Vest: Virtualna izložba Maje Grbe

Virtualna izložba Maje Grbe

Virtualna izložba Maje Grbe

Maja Grba je po profesiji odgovorni projektant sa iskustvom projektovanja objekata kolektivnog i individualnog stanovanja, poslovnih objekata, kao i enterijera. 1999. godine diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovala je AMA 2017, Studio za arhitekturu i dizajn, a od 2018. godine vlasnik je i jedan od osnivača galerije SOBA kod Hrama Svetog Save u Beogradu.

Maja Grba, kao arhitekta i slikar, u svojim radovima objedinjuje dva aspekta razumevanja pojavnog sveta realnosti koji je kao umetnika okružuje, a samim tim i dva pristupa građenju slike koja nastaje kao posledica grupisanja i sazrevanja elemanata do određene ideje o toj realnosti. Prvi je vezan za arhitekturu, za oblikovanje površina koje se nalaze u trodimenzionalnom, fizičkom prostoru, koristeći se brojnim naučnim disciplinama i funkcionalnošću, a drugi za slikarstvo i smeštanje ideje u okvir dvodimenzionalnog, slikanog prostora. Maja svoj likovni jezik zasniva na apstraktnim formama, ponegde na tragu umetnosti kubista, kubofuturista i mnogih drugih izdanaka apstraktnih likovno jezičkih formula, koristeći različite stilske obrasce karakteristične za razvoj ove vrste umetnosti, ostajući uvek na granici između predmetnog i bespredmetnog, na granici između prepoznavanja i neprepoznavanja predmeta kao motiva od koga se krenulo. Njene kompozicije su dinamične, zainteresovanje za odnos prostora i oblika, za sam pokret, a dijalog vertikalnih i horizontalnih linija, konkavnih i konveksnih površina, oštrih i tupih ivica, uvodi nas na polje apstrakcije koja pojavni svet zamenjuje misaonom predstavom o njemu. Naslovima su dodatno sugerisani osnovni koncepti koji neretko izražavaju apstraktne pojmove, misli i osećanja. Urbani gradski pejzaž takođe čini jednu od glavnih Majinih preokupacija, gde kroz gustu rešetkastu strukturu, prepoznajemo niz stešnjenih kućica i zgrada, sa nanizanim prozorima, krovovima i vratima. Bilo da je u pitanju delimična ili potpuna apstrakcija, Maja ostaje na svom putu pronalaženja novih i potvrde starih likovnih rešenja koja najbolje odgovaraju njenom senzibilitetu i likovnoj građi predmeta i ideje o njima.

Ovde možete pogledati prilog virtualne izložbe Maje Grbe: Virtualna izložba Maje GrbePodeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar