Vest: Besplatan SOS poziv

Besplatan SOS poziv

Besplatan SOS poziv

Gradska uprava Valjevo i Udruženje građana „Alternativa plus“ obaveštavaju građanke Kolubarskog okruga da je omogućen besplatni SOS poziv za žene sa iskustvom nasilja na telefon: 0800 073 777, radnim danima od 16.00 do 19.00 časova.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Kao najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti, Konvencija prepoznaje nasilje prema ženama kao kršenje osnovnih ljudskih prava.

Konvencija je stupila na snagu 1. avgusta 2014. godine, a do sada su je ratifikovale 22 države, dok je njih 20 potpisalo. Republika Srbija se, usvajanjem Zakona o potvrđivanju ove Konvencije, obavezala na usklađivanje svog zakonodavstva i postupanja relevantnih institucija sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Ovaj međunarodni dokument obavezuje države koje su je potvrdile da preduzmu neophodne zakonodavne i druge mere da bi se unapredila prava žena, a posebno mere zaštite žrtava, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

U mere neophodne za zaštitu žena sa iskustvom nasilja u porodici i u partnerskom odnosu najčešće se ubrajaju zakonodavne mere, servisi podrške i službe koje se staraju o bezbednosti i zaštiti žrtava nasilja u porodici, uključujući sigurne kuće i programe savetovanja i rehabilitaci- je za žrtve, kao i programi rehabilitacije za učinioce nasilja u porodici. Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar