom, i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar